Mục lục
×

Ngày Phát hành:

02/04/2019

Phiên bản:

.NET Framework 3.5 and 4.7.2

Ngày phát hành: 04/02/2019

Phiên bản: .NET framework 3.5 và 4.7.2

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Không có tính năng mới của hệ điều hành đang được giới thiệu trong bản cập nhật này. Thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Giải quyết sự cố trong đó khung ném một ngoại lệ nếu năm ngày phân tích lớn hơn hoặc bằng năm đầu thời tiếp theo. Bây giờ, khuôn khổ sẽ không ném ngoại lệ.

  • Cập Nhật đại Nhật ngày đã được định dạng cho năm đầu tiên trong một thời và cho mô hình dạng sử dụng các ký tự "y年". Hỗ trợ định dạng năm cùng với biểu tượng "元" thay vì sử dụng năm số 1. Ngoài ra, định dạng ngày số bao gồm "元" được hỗ trợ.

  • Cho phép xuất nguyên ký đại Nhật định dạng đầu tiên năm ngày bất kể việc định dạng mẫu bao gồm một dấu ngoặc kép xung quanh ký tự "年".

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Microsoft không biết hiện tại của bất kỳ vấn đề trong bản cập nhật này.

Cách nhận bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy vào Settings > Update & Security > Windows Updatevà chọn kiểm tra bản Cập Nhật.

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 4489192 cho x64tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 4489192 cho x86.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×