Tháng 2020 Cập Nhật cho Microsoft Office

Giới thiệu

Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau cho Office vào tháng 2020. Các bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi giữ cho máy tính của họ up-to-date. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản Cập Nhật, bấm vào bài viết cơ sở kiến thức tương ứng trong danh sách sau, và sau đó đi đến phần "làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật" của bài viết.

Danh sách các bản Cập Nhật Office phát hành vào tháng 2020

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Excel 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2016:14 tháng 1 năm 2020 (KB4484217)

Văn phòng 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016:14 tháng 1 năm 2020 (KB4484221)

Văn phòng 2016

7 tháng 1 năm 2020, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4484218)

Văn phòng 2016

7 tháng 1 năm 2020, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4484168)

Văn phòng 2016

7 tháng 1 năm 2020, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4464586)

Outlook 2016

7 tháng 1 2020, Cập Nhật cho Outlook 2016 (KB4484212)

PowerPoint 2016

7 tháng 1 2020, Cập Nhật cho PowerPoint 2016 (KB4484216)

Dự án 2016

7 tháng 1 năm 2020, Cập Nhật cho dự án 2016 (KB4484140)

Skype cho doanh nghiệp 2016

Ngày 7 tháng 1 2020, Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016 (KB4484213)

Visio 2016

7 tháng 1 năm 2020, Cập Nhật cho Visio 2016 (KB4464575)

Trình xem Visio 2016

7 tháng 1 năm 2020, Cập Nhật cho Visio Viewer 2016 (KB2920709)

Từ 2016

7 tháng 1 2020, Cập Nhật cho Word 2016 (KB4484219)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Excel 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2013:14 tháng 1 năm 2020 (KB4484234)

Văn phòng 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013:14 tháng 1 năm 2020 (KB4484227)

Microsoft Office 2010

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Excel 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2010:14 tháng 1 năm 2020 (KB4484243)

Văn phòng 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010:14 tháng 1 năm 2020 (KB4484236)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Máy chủ Office Online

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office Online Server: 14 tháng 1 năm 2020 (KB4484223)

Máy chủ SharePoint 2019

Ngày 14 tháng 2020, Cập Nhật cho SharePoint Server 2019 (KB4484224)

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

SharePoint Enterprise Server 2016

Ngày 14 tháng 2020, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4484220)

SharePoint Enterprise Server 2016

Ngày 14 tháng 2020, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4484215)

Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Máy chủ dự án 2013

Ngày 14 tháng 1 2020, Cập Nhật tích luỹ cho Project Server 2013 (KB4484230)

SharePoint Enterprise Server 2013

Ngày 14 tháng 1 2020, Cập Nhật tích luỹ SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4484232)

Nền tảng SharePoint 2013

Ngày 14 tháng 2020, Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB4484233)

Nền tảng SharePoint 2013

Ngày 14 tháng 1 2020, Cập Nhật tích luỹ cho SharePoint Foundation 2013 (KB4484228)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×