Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng Thời tiết thì bạn đã tìm đến đúng chỗ rồi đó.

Có một số việc đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giải quyết hầu hết các vấn đề với các ứng dụng MSN.

 • Trước tiên, hãy chắc chắn bạn có kết nối internet. Nếu bạn sử dụng thiết bị di động và cách xa điểm truy cập Wi-Fi, xin lưu ý rằng bạn đã cho phép thiết bị sử dụng dịch vụ di động của mình.

 • Tiếp theo, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và rằng bạn đang sử dụng cÙng một tài khoản Microsoft trên các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ thông tin.

 • Khởi động ứng dụng và sử dụng một thời gian trước khi kiểm tra xem liệu thông tin trực tuyến đã được cập nhật hay chưa. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng lần đầu, ứng dụng có thể tải xuống bản cập nhật và một số tính năng có thể phản hồi chậm hơn mong đợi.

Nếu bạn thấy một thông báo lỗi cụ thể, hãy gửi phản hồi từ trong ứng dụng và bao gồm thông báo lỗi trong phản hồi của bạn.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn nút đánh dấu Thay đổi sang ºC hoặc Thay đổi sang ºF.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Chọn buttonở phía dưới bên phải, chọn thiết lập, thay đổi sang ºC hoặc thay đổi sang °F.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn nút đánh dấu Vị trí Hiện tại.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Chọn  buttonở góc dưới bên phải, chọn cài đặt, và sau đó nhấn vào thanh trượt "Hiển thị vị trí hiện tại" để Bật hoặc Tắt.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn ô ở trên cÙng của màn hình đánh dấu Địa điểm.

 3. Nhấn hoặc chọn nút +.

 4. Nhập tên vị trí.

 5. Nhấn hoặc chọn vị trí trong danh sách hoặc nhấn hoặc chọn Thêm. Sau đó, nhấn hoặc chọn vị trí xuất hiện trong ô trên trang đó.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Nhấn + ở cuối màn hình.

 2. Gõ tên hoặc mã zip code của vị trí mới và nhấn enter.

 3. Nhấn save button để lưu.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Nhấn hoặc chọn nút "Chỉnh sửa". Tất cả các địa điểm yêu thích sẽ hiển thị cÙng một nút X.

 2. Chạm hoặc chọn nút X của địa điểm mà bạn muốn xóa.

 3. Chạm hoặc chọn nút Chỉnh sửa để hoàn thành.

 4. Đối với ứng dụng Windows Phone:

 5. Chạm vào nút chỉnh sửa trong mục yêu thích.

 6. Nhấn vào vị trí bạn muốn xoá.

 7. Nhấn vào nút xóa.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Trên mục địa điểm của trang thời tiết, vuốt từ cuối màn hình lên hoặc nhấn chuột phải

 2. Nhấn hoặc chọn Đặt làm nút Home.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Nhấn và giữ địa điểm bất kỳ.

 2. Sau đó, bạn có thể chọn địa điểm đó làm vị trí mặc định, xóa hoặc ghim trên màn hình khởi động.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Trên màn hình chính, vuốt từ phía trên xuống hoặc nhấn chuột phải.

 2. Trong thanh dưới cÙng của ứng dụng, nhấp hoặc chọn TÙy chọn Thay đổi Vị trí Home

 3. Nhấp hoặc chọn vị trí mong muốn từ danh sách Yêu thích.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Chạm và giữ địa điểm bất kỳ.

 2. Sau đó, bạn có thể chọn địa điểm đó làm vị trí mặc định, xóa, hoặc ghim trên màn hình khởi động.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Trên mục địa điểm của trang thời tiết, vuốt từ cuối màn hình lên hoặc nhấp chuột phải

 2. Trong thanh ở cuối màn hình, nhấn hoặc chọn Ghim vào màn hình Khởi động.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Nhấn và giữ địa điểm bạn muốn ghim.

 2. Nhấn ghim để bắt đầu ghim.

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn nút "Làm mới".

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Nhấn hoặc chọn biểu tượng Tìm kiếm ở góc trên bên phải của trang

 2. Nhập tên địa điểm vào ô tìm kiếm.

 3. Nhấn hoặc chọn tên địa điểm.

 4. Nếu một danh sách thả xuống các địa điểm không được hiển thị, hãy nhấn Enter.

 5. Nhấn hoặc chọn địa điểm mong muốn.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Nhấn + ở cuối màn hình.

 2. Nhập tên hoặc mã số zip code của địa điểm mới và nhấn enter.

 3. Nhấn save buttonđể lưu.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt từ phía bên phải màn hình, nhấn phím Windows + C trên bàn phím hoặc di chuyển chuột đến góc trên bên phải màn hình và sau đó di xuống mép dưới.

 2. Nhấn hoặc chọn Chia sẻ.

 3. Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng để chia sẻ thông tin thời tiết.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn nút Địa điểm để xem danh sách các địa điểm yêu thích của bạn.

 3. Nhấn hoặc chọn, sau đó nhấn giữ một địa điểm.

 4. Kéo và thả địa điểm đến vị trí mới.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn mũi tên xuống bên cạnh Bản đồ Thời tiết để xem danh sách các khu vực.

 3. Nhấn hoặc chọn khu vực bạn muốn.

Tính năng này có thể không khả dụng ở mọi địa điểm

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Kéo sang phần Bản đồ để hiển thị các bản đồ cho địa điểm hiện tại của bạn.

 2. Để xem bản đồ từ một địa đểm khác, hãy sử dụng tính năng tìm địa điểm mới.

 3. Khi địa điểm mới đã tải xong, hãy kéo sang phần bản đồ để xem bản đồ cho địa điểm đó.

 4. Nhấp vào bất kỳ ô nào để xem bản đồ minh họa.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số địa điểm

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn Bản đồ Thời tiết.

 3. Nhấn hoặc chọn các loại bản đồ khác nhau cho khu vực bạn đang xem.

 4. Nhấn vào bản đồ hoặc di chuyển chuột của bạn để hiển thị lại danh mục các loại bản đồ một lần nữa.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số địa điểm

Trong ứng dụng Windows Phone, hãy nhấn bất kỳ ô bản đồ nào để xem bản đồ minh họa.

Đối với ứng dụng Windows:

Nhấn hoặc chọn nút Phát/Tạm dừng để xem hình ảnh động.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số địa điểm

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Cảm ứng chạm: Di các ngón tay của bạn tách rời nhau trên màn hình để phóng to hoặc chụm các ngón tay để thu nhỏ .

 2. DÙng bàn phím: Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ sử dụng phím tắt.


a. Để phóng to lên một mức, sử dụng phím {+} hoặc nút {=}.

b. Để thu nhỏ đi một mức, sử dụng phím {-}.

 1. DÙng chuột: Chọn các biểu tượng + /- trên màn hình để phóng to và thu nhỏ. Hoặc sử dụng chuột {CUỘN + LÊN} để phóng to hoặc chuột {CUỘN + XUỐNG} để thu nhỏ.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số địa điểm

Có một vài cách để bạn di chuyển tự động đến địa điểm mong muốn.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Cảm ứng chạm: Vuốt trên màn hình.

 2. DÙng bàn phím: Sử dụng các phím mũi tên

  a. Để di chuyển sang trái, sử dụng {mũi tên trái}
  b. Để di chuyển sang phải, sử dụng {mũi tên phải}
  c. Để di chuyển lên, sử dụng {mũi tên lên}
  d. Để di chuyển xuống, sử dụng {mũi tên xuống}

 3. DÙng chuột: Nhấn chuột trái và kéo bản đồ

  Chú ý: Di chuyển tự động chỉ hạn chế trong phạm vi khu vực, tuy nhiên bạn có thể chọn một khu vực lân cận. Xem "Bản đồ thời tiết toàn thế giới" trên trang này.

  Tính năng này có thể không khả dụng ở một số địa điểm

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Từ trang chủ, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn thấy bản tóm tắt hàng ngày.

 2. Nhấn vào ô của một ngày cụ thể để xem thông tin chi tiết (không đánh số)

 3. Để xem dự báo theo giờ, hãy vuốt sang phải hai lần từ trang chủ


LƯU Ý: Di chuyển tự động chỉ hạn chế trong phạm vi khu vực, nhưng bạn có thể chọn một khu vực láng giềng. Xem "Bản đồ thời tiết toàn thế giới" trên trang này. Tính năng này có thể không khả dụng ở một số địa điểm

Có một số cách để bạn sắp xếp danh sách các khu trượt tuyết trên toàn thế giới.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn Khu Trượt tuyết.

 3. Ở đầu bảng, nhấn hoặc chọn một trong các đề mục: Tên, Tin tức Tuyết rơi, Mở Đường trượt hoặc Mở Cáp trượt.

 4. Chọn một tiêu đề để đảo ngược thứ tự của danh sách.

Giống như bất kỳ vị trí nào trong ứng dụng Thời tiết, một khu trượt tuyết có thể được thiết lập là địa điểm mặc định, ghim vào màn hình Khởi động hoặc được thêm vào hay gỡ bỏ khỏi danh sách Yêu thích của bạn.

Báo cáo về Khu trượt tuyết bao gồm bản đồ đường trượt, tình hình thời tiết hiện tại, đánh giá và ảnh toàn cảnh 360 độ.

Chú ý: Các tính năng có thể khác nhau tÙy vào chính sách, hạn chế của chính phủ hoặc dịch vụ dữ liệu có sẵn tại khu vực của bạn.

Các tính năng có thể khác nhau tÙy vào chính sách và hạn chế của chính phủ, hoặc dịch vụ dữ liệu có sẵn tại khu vực của bạn.

Nếu bạn đã thử 3 bước cơ bản ở đầu bài viết này và vẫn gặp phải vấn đề này, vui lòng gửi phản hồi từ trong ứng dụng và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt nếu có thể.

Nếu vị trí hiện tại của bạn không được định vị, có thể vì bạn đang ở trong một khu vực mà định vị vị trí bị vô hiệu hoá, chẳng hạn như Trung Quốc, Macao hay Đài Loan.

Một số địa điểm nhỏ hơn có thể không có sẵn dữ liệu thời tiết. Nếu dữ liệu thời tiết ở vị trí hiện tại của bạn không có sẵn, ứng dụng Thời tiết sẽ hiển thị dữ liệu từ một địa điểm gần đó cho bạn.  Bạn có thể chọn sử dụng địa điểm lớn hơn này để hiển thị thông tin thời tiết.

Nếu bạn ghim một địa điểm lên màn hình khởi động ngay trong ứng dụng, ô trực tuyến chỉ cập nhật trên thiết bị đó. Nếu bạn muốn ô Thời tiết trực tuyến được cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn thì bạn cần ghim ứng dụng vào màn hình khởi động.

Nếu bạn đã thử 3 bước cơ bản ở đầu bài viết này và vẫn gặp phải vấn đề này, vui lòng gửi phản hồi từ trong ứng dụng và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt nếu có thể.

Nếu bạn đã thử 3 bước cơ bản ở đầu bài viết này và vẫn gặp phải vấn đề này, vui lòng gửi phản hồi từ trong ứng dụng và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt nếu có thể.

Để khắc phục điều này, xóa bỏ một trong những địa điểm khỏi danh sách yêu thích của bạn:

Nhấn và giữ một trong các địa điểm trÙng lặp và chọn xóa bỏ hoặc chọn nút chỉnh sửa. Chọn địa điểm bạn muốn xóa bỏ.

Gửi ý tưởng để cải tiến ứng dụng

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn! Gửi ý tưởng, nhận xét và phản hồi khác từ bên trong ứng dụng.

Nếu bạn đang sử dụng Windows: Từ trang chủ của ứng dụng, lướt sang tận cÙng bên phải cho đến khi bạn thấy phần Bước Tiếp theo. Nhấn hoặc chọn Gửi Phản hồi.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Phone: Nhấn nút button và sau đó nhấn gửi phản hồi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×