Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Đã sửa đổi vào 08/06/2021

Vào 08/06/2021, bản cập nhật này đã được phát hành để thay thế bản cập nhật trước đó để giải quyết lỗi "máy chủ thu hồi ngoại tuyến" có thể xảy ra trong quá trình cài đặt. Nếu bạn đã cài đặt bản phát hành trước đó của bản cập nhật này thì không cần phải làm gì cả. Làm theo hướng dẫn bên dưới mục Cách nhận và cài đặt bản cập nhật để có được phiên bản cập nhật.

Vào 09/03/2021, bản cập nhật này đã được phát hành để thay thế bản cập nhật trước đó để giải quyết lỗi "Chứng chỉ bắt buộc không nằm trong khoảng thời gian hợp lệ" có thể xảy ra trong quá trình cài đặt.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Bản cập nhật này có trong Bản cập nhật Tích lũy ngày 10 tháng 8 năm 2021. Bản cập nhật này trước đây được phát hành trong Bản cập nhật Tích lũy có ngày 8 tháng 6 năm 2021.

QUAN TRỌNG Xác nhận rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật cần thiết được liệt kê trong mục Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Lỗ hổng của tiết lộ thông tin tồn tại khi việc .NET Framework xử lý đối tượng trong bộ nhớ không đúng cách. Một kẻ tấn công đã lợi dụng thành công lỗ hổng có thể tiết lộ nội dung trong bộ nhớ của một hệ thống bị ảnh hưởng. Để khai thác lỗ hổng, kẻ tấn công được xác thực sẽ cần chạy một ứng dụng được chế tác đặc biệt. Bản cập nhật đề cập đến lỗ hổng bằng cách sửa cách mà .NET Framework xử lý các đối tượng trong bộ nhớ.

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy đi tới mục Lỗ hổng và Độ tiếp cận Thông thường (CVE) sau.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện tượng

Bản cập nhật này không cài đặt và sẽ trả về một hoặc cả hai thông báo lỗi sau đây:

 • -2146762495

 • Chứng chỉ bắt buộc không nằm trong khoảng thời gian hợp lệ khi xác minh so với đồng hồ hệ thống hiện tại hoặc dấu thời gian trong tệp đã ký.

 • Chức năng thu hồi không thể kiểm tra việc thu hồi vì máy chủ thu hồi đã ngoại tuyến.

Cách giải quyết

Sự cố này đã được sửa bằng bản phát hành mới nhất của bản cập nhật này.  Làm theo hướng dẫn bên dưới mục Cách nhận và cài đặt bản cập nhật để có được phiên bản cập nhật.

Nếu bạn đã cài đặt bản phát hành trước đó của bản cập nhật này thì không cần phải làm gì cả.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

 • 5004871 Mô tả của Tổng số Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 cho Windows Embedded Standard 7 (KB5004871)

 • 5004874 Mô tả của Tổng số Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 và 4.6.2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB5004874)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework cài đặt 4.5.2.

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị của bạn trước khi cài đặt Tổng số mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy của quy trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Tổng số và áp dụng các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

 1. Bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ 12/03/2019 (SSU) (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2.

 2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào 10/09/2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Nhật, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ được tự động cung cấp cho bạn. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

 3. SSU ngày 11 tháng 8 năm 2020 (KB4570673) hoặc SSU mới hơn. Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

  Quan trọng Đối với PC mỏng của Windows, bạn phải cài đặt SSU ngày 11 tháng 8 năm 2020 (KB4570673) hoặc SSU mới hơn để đảm bảo rằng bạn tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật mở rộng bắt đầu từ các bản cập nhật 08/06/2021.

 4. Gói Chuẩn bị Cấp phép Các bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4538483) được phát hành vào 11/02/2020. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để có được gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói này trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update nếu bạn là khách hàng của ESU.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm : Windows 7 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1.Windows Gói Dịch vụ Tiêu chuẩn 7 Nhúng 1, Windows POSReady 7 nhúng

Phân loại: Các bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

20201013 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: 08/06/2021

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi không khuyên bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng, trừ khi các tệp đang được cập nhật đang bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật phát hành trước đó 4579980 cho Windows Server 2008 SP2 và 4579977 for Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. 

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

04/09/2020

16:46

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

04/09/2020

16:46

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

04/09/2020

16:46

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

04/09/2020

16:45

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

04/09/2020

16:45

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

04/09/2020

16:45

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

04/09/2020

16:45

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

04/09/2020

16:46

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

04/09/2020

16:46

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

04/09/2020

16:46

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

04/09/2020

16:46

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

04/09/2020

16:46

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

04/09/2020

16:46

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

04/09/2020

16:46

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

04/09/2020

16:46

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36660

34,696

04/09/2020

16:46

aspnet_perf.ini

997,498

04/09/2020

16:46

aspnet_perf2.ini

995,542

04/09/2020

16:46

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

04/09/2020

16:46

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

04/09/2020

16:46

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

04/09/2020

16:46

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

04/09/2020

16:46

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

04/09/2020

16:46

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36660

36,232

04/09/2020

16:46

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

04/09/2020

16:46

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

04/09/2020

16:46

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

04/09/2020

16:46

CLR-ETW.man

303,549

04/09/2020

16:46

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

04/09/2020

16:46

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

04/09/2020

16:46

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

04/09/2020

16:46

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

04/09/2020

16:46

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

04/09/2020

16:46

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

04/09/2020

16:46

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

04/09/2020

16:46

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

04/09/2020

16:46

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

04/09/2020

16:46

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

04/09/2020

16:46

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

04/09/2020

16:46

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

04/09/2020

16:46

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

04/09/2020

16:46

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

04/09/2020

16:46

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

04/09/2020

16:46

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

04/09/2020

16:46

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

04/09/2020

16:46

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

04/09/2020

16:46

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

04/09/2020

16:46

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

04/09/2020

16:46

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

04/09/2020

16:46

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

04/09/2020

16:46

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

04/09/2020

16:46

ie.browser

5,166

04/09/2020

16:46

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

04/09/2020

16:46

InstallPersistSqlState.sql

54,647

04/09/2020

16:46

InstallSqlState.sql

54,427

04/09/2020

16:46

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

04/09/2020

16:46

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

04/09/2020

16:46

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

04/09/2020

16:46

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

04/09/2020

16:46

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

04/09/2020

16:46

locale.nlp

419,632

04/09/2020

16:46

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

04/09/2020

16:46

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

04/09/2020

16:46

Microsoft.Common.targets

262,547

04/09/2020

16:46

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

04/09/2020

16:46

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

04/09/2020

16:46

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

04/09/2020

16:50

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

04/09/2020

16:46

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

04/09/2020

16:46

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

04/09/2020

16:46

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

04/09/2020

16:46

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

04/09/2020

16:46

Microsoft.WinFX.targets

42,213

04/09/2020

16:46

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

04/09/2020

16:46

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

04/09/2020

16:46

Microsoft.Xaml.targets

19,848

04/09/2020

16:46

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

04/09/2020

16:46

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

04/09/2020

16:46

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualC.dll

12.0.52415.36415

30,408

04/09/2020

16:46

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

04/09/2020

16:46

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

04/09/2020

16:46

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

04/09/2020

16:46

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

04/09/2020

16:46

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

04/09/2020

16:46

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

04/09/2020

16:46

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

04/09/2020

16:46

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

04/09/2020

16:46

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

04/09/2020

16:46

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

04/09/2020

16:46

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

04/09/2020

16:46

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

04/09/2020

16:46

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

04/09/2020

16:46

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

04/09/2020

16:46

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

04/09/2020

16:46

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

04/09/2020

16:46

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

04/09/2020

16:46

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

04/09/2020

16:46

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

04/09/2020

16:46

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

04/09/2020

16:46

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

74,624

04/09/2020

16:46

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

04/09/2020

16:46

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

04/09/2020

16:46

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

04/09/2020

16:46

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,219,840

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

04/09/2020

16:46

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36660

6,221,192

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

04/09/2020

16:46

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

179,080

04/09/2020

16:46

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

04/09/2020

16:46

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

783,240

04/09/2020

16:46

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

04/09/2020

16:46

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

04/09/2020

16:46

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

04/09/2020

16:46

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

04/09/2020

16:46

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

04/09/2020

16:46

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

04/09/2020

16:46

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

04/09/2020

16:46

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

04/09/2020

16:46

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

04/09/2020

16:46

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

04/09/2020

16:46

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

04/09/2020

16:46

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

04/09/2020

16:46

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

04/09/2020

16:46

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

04/09/2020

16:46

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

04/09/2020

16:46

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

04/09/2020

16:46

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

04/09/2020

16:46

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

04/09/2020

16:46

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

04/09/2020

16:46

System.Speech.dll

4.0.30319.36660

679,296

04/09/2020

16:46

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

04/09/2020

16:46

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

04/09/2020

16:46

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

04/09/2020

16:46

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

04/09/2020

16:46

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

04/09/2020

16:46

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

04/09/2020

16:46

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

04/09/2020

16:46

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

04/09/2020

16:46

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.Composition.Registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

04/09/2020

16:46

System.Core.dll

4.0.30319.36660

1,264,912

04/09/2020

16:46

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

04/09/2020

16:46

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

04/09/2020

16:46

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

04/09/2020

16:46

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

04/09/2020

16:46

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

04/09/2020

16:46

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

04/09/2020

16:46

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

04/09/2020

16:46

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

04/09/2020

16:46

System.Dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

04/09/2020

16:46

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

04/09/2020

16:46

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

04/09/2020

16:46

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

04/09/2020

16:46

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

04/09/2020

16:46

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

04/09/2020

16:46

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

04/09/2020

16:46

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

04/09/2020

16:46

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

04/09/2020

16:46

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

04/09/2020

16:46

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

04/09/2020

16:46

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

04/09/2020

16:46

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

04/09/2020

16:46

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

04/09/2020

16:46

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

04/09/2020

16:46

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

04/09/2020

16:46

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

04/09/2020

16:46

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

04/09/2020

16:46

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

04/09/2020

16:46

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

04/09/2020

16:46

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

04/09/2020

16:46

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

04/09/2020

16:46

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

04/09/2020

16:46

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

04/09/2020

16:46

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

04/09/2020

16:46

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

04/09/2020

16:46

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

04/09/2020

16:46

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

04/09/2020

16:46

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

04/09/2020

16:46

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

04/09/2020

16:46

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36660

64,272

04/09/2020

16:46

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

04/09/2020

16:46

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

04/09/2020

16:46

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

04/09/2020

16:46

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

04/09/2020

16:46

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

04/09/2020

16:46

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

04/09/2020

16:46

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36660

1,852,688

04/09/2020

16:46

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

04/09/2020

16:46

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

04/09/2020

16:46

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

04/09/2020

16:46

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

04/09/2020

16:46

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

04/09/2020

16:46

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

04/09/2020

16:46

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

04/09/2020

16:46

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

04/09/2020

16:46

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

04/09/2020

16:46

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

04/09/2020

16:46

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

04/09/2020

16:46

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

04/09/2020

16:46

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

04/09/2020

16:46

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

04/09/2020

16:46

System.Configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

04/09/2020

16:46

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

04/09/2020

16:46

System.Data.dll

4.0.30319.36684

3,210,632

04/09/2020

16:50

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

04/09/2020

16:46

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

04/09/2020

16:46

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

04/09/2020

16:46

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

04/09/2020

16:46

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

04/09/2020

16:46

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

04/09/2020

16:46

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

04/09/2020

16:46

System.dll

4.0.30319.36543

3,493,280

04/09/2020

16:46

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

04/09/2020

16:46

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

04/09/2020

16:46

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

04/09/2020

16:46

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

04/09/2020

16:46

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

04/09/2020

16:46

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

04/09/2020

16:46

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

04/09/2020

16:46

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

04/09/2020

16:46

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

04/09/2020

16:46

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

04/09/2020

16:46

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

04/09/2020

16:46

System.Security.dll

4.0.30319.36684

294,680

04/09/2020

16:50

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

04/09/2020

16:46

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

04/09/2020

16:46

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

04/09/2020

16:46

System.Web.dll

4.0.30319.36660

5,457,792

04/09/2020

16:46

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

04/09/2020

16:46

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

04/09/2020

16:46

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

04/09/2020

16:46

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

04/09/2020

16:46

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36660

744,328

04/09/2020

16:46

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

04/09/2020

16:46

Hệ thống. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

04/09/2020

16:46

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

04/09/2020

16:46

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

04/09/2020

16:46

System.Xaml.dll

4.0.30319.36660

633,624

04/09/2020

16:46

System.Xml.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

04/09/2020

16:46

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

04/09/2020

16:46

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

04/09/2020

16:46

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

04/09/2020

16:46

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

04/09/2020

16:46

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

04/09/2020

16:46

webengine.dll

4.0.30319.36660

17,800

04/09/2020

16:46

webengine4.dll

4.0.30319.36660

502,664

04/09/2020

16:46

WindowsBase.dll

4.0.30319.36660

1,234,824

04/09/2020

16:46

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

04/09/2020

16:46

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

04/09/2020

16:46

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

04/09/2020

16:46

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

04/09/2020

16:46

wpf-etw.man

151,330

04/09/2020

16:46

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

04/09/2020

16:46

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

17,808

04/09/2020

16:46

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,641,344

04/09/2020

16:46

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

04/09/2020

16:46

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

04/09/2020

16:46

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

04/09/2020

16:46

ThirdPartyNotices.txt

20,126

04/09/2020

16:50

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

04/09/2020

16:46

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

04/09/2020

16:46

x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

4,008,232

04/09/2020

16:47

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

04/09/2020

16:46

vbc.exe

12.0.52415.36415

3,546,232

04/09/2020

16:47

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

04/09/2020

16:47

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

04/09/2020

16:46

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

04/09/2020

16:47

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

04/09/2020

16:46

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

04/09/2020

16:45

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

04/09/2020

16:45

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

04/09/2020

16:45

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

04/09/2020

16:45

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

188,072

04/09/2020

16:47

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

04/09/2020

16:46

alink.dll

12.0.52415.36415

145,048

04/09/2020

16:47

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

04/09/2020

16:46

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

04/09/2020

16:47

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

04/09/2020

16:46

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

115,832

04/09/2020

16:47

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

04/09/2020

16:46

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

54,904

04/09/2020

16:47

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

04/09/2020

16:46

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

29,888

04/09/2020

16:47

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

04/09/2020

16:46

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

37,560

04/09/2020

16:47

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

04/09/2020

16:46

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

25,776

04/09/2020

16:47

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

04/09/2020

16:46

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36660

38,264

04/09/2020

16:47

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36660

34,696

04/09/2020

16:46

aspnet_perf.ini

997,498

04/09/2020

16:46

aspnet_perf2.ini

995,542

04/09/2020

16:46

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

04/09/2020

16:47

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

04/09/2020

16:46

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

44,664

04/09/2020

16:47

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

04/09/2020

16:46

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

43,640

04/09/2020

16:47

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

04/09/2020

16:46

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,096

04/09/2020

16:47

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

04/09/2020

16:46

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

50,808

04/09/2020

16:47

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

04/09/2020

16:46

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36660

40,840

04/09/2020

16:47

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36660

36,232

04/09/2020

16:46

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

04/09/2020

16:46

CasPol.exe

4.0.30319.36415

107,640

04/09/2020

16:47

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

04/09/2020

16:46

clr.dll

4.0.30319.36627

10,071,328

04/09/2020

16:47

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

04/09/2020

16:46

CLR-ETW.man

303,557

04/09/2020

16:47

CLR-ETW.man

303,549

04/09/2020

16:46

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

122,048

04/09/2020

16:47

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

04/09/2020

16:46

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

04/09/2020

16:47

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

04/09/2020

16:46

clrjit.dll

4.0.30319.36627

1,235,232

04/09/2020

16:47

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

04/09/2020

16:46

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

04/09/2020

16:46

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

153,784

04/09/2020

16:47

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

04/09/2020

16:46

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

04/09/2020

16:46

csc.exe

4.0.30319.36415

2,637,432

04/09/2020

16:47

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

04/09/2020

16:46

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

04/09/2020

16:47

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

04/09/2020

16:46

Culture.dll

4.0.30319.36415

63,648

04/09/2020

16:47

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

04/09/2020

16:46

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

104,648

04/09/2020

16:47

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

04/09/2020

16:46

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

46,712

04/09/2020

16:47

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

04/09/2020

16:46

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

04/09/2020

16:47

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

04/09/2020

16:46

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

04/09/2020

16:46

dfdll.dll

4.0.30319.36415

165,528

04/09/2020

16:47

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

04/09/2020

16:46

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

04/09/2020

16:47

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

04/09/2020

16:46

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

04/09/2020

16:46

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

1,068,208

04/09/2020

16:47

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

04/09/2020

16:46

dw20.exe

4.0.30319.36415

51,320

04/09/2020

16:47

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

04/09/2020

16:46

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

04/09/2020

16:46

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

04/09/2020

16:47

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

04/09/2020

16:46

filetracker.dll

12.0.52415.36415

262,832

04/09/2020

16:47

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

04/09/2020

16:46

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

04/09/2020

16:47

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

04/09/2020

16:46

fusion.dll

4.0.30319.36415

92,832

04/09/2020

16:47

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

04/09/2020

16:46

ie.browser

5,166

04/09/2020

16:47

ie.browser

5,166

04/09/2020

16:46

ilasm.exe

4.0.30319.36415

363,640

04/09/2020

16:47

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

04/09/2020

16:46

InstallPersistSqlState.sql

54,647

04/09/2020

16:47

InstallPersistSqlState.sql

54,647

04/09/2020

16:46

InstallSqlState.sql

54,427

04/09/2020

16:47

InstallSqlState.sql

54,427

04/09/2020

16:46

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

04/09/2020

16:47

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

04/09/2020

16:46

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,056

04/09/2020

16:47

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

04/09/2020

16:46

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

76,472

04/09/2020

16:47

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

04/09/2020

16:46

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

04/09/2020

16:47

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

04/09/2020

16:46

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

04/09/2020

16:46

locale.nlp

419,632

04/09/2020

16:47

locale.nlp

419,632

04/09/2020

16:46

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

04/09/2020

16:46

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

04/09/2020

16:46

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

04/09/2020

16:47

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

04/09/2020

16:46

Microsoft.Common.targets

262,547

04/09/2020

16:47

Microsoft.Common.targets

262,547

04/09/2020

16:46

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

04/09/2020

16:46

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

04/09/2020

16:46

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

04/09/2020

16:50

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

04/09/2020

16:46

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

04/09/2020

16:46

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,848

04/09/2020

16:47

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

04/09/2020

16:46

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

04/09/2020

16:46

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,168

04/09/2020

16:47

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

04/09/2020

16:46

Microsoft.WinFX.targets

42,213

04/09/2020

16:47

Microsoft.WinFX.targets

42,213

04/09/2020

16:46

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

04/09/2020

16:46

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

04/09/2020

16:46

Microsoft.Xaml.targets

19,848

04/09/2020

16:47

Microsoft.Xaml.targets

19,848

04/09/2020

16:46

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

04/09/2020

16:47

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

04/09/2020

16:46

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

04/09/2020

16:46

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

04/09/2020

16:47

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

04/09/2020

16:46

Microsoft.VisualC.Dll

12.0.52415.36415

30,408

04/09/2020

16:46

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

113,320

04/09/2020

16:47

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

04/09/2020

16:46

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

263,288

04/09/2020

16:47

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

04/09/2020

16:46

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,731,872

04/09/2020

16:47

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

04/09/2020

16:46

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,534,240

04/09/2020

16:47

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

04/09/2020

16:46

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

04/09/2020

16:47

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

04/09/2020

16:46

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

636,072

04/09/2020

16:47

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

04/09/2020

16:46

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

04/09/2020

16:47

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

04/09/2020

16:46

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,222,688

04/09/2020

16:47

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

04/09/2020

16:46

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

85,152

04/09/2020

16:47

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

04/09/2020

16:46

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

169,648

04/09/2020

16:47

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

04/09/2020

16:46

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

04/09/2020

16:47

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

04/09/2020

16:46

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

127,160

04/09/2020

16:47

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

04/09/2020

16:46

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

04/09/2020

16:47

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

04/09/2020

16:46

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

26,272

04/09/2020

16:47

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

04/09/2020

16:46

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

523,424

04/09/2020

16:47

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

04/09/2020

16:46

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

124,024

04/09/2020

16:47

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

04/09/2020

16:46

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

04/09/2020

16:47

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

04/09/2020

16:46

ngen.exe

4.0.30319.36415

171,128

04/09/2020

16:47

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

04/09/2020

16:46

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

84,144

04/09/2020

16:47

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

04/09/2020

16:46

normalization.dll

4.0.30319.36415

34,488

04/09/2020

16:47

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

04/09/2020

16:46

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

87,936

04/09/2020

16:47

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

74,624

04/09/2020

16:46

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

241,840

04/09/2020

16:47

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

04/09/2020

16:46

peverify.dll

4.0.30319.36627

226,592

04/09/2020

16:47

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

04/09/2020

16:46

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

04/09/2020

16:46

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,203,960

04/09/2020

16:47

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,219,840

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

04/09/2020

16:46

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

04/09/2020

16:46

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36660

6,221,192

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

04/09/2020

16:46

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

04/09/2020

16:46

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

225,152

04/09/2020

16:47

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

04/09/2020

16:47

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

179,080

04/09/2020

16:46

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

04/09/2020

16:46

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,070,976

04/09/2020

16:47

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

783,240

04/09/2020

16:46

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

04/09/2020

16:46

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

04/09/2020

16:46

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,120

04/09/2020

16:47

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

04/09/2020

16:46

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

44,664

04/09/2020

16:47

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

04/09/2020

16:46

regtlib.exe

12.0.52415.36415

94,328

04/09/2020

16:47

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

04/09/2020

16:46

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

24,232

04/09/2020

16:47

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

04/09/2020

16:46

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

04/09/2020

16:47

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,736

04/09/2020

16:47

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

04/09/2020

16:46

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

04/09/2020

16:46

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

04/09/2020

16:47

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

04/09/2020

16:47

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

04/09/2020

16:46

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

04/09/2020

16:46

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

86,784

04/09/2020

16:47

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

04/09/2020

16:47

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

04/09/2020

16:46

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

04/09/2020

16:46

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

263,288

04/09/2020

16:47

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

04/09/2020

16:46

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

04/09/2020

16:47

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

04/09/2020

16:47

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

04/09/2020

16:46

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

04/09/2020

16:46

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

29,472

04/09/2020

16:47

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

04/09/2020

16:46

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

04/09/2020

16:46

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

04/09/2020

16:46

SOS.dll

4.0.30319.36627

823,792

04/09/2020

16:47

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

04/09/2020

16:46

System.Speech.dll

4.0.30319.36660

679,296

04/09/2020

16:46

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

04/09/2020

16:46

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

04/09/2020

16:46

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

04/09/2020

16:46

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

04/09/2020

16:46

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

04/09/2020

16:46

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

04/09/2020

16:46

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

04/09/2020

16:46

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

04/09/2020

16:46

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

04/09/2020

16:46

system.componentmodel.composition.registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

04/09/2020

16:46

System.Core.dll

4.0.30319.36660

1,264,912

04/09/2020

16:46

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

04/09/2020

16:46

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

04/09/2020

16:46

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

04/09/2020

16:46

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

04/09/2020

16:46

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

04/09/2020

16:46

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

04/09/2020

16:46

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

04/09/2020

16:46

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

04/09/2020

16:46

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

04/09/2020

16:46

system.dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

04/09/2020

16:46

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

04/09/2020

16:46

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

04/09/2020

16:46

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

04/09/2020

16:46

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

04/09/2020

16:46

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

04/09/2020

16:46

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

04/09/2020

16:46

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

04/09/2020

16:46

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

04/09/2020

16:46

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

04/09/2020

16:46

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

04/09/2020

16:46

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

04/09/2020

16:46

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

04/09/2020

16:46

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

04/09/2020

16:46

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

04/09/2020

16:46

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

04/09/2020

16:46

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,328

04/09/2020

16:47

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

04/09/2020

16:46

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

04/09/2020

16:46

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

04/09/2020

16:46

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

04/09/2020

16:46

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

04/09/2020

16:46

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

04/09/2020

16:46

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

04/09/2020

16:46

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

04/09/2020

16:46

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

04/09/2020

16:46

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

04/09/2020

16:46

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

04/09/2020

16:46

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

04/09/2020

16:46

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

04/09/2020

16:46

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

04/09/2020

16:46

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

04/09/2020

16:46

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

04/09/2020

16:46

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

04/09/2020

16:46

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36660

64,272

04/09/2020

16:46

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

04/09/2020

16:46

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

04/09/2020

16:46

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

04/09/2020

16:46

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

04/09/2020

16:46

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

04/09/2020

16:46

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

04/09/2020

16:46

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36660

1,852,688

04/09/2020

16:46

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

04/09/2020

16:46

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

04/09/2020

16:46

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

04/09/2020

16:46

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

04/09/2020

16:46

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

04/09/2020

16:46

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

04/09/2020

16:46

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

04/09/2020

16:46

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

04/09/2020

16:46

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

04/09/2020

16:46

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

04/09/2020

16:46

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

04/09/2020

16:46

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

04/09/2020

16:46

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

04/09/2020

16:46

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

04/09/2020

16:46

System.configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

04/09/2020

16:46

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

04/09/2020

16:46

System.Data.dll

4.0.30319.36684

3,239,304

04/09/2020

17:32

System.Data.dll

4.0.30319.36684

3,210,632

04/09/2020

16:50

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

510,176

04/09/2020

16:47

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

04/09/2020

16:46

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

04/09/2020

16:46

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

04/09/2020

16:46

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

04/09/2020

16:46

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

04/09/2020

16:46

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

04/09/2020

16:46

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

04/09/2020

16:46

System.dll

4.0.30319.36543

3,493,280

04/09/2020

16:46

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

04/09/2020

16:46

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

04/09/2020

16:46

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

04/09/2020

16:47

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,040

04/09/2020

16:47

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

91,392

04/09/2020

16:47

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

04/09/2020

16:47

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

04/09/2020

16:46

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

125,440

04/09/2020

16:47

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

04/09/2020

16:46

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

04/09/2020

16:46

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

04/09/2020

16:46

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

04/09/2020

16:46

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

04/09/2020

16:46

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

04/09/2020

16:46

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

04/09/2020

16:46

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

04/09/2020

16:46

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

04/09/2020

16:46

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

04/09/2020

16:46

System.Security.dll

4.0.30319.36684

294,680

04/09/2020

16:50

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

04/09/2020

16:46

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

04/09/2020

16:47

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

04/09/2020

16:46

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

292,560

04/09/2020

16:47

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

04/09/2020

16:46

System.Web.dll

4.0.30319.36660

5,451,656

04/09/2020

16:47

System.Web.dll

4.0.30319.36660

5,457,792

04/09/2020

16:46

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

04/09/2020

16:46

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

04/09/2020

16:46

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

04/09/2020

16:46

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

04/09/2020

16:47

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

04/09/2020

16:46

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36660

744,328

04/09/2020

16:46

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

04/09/2020

16:46

Hệ thống. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

04/09/2020

16:47

Hệ thống. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

04/09/2020

16:46

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

04/09/2020

16:46

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

04/09/2020

16:46

System.Xaml.dll

4.0.30319.36660

633,624

04/09/2020

16:46

System.XML.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

04/09/2020

16:46

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

115,352

04/09/2020

16:47

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

04/09/2020

16:46

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

04/09/2020

16:46

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

04/09/2020

16:46

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

04/09/2020

16:46

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

04/09/2020

16:46

webengine.dll

4.0.30319.36660

19,848

04/09/2020

16:47

webengine.dll

4.0.30319.36660

17,800

04/09/2020

16:46

webengine4.dll

4.0.30319.36660

614,280

04/09/2020

16:47

webengine4.dll

4.0.30319.36660

502,664

04/09/2020

16:46

WindowsBase.dll

4.0.30319.36660

1,234,824

04/09/2020

16:46

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

04/09/2020

16:46

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

174,256

04/09/2020

16:47

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

04/09/2020

16:46

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

85,792

04/09/2020

16:47

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

04/09/2020

16:47

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

04/09/2020

16:46

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

04/09/2020

16:46

wpf-etw.man

151,330

04/09/2020

16:46

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

04/09/2020

16:47

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

04/09/2020

16:46

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

18,840

04/09/2020

16:47

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

17,808

04/09/2020

16:46

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

2,101,632

04/09/2020

16:47

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,641,344

04/09/2020

16:46

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

04/09/2020

16:46

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

04/09/2020

16:46

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

04/09/2020

16:46

ThirdPartyNotices.txt

20,126

04/09/2020

16:50

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

678,488

04/09/2020

16:47

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

04/09/2020

16:46

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

869,464

04/09/2020

16:47

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

04/09/2020

16:46

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×