Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5.1

QUAN TRỌNG Xác nhận rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật cần thiết được liệt kê trong mục Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

Bản cập nhật này được bao gồm trong Bản cập nhật Tích lũy ngày 9 tháng 11 năm 2021. Bản cập nhật này trước đây được phát hành trong Bản cập nhật Tích lũy có ngày 16 tháng 2 năm 2021.

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Lỗ hổng của tiết lộ thông tin tồn tại khi .NET Framework xử lý các đối tượng trong bộ nhớ không đúng cách. Một kẻ tấn công đã lợi dụng thành công lỗ hổng có thể tiết lộ nội dung trong bộ nhớ của một hệ thống bị ảnh hưởng. Để khai thác lỗ hổng, kẻ tấn công được xác thực sẽ cần chạy một ứng dụng được chế tác đặc biệt. Bản cập nhật đề cập đến lỗ hổng bằng cách sửa cách việc .NET Framework xử lý các đối tượng trong bộ nhớ.

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy đi tới mục Lỗ hổng và Độ tiếp cận Thông thường (CVE) sau.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5007299 Mô tả của Tổng số Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 cho Windows 7 (KB5007299)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị của bạn trước khi cài đặt Tổng số mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy của quy trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Tổng số và áp dụng các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

  1. Bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ 12/03/2019 (SSU) (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2.

  2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào 10/09/2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

  3. SSU ngày 11 tháng 8 năm 2020 (KB4570673) hoặc SSU mới hơn. Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

    Quan trọng Đối với PC Windows Thin, bạn phải cài đặt SSU ngày 11 tháng 8 năm 2020 (KB4570673) hoặc SSU mới hơn để đảm bảo rằng bạn tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật mở rộng bắt đầu với các bản cập nhật 11/08/2020.

  4. Gói Chuẩn bị Cấp phép Các bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4538483) được phát hành vào 11/02/2020. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được WSUS cung cấp cho bạn. Để có được gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói này trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update nếu bạn là khách hàng của ESU.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm : Windows 7 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1.Windows Nhúng Chuẩn 7 Gói Dịch vụ 1, Windows NHÚNG POSReady 7

Phân loại: Các bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

20201013 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: 08/06/2021

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi không khuyên bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng, trừ khi các tệp đang được cập nhật đang bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật đã phát hành 4579977.


Thông tin tệp
Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Windows 7 và Windows tin tệp Server 2008 R2

Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows6.1-KB4578952-x64.msu

30AC0DF8554C2647017F3B36CC02E833A3187364

EFF4FC82E7D164D6378ED49DCD0D8B3718CF2C35689B85DC38C3A4BE07559340

Windows6.1-KB4578952-x86.msu

7246565D7FEC14AD0381DEAC93FAEF3024068EB6

AB882EDCF361FDF6F0FABF30C230752BE879EF75B967161241C135FF2A502

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Infocard.exe

3.0.4506.8841

869,392

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

18/11/2018

02:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

18/11/2018

02:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

18/11/2018

02:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,575,232

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8951

45,456

16/07/2020

00:28

x64

SPN

AMD64_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

1,758,088

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

24/07/2018

16:53

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

10,011,528

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8813

486,792

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28/11/2017

14:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31/08/2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8951

98,304

16/07/2020

00:28

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28/11/2017

14:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29/03/2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8951

748,936

16/07/2020

00:28

x64

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

11/07/2017

20:05

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,006,400

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

18/11/2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

2,265,888

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

3,158,016

10/09/2020

00:34

x64

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

358,400

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8951

5,300,224

16/07/2020

00:28

x64

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

18/11/2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

18/11/2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

30,192

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

94,208

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

127,488

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

405,504

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

95,728

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

4,648,960

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

182,048

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,118,208

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,060,864

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,531,904

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

454,656

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31/08/2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8951

98,304

16/07/2020

00:29

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29/03/2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,558,848

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8951

33,680

16/07/2020

00:29

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

991,112

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24/07/2018

16:53

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

5,949,832

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8813

390,536

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8951

439,680

16/07/2020

00:29

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8951

5,292,032

16/07/2020

00:29

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31/08/2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8951

98,304

16/07/2020

00:29

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29/03/2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,558,848

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8951

33,680

16/07/2020

00:29

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

991,112

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24/07/2018

16:53

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

5,949,832

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8813

390,536

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8951

439,680

16/07/2020

00:29

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8951

5,292,032

16/07/2020

00:29

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×