You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Sau khi bạn nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 4,0 sang Microsoft Dynamics CRM 2011, tab ISV được hiển thị trong dải băng trên tất cả các lưới và biểu mẫu.

Nguyên nhân

Hành vi này xảy ra vì tệp cấu hình ISV được di chuyển vào dải băng khi hệ thống được nâng cấp. Tệp này có cấu trúc XML sau đây:

<TabDisplayRules> <TabDisplayRule TabCommand="Mscrm.Isv.Global">  <PageRule Address="*" /> </TabDisplayRule ></TabDisplayRules >

Giải pháp

Hành vi này là do thiết kế. Bạn có thể cập nhật phần RibbonDiffXml trong tệp tùy chỉnh. xml để đặt PageRule để đáp ứng yêu cầu hệ thống của bạn.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng và cách làm việc với phần RibbonDiffXml, hãy xem bộ công cụ phát triển phần mềm Microsoft Dynamics CRM 2011 (SDK).  Để tải xuống Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyID=420f0f05-c226-4194-b7e1-f23ceaa83b69 Để biết thêm thông tin về Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK, hãy truy cập website Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb219489.aspx

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×