Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vấn đề

* cài đặt * nguồn * gói 'Rcpp'.

** gói 'Rcpp' đã giải nén và kiểm tra MD5 tiền

** thư viện

g ++-I/usr/lib64/RRO-8.0/R-3.1.1/lib/R/include - DNDEBUG-tôi... / inst/bao gồm / / tôi/usr/local/bao gồm - fpic -g-O2 - c Date.cpp -o Date.o

/ bin/bash: g ++: lệnh không được tìm thấy

thực hiện: *** [Date.o] lỗi 127

LỖI: không thể đóng gói 'Rcpp'

* loại bỏ ' / usr/lib64/RRO-8.0/R-3.1.1/lib/R/library/Rcpp'

* cài đặt * nguồn * gói 'nloptr'.

bằng cách nào đó nó không yêu cầu gcc mà tôi đã cài đặt sau http://mran.revolutionanalytics.com/documents/rro/installation/#revorinst-lin

Giải pháp

Đây là một vấn đề với tập lệnh install.sh chúng tôi không cài đặt các gói có tên g ++ cho bạn.

Nếu bạn chạy lệnh này trên máy tính

sudo apt-get install g++

và sau đó cài đặt RRO, bạn phải sẵn sàng để đi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×