Bài viết này mô tả tổng số 3166740 hotfix cho Microsoft .NET Framework 4.6 và 4.6.1. Để biết thêm thông tin về các sự cố mà tổng số hotfix khắc phục, hãy xem mục "Các vấn đề mà tổng số hotfix này khắc phục".

Giải pháp

Hotfix tương ứng với KB3166740 đã được thay thế bằng các bản cập nhật mới nhất của .NET Framework, chứa tất cả các bản sửa lỗi trước đây có trong KB3166740. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản cập nhật mới nhất của .NET Framework.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

119591 Cách nhận tệp hỗ trợ của Microsoft từ các dịch vụ trực tuyến mà Microsoft quét tệp này để tìm vi-rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Lưu ý Để xác minh phiên bản cập nhật hotfix, hãy kiểm tra giá trị của từ khóa Bản phát hành để xác định phiên bản đã cài đặt. Để tương thích về phía trước, bạn có thể kiểm tra giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị được liệt kê trong bảng sau.
 

Phiên bản tổng số hotfix

Giá trị của bản phát hành DWORD

Tổng số 3166740 Hotfix cho phiên .NET Framework 4.6 trở lên

394299

Để biết thêm thông tin về cách xác định phiên bản .NET Framework, hãy xem Cách: Xác định xem phiên bản .NET Framework nào được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải cài .NET Framework cài đặt .NET Framework 4.6 hoặc 4.6.1.
 

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này nếu có bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên đóng tất cả các ứng .NET Framework nền tảng web trước khi áp dụng hotfix này.
 

Thông tin thay thế hotfix

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix đã phát hành trước đó.

Các sự cố mà tổng số hotfix này khắc phục

Sự cố dòng công việc

Nếu bạn đang sử dụng các lớp trong System.Workflow.* và bạn cũng đang sử dụng chức năng theo dõi dòng công việc và đã bật tuân thủ FIPS trên máy tính đang chạy dòng công việc, bạn phải tạo AppSetting sau đây trong tệp cấu hình của ứng dụng (hoặc web.config cho Dịch vụ Dòng công việc):<thêm khóa="microsoft:WorkflowRuntime:FIPSRequired" value="true"/>
 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×