Bản cập nhật này cung cấp các cập nhật mới nhất ứng dụng thời tiết trên Bing Microsoft dành cho máy tính được phép truy cập cửa hàng Windows. Bản cập nhật này có thể được sử dụng cho các trường hợp sau:

  • Triển khai bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Microsoft Windows Server Update Services (WSUS).

  • Theo cách thủ công tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật hoặc đưa vào một hình ảnh tham chiếu để triển khai.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem

WSUS quản trị viên có thể xác định bản cập nhật này trong bảng điều khiển WSUS rồi tải xuống và chấp nhận bản Cập Nhật để triển khai. Hoặc bản Cập Nhật có thể tải xuống thủ công tại .

Lưu ý Bản cập nhật này không có sẵn trên Windows Update.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tham khảo

Xem Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×