Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho Ấn Độ (vùng).

Khi ngưỡng được xác định theo tiến theo ngưỡng chung tính năng trong phiên bản Ấn Độ Microsoft Dynamics AX 2012 R3, tính TDS không chính xác.

Hiện có chung ngưỡng tính năng không tính toán TDS dựa trên ngưỡng xác định cho mỗi đoạn bộ nhớ.

Nếu bạn xác định ngưỡng trong tiến cơ sở như sau:

Phân đoạn một: 0 1,00,000

Phân đoạn hai: 1,00,000-5,00,000

Phân đoạn 3: tối đa 5,00,000

Một ở trên, nếu TDS tốc cho phân một 0,25% và đoạn hai là 2% và đoạn 3 là 4%. Nếu giao dịch tổng doanh thu qua 1,00,000 phải trừ TDS @ 2%. Nếu giá trị tất cả các giao dịch tích luỹ qua 5,00,000 chỉ số vượt quá 4% 5,00,000 TDS phải áp dụng.

Giải pháp

Những thay đổi trong các hotfix giải quyết vấn đề này.

Khấu trừ TDS sẽ giới hạn ngưỡng xác định cho mỗi đoạn bộ nhớ. Nếu giao dịch một phần nằm dưới một xúc xích nhiều và một phần trong đoạn bộ nhớ kế tiếp với giao dịch sẽ được chia đến ngưỡng tương ứng trong mỗi sàn và tương ứng tỷ lệ TDS sàn sẽ áp dụng.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKhách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.


Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

62,136

23-Mar-2016

19:16

x86

Axupdate.exe

Không áp dụng

62,120

23-Mar-2016

19:16

x86

Dynamicsax2012r3-kb3159377-syplabels.axmodel

6.3.3000.3253

16,095,984

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4311373.axmodel

6.3.164.926

81,112

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4318420.axmodel

6.3.164.744

22,744

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4321180.axmodel

6.3.164.743

97,496

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18.136 người

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4332773.axmodel

6.3.164.920

13,528

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4337459.axmodel

6.3.164.764

17,112

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4356568.axmodel

6.3.164.1043

14,552

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4360819.axmodel

6.3.164.998

15,064

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4363111.axmodel

6.3.164.1021

31,448

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371446.axmodel

6.3.164.1110

21,208

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4378387.axmodel

6.3.164.1194

205,016

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4381916.axmodel

6.3.164.1198

218,328

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4383461.axmodel

6.3.164.1202

28.376

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4400976.axmodel

6.3.164.1301

15,576

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,112

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

06-May-2016

13:14

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412185.axmodel

6.3.164.1377

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

79,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441918.axmodel

6.3.164.1563

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447268.axmodel

6.3.164.1612

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448149.axmodel

6.3.164.1636

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453407.axmodel

6.3.164.1728

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4456209.axmodel

6.3.164.1753

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4457533.axmodel

6.3.164.1768

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4458782.axmodel

6.3.164.1776

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459467.axmodel

6.3.164.1808

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467052.axmodel

6.3.164.1903

50,904

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4470991.axmodel

6.3.164.1938

50,904

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471102.axmodel

6.3.164.1941

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4478503.axmodel

6.3.164.2092

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28.376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489307.axmodel

6.3.164.2128

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4493208.axmodel

6.3.164.2182

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495371.axmodel

6.3.164.2252

33,496

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499819.axmodel

6.3.164.2269

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4518815.axmodel

6.3.164.2429

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4522941.axmodel

6.3.164.2447

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528438.axmodel

6.3.164.2497

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4537928.axmodel

6.3.164.2553

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4540572.axmodel

6.3.164.2632

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542586.axmodel

6.3.164.2669

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,136

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542604.axmodel

6.3.164.2700

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543631.axmodel

6.3.164.2748

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543632.axmodel

6.3.164.2749

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543635.axmodel

6.3.164.2752

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543645.axmodel

6.3.164.2768

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543650.axmodel

6.3.164.2771

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543652.axmodel

6.3.164.2773

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543681.axmodel

6.3.164.2808

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543694.axmodel

6.3.164.2823

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

28.376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543737.axmodel

6.3.164.2877

63,192

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543739.axmodel

6.3.164.2879

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543746.axmodel

6.3.164.2886

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543785.axmodel

6.3.164.2933

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543799.axmodel

6.3.164.2949

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543817.axmodel

6.3.164.2969

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543836.axmodel

6.3.164.2996

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543855.axmodel

6.3.164.3020

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543877.axmodel

6.3.164.3045

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

29,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543896.axmodel

6.3.164.3062

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543901.axmodel

6.3.164.3067

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543912.axmodel

6.3.164.3079

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544942.axmodel

6.3.164.3126

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544943.axmodel

6.3.164.3127

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.3000.2185

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544964.axmodel

6.3.164.3152

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544973.axmodel

6.3.164.3166

31,448

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544978.axmodel

6.3.164.3169

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

55.000

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28.376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546090.axmodel

6.3.164.3343

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546102.axmodel

6.3.164.3361

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546111.axmodel

6.3.164.3370

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546116.axmodel

6.3.164.3376

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546138.axmodel

6.3.164.3400

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546151.axmodel

6.3.164.3422

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546156.axmodel

6.3.164.3430

30,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546167.axmodel

6.3.164.3442

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546168.axmodel

6.3.164.3443

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546173.axmodel

6.3.164.3449

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546190.axmodel

6.3.164.3469

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546203.axmodel

6.3.164.3486

52,952

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546209.axmodel

6.3.164.3495

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546217.axmodel

6.3.164.3514

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546223.axmodel

6.3.164.3524

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546234.axmodel

6.3.164.3536

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546235.axmodel

6.3.164.3537

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546242.axmodel

6.3.164.3547

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546244.axmodel

6.3.164.3552

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547289.axmodel

6.3.164.3619

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547292.axmodel

6.3.164.3623

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547293.axmodel

6.3.164.3623

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547301.axmodel

6.3.164.3632

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547310.axmodel

6.3.164.3650

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547336.axmodel

6.3.1000.419

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547343.axmodel

6.3.1000.427

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547352.axmodel

6.3.1000.438

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547358.axmodel

6.3.1000.445

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547367.axmodel

6.3.1000.455

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547368.axmodel

6.3.1000.456

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547379.axmodel

6.3.1000.468

39,128

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

38,616

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547395.axmodel

6.3.1000.485

26,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547398.axmodel

6.3.1000.490

156,376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547399.axmodel

6.3.1000.490

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547401.axmodel

6.3.1000.500

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547406.axmodel

6.3.1000.506

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547408.axmodel

6.3.1000.510

53,976

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547419.axmodel

6.3.1000.525

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.1000.526

72,920

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

26,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547423.axmodel

6.3.1000.528

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547424.axmodel

6.3.1000.529

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547426.axmodel

6.3.1000.535

48,856

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547427.axmodel

6.3.1000.535

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547430.axmodel

6.3.1000.547

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547432.axmodel

6.3.1000.564

35,544

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547433.axmodel

6.3.1000.564

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548435.axmodel

6.3.1000.571

128,728

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548436.axmodel

6.3.1000.571

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548437.axmodel

6.3.1000.651

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548438.axmodel

6.3.1000.651

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548442.axmodel

6.3.1000.581

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548453.axmodel

6.3.1000.598

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548458.axmodel

6.3.1000.607

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548467.axmodel

6.3.1000.629

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548475.axmodel

6.3.1000.650

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548478.axmodel

6.3.1000.652

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548483.axmodel

6.3.1000.666

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548492.axmodel

6.3.1000.676

44,248

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548493.axmodel

6.3.1000.683

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548509.axmodel

6.3.1000.698

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548513.axmodel

6.3.1000.702

51,928

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548517.axmodel

6.3.1000.706

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548519.axmodel

6.3.1000.708

38,104

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

169,688

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548538.axmodel

6.3.1000.735

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548556.axmodel

6.3.1000.756

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548564.axmodel

6.3.1000.773

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548567.axmodel

6.3.1000.776

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548568.axmodel

6.3.1000.776

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548584.axmodel

6.3.1000.792

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548587.axmodel

6.3.1000.795

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548595.axmodel

6.3.1000.809

66,776

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548597.axmodel

6.3.1000.811

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548600.axmodel

6.3.1000.814

66,776

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548601.axmodel

6.3.1000.815

41,176

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548606.axmodel

6.3.1000.828

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

156,376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4549612.axmodel

6.3.1000.837

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550626.axmodel

6.3.1000.855

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

156,376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550646.axmodel

6.3.1000.879

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550647.axmodel

6.3.1000.880

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

156,376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550653.axmodel

6.3.1000.887

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550667.axmodel

6.3.1000.905

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550680.axmodel

6.3.1000.972

46,296

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550683.axmodel

6.3.1000.931

50,392

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550685.axmodel

6.3.1000.933

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550692.axmodel

6.3.1000.946

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550693.axmodel

6.3.1000.947

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550695.axmodel

6.3.1000.952

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550696.axmodel

6.3.1000.954

59,608

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

31,448

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550703.axmodel

6.3.1000.969

27,352

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

459,480

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551711.axmodel

6.3.1000.988

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551720.axmodel

6.3.1000.999

45,784

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551722.axmodel

6.3.1000.1002

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551723.axmodel

6.3.1000.1003

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551727.axmodel

6.3.1000.1014

27,352

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,120

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551736.axmodel

6.3.1000.1027

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551744.axmodel

6.3.1000.1040

34,520

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551753.axmodel

6.3.1000.1053

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551771.axmodel

6.3.1000.1076

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551775.axmodel

6.3.1000.1085

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551789.axmodel

6.3.1000.1108

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551790.axmodel

6.3.1000.1109

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551792.axmodel

6.3.1000.1111

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551819.axmodel

6.3.1000.1146

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,397,976

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551825.axmodel

6.3.1000.1158

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551827.axmodel

6.3.1000.1161

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551830.axmodel

6.3.1000.1165

69,336

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551851.axmodel

6.3.1000.1201

45,272

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551862.axmodel

6.3.1000.1216

90,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551876.axmodel

6.3.1000.1233

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551878.axmodel

6.3.1000.1238

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551882.axmodel

6.3.1000.1244

36,568

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551883.axmodel

6.3.1000.1244

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551884.axmodel

6.3.1000.1246

88,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551896.axmodel

6.3.1000.1269

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551901.axmodel

6.3.1000.1274

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,104

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551926.axmodel

6.3.1000.1297

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552930.axmodel

6.3.1000.1305

87,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552936.axmodel

6.3.1000.1316

143,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552937.axmodel

6.3.1000.1316

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552941.axmodel

6.3.1000.1326

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552952.axmodel

6.3.1000.1345

89,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

73,944

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552962.axmodel

6.3.1000.1358

50,392

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553003.axmodel

6.3.1000.1410

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553010.axmodel

6.3.1000.1422

66.264

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553015.axmodel

6.3.1000.1431

21,208

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553022.axmodel

6.3.1000.1439

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553026.axmodel

6.3.1000.1444

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553032.axmodel

6.3.1000.1451

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553037.axmodel

6.3.1000.1457

97,496

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553038.axmodel

6.3.1000.1457

26,328

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553041.axmodel

6.3.1000.1462

68,824

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553042.axmodel

6.3.1000.1462

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553043.axmodel

6.3.1000.1464

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553045.axmodel

6.3.1000.1467

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553046.axmodel

6.3.1000.1468

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553056.axmodel

6.3.1000.1483

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553060.axmodel

6.3.1000.1487

30,936

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553066.axmodel

6.3.1000.1495

29,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553075.axmodel

6.3.1000.1506

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553082.axmodel

6.3.1000.1520

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553093.axmodel

6.3.1000.1535

20,184

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553110.axmodel

6.3.1000.1557

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553113.axmodel

6.3.1000.1561

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553117.axmodel

6.3.1000.1568

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553138.axmodel

6.3.1000.1592

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553141.axmodel

6.3.1000.1599

49,368

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553147.axmodel

6.3.1000.1611

40,152

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553148.axmodel

6.3.1000.1612

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553153.axmodel

6.3.1000.1617

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553154.axmodel

6.3.1000.1622

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553159.axmodel

6.3.1000.1627

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553165.axmodel

6.3.1000.1644

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553172.axmodel

6.3.1000.1657

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553176.axmodel

6.3.1000.1708

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553186.axmodel

6.3.1000.1727

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553187.axmodel

6.3.1000.1727

37,080

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553189.axmodel

6.3.1000.1730

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,885,848

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553201.axmodel

6.3.1000.1740

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553210.axmodel

6.3.1000.1753

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553213.axmodel

6.3.1000.1756

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4554225.axmodel

6.3.1000.1782

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4554227.axmodel

6.3.1000.1786

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4554230.axmodel

6.3.1000.1789

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555263.axmodel

6.3.1000.1895

712,920

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555264.axmodel

6.3.1000.1895

62,680

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555276.axmodel

6.3.1000.1894

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555277.axmodel

6.3.1000.1893

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555279.axmodel

6.3.1000.1862

34,520

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555280.axmodel

6.3.1000.1863

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555283.axmodel

6.3.1000.1875

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555293.axmodel

6.3.1000.1896

25,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555296.axmodel

6.3.1000.1904

32,984

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555297.axmodel

6.3.1000.1904

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555304.axmodel

6.3.1000.1922

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555305.axmodel

6.3.1000.1921

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555306.axmodel

6.3.1000.1923

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555307.axmodel

6.3.1000.1924

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555312.axmodel

6.3.1000.1932

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555322.axmodel

6.3.1000.1946

24,792

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555325.axmodel

6.3.1000.1950

70,360

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555327.axmodel

6.3.1000.1952

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555334.axmodel

6.3.1000.1964

25,304

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555337.axmodel

6.3.1000.1969

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555362.axmodel

6.3.1000.1974

29,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555363.axmodel

6.3.1000.1973

29,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555370.axmodel

6.3.1000.1983

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555373.axmodel

6.3.1000.1986

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555374.axmodel

6.3.1000.1987

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555379.axmodel

6.3.1000.1992

28.376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555388.axmodel

6.3.1000.2010

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555389.axmodel

6.3.1000.2102

64,216

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555393.axmodel

6.3.1000.2106

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555394.axmodel

6.3.1000.2107

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556401.axmodel

6.3.1000.2122

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556411.axmodel

6.3.1000.2135

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556421.axmodel

6.3.1000.2151

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556425.axmodel

6.3.1000.2157

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556430.axmodel

6.3.1000.2163

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556434.axmodel

6.3.1000.2167

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556437.axmodel

6.3.1000.2172

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556444.axmodel

6.3.1000.2180

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556455.axmodel

6.3.1000.2201

27,352

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557463.axmodel

6.3.1000.2211

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557468.axmodel

6.3.1000.2218

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557491.axmodel

6.3.1000.2244

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557507.axmodel

6.3.1000.2260

86,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557508.axmodel

6.3.1000.2261

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557522.axmodel

6.3.1000.2276

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557525.axmodel

6.3.1000.2279

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557544.axmodel

6.3.1000.2297

90,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557545.axmodel

6.3.1000.2298

28,888

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557554.axmodel

6.3.1000.2306

30,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557556.axmodel

6.3.1000.2307

30,936

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557566.axmodel

6.3.1000.2319

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557587.axmodel

6.3.1000.2343

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557591.axmodel

6.3.1000.2349

77,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557599.axmodel

6.3.1000.2417

89,816

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557605.axmodel

6.3.1000.2433

51,928

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557624.axmodel

6.3.1000.2458

87,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557626.axmodel

6.3.1000.2463

45,272

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557629.axmodel

6.3.1000.2469

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557630.axmodel

6.3.1000.2470

30,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557631.axmodel

6.3.1000.2470

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557641.axmodel

6.3.1000.2482

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557643.axmodel

6.3.1000.2485

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557645.axmodel

6.3.1000.2487

32,472

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557646.axmodel

6.3.1000.2489

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557648.axmodel

6.3.1000.2491

39,640

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557657.axmodel

6.3.1000.2513

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557661.axmodel

6.3.1000.2544

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557663.axmodel

6.3.1000.2550

19,160

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557670.axmodel

6.3.1000.2564

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557678.axmodel

6.3.1000.2573

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557685.axmodel

6.3.1000.2585

87,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557697.axmodel

6.3.1000.2610

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557705.axmodel

6.3.1000.2625

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557707.axmodel

6.3.1000.2628

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557708.axmodel

6.3.1000.2629

48,856

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4557718.axmodel

6.3.1000.2652

38,616

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558755.axmodel

6.3.1000.2697

29,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558762.axmodel

6.3.1000.2704

56,536

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558763.axmodel

6.3.1000.2704

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558793.axmodel

6.3.1000.2736

23,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558807.axmodel

6.3.1000.2757

157,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558815.axmodel

6.3.1000.2765

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558816.axmodel

6.3.1000.2801

175,832

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558817.axmodel

6.3.1000.2801

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558818.axmodel

6.3.1000.2801

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4558822.axmodel

6.3.1000.2791

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560830.axmodel

6.3.1000.2814

42,712

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560832.axmodel

6.3.1000.2816

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560839.axmodel

6.3.1000.2828

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560842.axmodel

6.3.1000.2831

44,248

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560847.axmodel

6.3.1000.2837

26,840

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560856.axmodel

6.3.1000.2850

1,239,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560857.axmodel

6.3.1000.2850

55,512

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560858.axmodel

6.3.1000.2850

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560860.axmodel

6.3.1000.2863

22,744

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560862.axmodel

6.3.1000.2868

400,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560863.axmodel

6.3.1000.2868

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560865.axmodel

6.3.1000.2870

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560867.axmodel

6.3.1000.2877

43,224

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560871.axmodel

6.3.2000.2892

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560884.axmodel

6.3.2000.2952

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560886.axmodel

6.3.2000.2956

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560887.axmodel

6.3.2000.2956

15,064

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560888.axmodel

6.3.2000.2957

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560889.axmodel

6.3.2000.2957

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560894.axmodel

6.3.2000.2964

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560895.axmodel

6.3.2000.2965

198,872

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560896.axmodel

6.3.2000.2965

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560902.axmodel

6.3.2000.2972

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560905.axmodel

6.3.2000.2976

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560907.axmodel

6.3.2000.2980

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560934.axmodel

6.3.2000.3030

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560935.axmodel

6.3.2000.3030

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560954.axmodel

6.3.2000.3059

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560958.axmodel

6.3.2000.3063

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560960.axmodel

6.3.2000.3068

66.264

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560964.axmodel

6.3.2000.3073

23,768

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560967.axmodel

6.3.2000.3077

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560969.axmodel

6.3.2000.3082

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560980.axmodel

6.3.2000.3095

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560987.axmodel

6.3.2000.3103

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560990.axmodel

6.3.2000.3107

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560995.axmodel

6.3.2000.3113

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4560999.axmodel

6.3.2000.3117

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561001.axmodel

6.3.2000.3123

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561006.axmodel

6.3.2000.3132

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561010.axmodel

6.3.2000.3136

102,104

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561035.axmodel

6.3.2000.3177

93,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561043.axmodel

6.3.2000.3212

43,224

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561047.axmodel

6.3.2000.3220

54,488

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561055.axmodel

6.3.2000.3234

21,720

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561057.axmodel

6.3.2000.3236

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561060.axmodel

6.3.2000.3240

30,936

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561062.axmodel

6.3.2000.3242

17,624

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561063.axmodel

6.3.2000.3244

157,912

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561070.axmodel

6.3.2000.3253

24,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561075.axmodel

6.3.2000.3269

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561082.axmodel

6.3.2000.3280

42,200

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561097.axmodel

6.3.2000.3312

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561098.axmodel

6.3.2000.3313

107,736

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561106.axmodel

6.3.2000.3323

158,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561113.axmodel

6.3.2000.3334

158,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561120.axmodel

6.3.2000.3340

88,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561121.axmodel

6.3.2000.3341

16,088

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561124.axmodel

6.3.2000.3344

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561135.axmodel

6.3.2000.3355

27,864

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561166.axmodel

6.3.2000.3396

29,400

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561170.axmodel

6.3.2000.3401

151,256

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561182.axmodel

6.3.2000.3412

14,040

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561192.axmodel

6.3.2000.3423

88,280

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561202.axmodel

6.3.2000.3437

76,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561203.axmodel

6.3.2000.3437

12,504

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561216.axmodel

6.3.2000.3451

43,736

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561260.axmodel

6.3.2000.3572

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561272.axmodel

6.3.2000.3506

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561277.axmodel

6.3.2000.3511

17,112

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561289.axmodel

6.3.2000.3520

158,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561306.axmodel

6.3.2000.3531

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561329.axmodel

6.3.2000.3556

158,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561340.axmodel

6.3.2000.3585

1,129,176

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561341.axmodel

6.3.2000.3585

75,992

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561342.axmodel

6.3.2000.3585

158,424

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561353.axmodel

6.3.2000.3618

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561372.axmodel

6.3.2000.3679

46,296

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561383.axmodel

6.3.2000.3696

42,200

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561412.axmodel

6.3.2000.3744

39,128

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561424.axmodel

6.3.2000.3766

14,552

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561425.axmodel

6.3.2000.3768

15,576

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561440.axmodel

6.3.2000.3799

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4561446.axmodel

6.3.2000.3814

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562460.axmodel

6.3.2000.3854

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562470.axmodel

6.3.2000.3877

16,600

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562487.axmodel

6.3.2000.3905

63,192

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562494.axmodel

6.3.2000.3914

13,016

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562496.axmodel

6.3.2000.3916

28.376

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562527.axmodel

6.3.2000.3946

41,176

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562543.axmodel

6.3.2000.3969

20,696

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562556.axmodel

6.3.2000.3985

19,672

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562560.axmodel

6.3.2000.3990

108,760

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562561.axmodel

6.3.2000.3990

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4562575.axmodel

6.3.2000.4011

18,648

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563629.axmodel

6.3.2000.4147

34,008

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563634.axmodel

6.3.2000.4152

44,248

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563651.axmodel

6.3.2000.4189

13,528

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563664.axmodel

6.3.2000.4208

22,232

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563703.axmodel

6.3.2000.4291

18.136 người

06-May-2016

13:13

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563742.axmodel

6.3.2000.4358

14,040

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563845.axmodel

6.3.2000.4483

58,584

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563846.axmodel

6.3.2000.4483

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563847.axmodel

6.3.2000.4484

85,720

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563848.axmodel

6.3.2000.4484

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563924.axmodel

6.3.2000.4609

32,984

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563928.axmodel

6.3.2000.4612

15,064

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4563988.axmodel

6.3.2000.4709

26,328

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564003.axmodel

6.3.2000.4734

65,240

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564013.axmodel

6.3.2000.4753

17,112

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564017.axmodel

6.3.2000.4762

17,112

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564122.axmodel

6.3.2000.4905

53,464

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564123.axmodel

6.3.2000.4906

47,832

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564124.axmodel

6.3.2000.4906

13,528

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564140.axmodel

6.3.2000.4924

49,880

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564145.axmodel

6.3.2000.4928

66,776

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564158.axmodel

6.3.2000.4940

221,400

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564159.axmodel

6.3.2000.4940

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564180.axmodel

6.3.2000.4959

21,720

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564181.axmodel

6.3.2000.4959

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564198.axmodel

6.3.2000.4977

58,584

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564200.axmodel

6.3.2000.4978

105,688

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4564201.axmodel

6.3.2000.4978

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4565254.axmodel

6.3.3000.350

124,120

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4565261.axmodel

6.3.3000.360

36,056

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4565283.axmodel

6.3.3000.396

23,256

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4565285.axmodel

6.3.3000.402

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4565286.axmodel

6.3.3000.403

12,504

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4565422.axmodel

6.3.3000.609

21,208

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4566817.axmodel

6.3.3000.1291

18.136 người

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4568120.axmodel

6.3.3000.2185

15,576

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4568515.axmodel

6.3.3000.3253

27,352

06-May-2016

13:12

Không áp dụng

Hotfixdependencygraph.dgml

Không áp dụng

441,415

06-May-2016

13:10

Không áp dụng

Hotfixinformation.xml

Không áp dụng

6,720,649

06-May-2016

13:10

Không áp dụng

Axsetupsp.exe

6.3.3000.2710

2,010,520

12-Apr-2016

12:33

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.3000.2692

94,624

11-Apr-2016

09:15

x86

Axsetupui.exe

6.3.3000.2692

364,952

11-Apr-2016

09:15

x86

Axutillib.dll

6.3.3000.1547

981,400

23-Mar-2016

19:16

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

23-Mar-2016

19:16

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

23-Mar-2016

19:16

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

23-Mar-2016

19:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

23-Mar-2016

19:16

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây trong được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×