Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng Tin tức thì bạn đã tìm đến đúng chỗ rồi đó.
Có một số việc đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giải quyết hầu hết các vấn đề với các ứng dụng MSN.   

 • Trước tiên, hãy chắc chắn bạn có kết nối internet. Nếu bạn sử dụng thiết bị di động và cách xa điểm truy cập Wi-Fi, xin lưu ý rằng bạn đã cho phép thiết bị sử dụng dịch vụ di động của mình.

 • Tiếp theo, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và bạn đang sử dụng cÙng một tài khoản Microsoft trên các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ thông tin.

 • Khởi động ứng dụng và sử dụng một thời gian trước khi kiểm tra liệu thông tin trực tuyến đã được cập nhật. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng lần đầu, ứng dụng có thể tải xuống bản cập nhật và một số tính năng có thể phản hồi chậm hơn mong đợi.

Nếu bạn thấy một thông báo lỗi cụ thể, hãy gửi phản hồi từ trong ứng dụng và bao gồm thông báo lỗi trong phản hồi của bạn.     

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Đi đến nguồn tin tức.

 2. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 3. Ở thanh phía cuối ứng dụng, chạm hoặc nhấn vào Ghim vào màn hình Khởi động.

 4. Chọn nút Ghim vào màn hình Khởi động trong cửa sổ tự động hiển thị.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

Để ghim các mục trong phần Nguồn, nhấn và giữ nguồn. Sau đó, bạn có thể chọn xóa hoặc ghim vào màn hình bắt đầu.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Từ màn hình chính của ứng dụng Tin tức, vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 2. Chạm hoặc chọn TÙy chỉnh.

 3. Chọn nút + bên cạnh loại nội dung bạn muốn thêm: Chủ đề, Nguồn, Lựa chọn của biên tập viên hoặc Tin tức từ các quốc gia khác.

 4. Kéo và thả để sắp xếp lại các phần hoặc xóa một phần bằng cách chạm hoặc chọn vào nút X màu đỏ của phần đó.

Lưu ý rằng tính năng này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

Bạn có thể tÙy chỉnh bất kỳ màn hình nào trong ứng dụng Tin tức bằng cách sử dụng các biểu tượng ở cuối màn hình. Bạn có thể sắp xếp lại, thêm hoặc chỉnh sửa nội dung xuất hiện trên mỗi màn hình tÙy thuộc vào biểu tượng hiển thị.

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 2. Trong thanh công cụ ở cuối màn hình, chạm hoặc chọn TÙy chỉnh.

 3. Nhấn hoặc chọn Chủ đề.

 4. Nhập chủ đề bạn muốn theo dõi. Nhấn hoặc chọn Thêm.

 5. Một phần mới sẽ được thêm vào ứng dụng Tin tức. Theo mặc định, phần đó sẽ được thêm vào vị trí cuối, nhưng bạn có thể kéo và thả phần này vào bất cứ đâu.

Lưu ý rằng tính năng này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải

 2. Trong thanh công cụ ở cuối màn hình, chạm hoặc chọn TÙy chỉnh.

 3. Chạm hoặc chọn Chủ đề.

 4. Xóa một chủ đề bằng cách nhấn hoặc chọn nút X màu đỏ của phần đó

Lưu ý rằng tính năng này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

Để xóa các mục trong phần Nguồn, nhấn và giữ nguồn. Sau đó, bạn có thể chọn xóa hoặc ghim vào màn hình bắt đầu.

LƯU Ý: Tính năng này có thể không khả dụng ở một số khu vực.

Đối với ứng dụng Windows:

 1. Lướt khắp Ứng dụng Tin tức để tìm phần Nguồn hoặc vuốt xuống từ đầu màn hình (bạn cũng có thể nhấn chuột phải) và chạm hoặc chọn Nguồn.

 2. Duyệt các nguồn theo danh mục bằng cách sử dụng các tab ở bên trái. Bạn cũng có thể sử dụng danh mục ở trên cÙng bên phải để chọn nội dung từ khắp nơi trên thế giới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để nhập tên nguồn.

 3. Nhấn hoặc chọn tên nguồn để xem nội dung.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

Nhấn search icon trong phần nguồn. Sau đó chọn biểu tượng quả địa cầu. Chọn khu vực và khám phá nguồn cho khu vực đó.

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Nhấn hoặc chọn Nguồn.

 3. Trong các thẻ bên trái màn hình, chọn thẻ Tin tức Quốc tế để xem tin tức ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

 4. Hoặc, sử dụng menu thả xuống ở trên cÙng bên phải để chọn nguồn cụ thể.

Tùy chọn 1


Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải.

 2. Ở thanh trên cÙng của ứng dụng, nhấn hoặc chọn bất kỳ cơ quan báo chí truyền thông nào được liệt kê trong phần được làm Nổi bật.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

 1. Sử dụng khu vực tiêu đề để chọn tin từ một số nguồn tin cậy nhất về tin tức.

 2. Bạn có thể chỉnh sửa các danh mục trong phần này bằng cách nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa và chọn các mục tin tức yêu thích.


Tùy chọn 2
Đối với ứng dụng Windows:

 1. Vuốt qua màn hình chính của ứng dụng đến phần Nguồn.

 2. Nhấn hoặc chọn bất kỳ cơ quan báo chí truyền thông nào được liệt kê.

Đối với ứng dụng Windows Phone:

Trong phần Nguồn, chọn biểu tượng chỉnh sửa. Thêm hoặc xóa nguồn bằng cách sử dụng hộp kiểm ở cạnh bên trái. Bạn có thể thêm các nguồn tin tức quốc tế bằng cách nhấn vào biểu tượng quả cầu, chọn khu vực và thêm nguồn từ bao nhiêu khu vực tÙy thích.

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình hoặc bấm chuột phải

 2. Chọn Nguồn.

 3. Vuốt qua ô xếp trong các danh mục như Kinh doanh và công nghệ.

 4. Chạm hoặc chọn một nguồn để xem nội dung của nguồn đó.

 1. Vuốt hoặc cuộn đến phần Nguồn của ứng dụng Tin tức.

 2. Nhấn hoặc chọn nút +.

 3. Duyệt bằng cách nhấn hoặc chọn các thẻ ở bên trái hoặc tìm kiếm một nguồn cụ thể.

 4. Thêm nguồn vào màn hình chính của bạn bằng cách nhấn hoặc chọn nút + bên cạnh tên nguồn.

 1. Cuộn đến phần Nguồn của ứng dụng Tin tức.

 2. Nhấn hoặc chọn nút +.

 3. Trong hộp tìm kiếm, nhập URL RSS bạn muốn đăng ký.

 4. Tên của nguồn cấp dữ liệu bạn đã nhập sẽ hiển thị.

 5. Nhấn hoặc chọn nút + bên cạnh tên nguồn.

LƯU Ý: Tính năng này có thể không khả dụng ở một số khu vực.

 1. Chọn bài viết sẽ đọc.

 2. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 3. Trong thanh ở cuối ứng dụng, nhấn hoặc chọn nút Kích cỡ Văn bản và chọn một kích cỡ.

 1. Hiển thị thanh điều hướng ở đầu và cuối: Bấm chuột phải hoặc nhấn phím logo Windows + Z trên bàn phím.

 2. Đóng ứng dụng: DÙng chuột, chọn và giữ ứng dụng ở trên cÙng khu vực giữa màn hình. Kéo ứng dụng đó xuống cuối màn hình và nhả để đóng ứng dụng. Hoặc, nhấn Alt + F4 trên bàn phím.

 3. Cuộn qua nội dung: Để xem thêm tin tức, bạn có thể sử dụng thanh cuộn ở cuối màn hình. Nếu có, nút cuộn chuột cũng sẽ hoạt động. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, hãy cuộn bằng các phím mũi tên tiến và lÙi.

 1. Đi đến một phần của ứng dụng, như màn hình chính của ứng dụng.

 2. Vuốt từ cuối màn hình lên hoặc bấm chuột phải.

 3. Nhấn hoặc chọn Làm mới.

Đi đến phần chủ đề và nhấn nút sắp xếp lại, hiện giờ bạn đang ở chế độ sắp xếp lại, bạn có thể chọn chủ đề mà bạn muốn xoá bằng cách nhấn vào nút xóa trên thanh ứng dụng.

Bạn có thể cần khởi động ứng dụng để kích hoạt cập nhật trực tuyến theo ô. Khi bạn mới cập nhật hoặc vừa cài ứng dụng, có thể mất một vài giây để ô trực tuyến bắt đầu có thông tin.

Nếu ô trực tuyến không cập nhật, vui lòng cung cấp phản hồi từ bên trong ứng dụng và càng chi tiết càng tốt.

Nếu bạn đã thử 3 bước cơ bản ở đầu bài viết này và vẫn gặp phải vấn đề này, vui lòng gửi phản hồi từ trong ứng dụng và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt nếu có thể.

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm câu trả lời, thì hãy truy cập Cộng đồng Microsoft.

Gửi ý tưởng để cải tiến ứng dụng
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn! Gửi ý tưởng, nhận xét và phản hồi khác từ bên trong ứng dụng.
Nếu bạn đang sử dụng Windows: Từ trang chủ của ứng dụng, cuộn sang tận cÙng bên phải đến khi bạn thấy phần Bước Tiếp theo. Nhấn hoặc chọn Gửi Phản hồi.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Phone: Nhấn vào nút Biểu tượng elip menu Windows phone và sau đó nhấn gửi phản hồi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×