Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bản Cập Nhật tích luỹ này KB2988182 xử lý danh sách các vấn đề. Bản Cập Nhật tích luỹ này chứa một hình ảnh có thể được cài đặt trên Polycom CX700 và 8540 điện thoại LG-Nortel IP động. Hình ảnh phiên bản là 7577.4451.

Nhận được Cập Nhật tích luỹ KB2988182 cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel điện 8540

Bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:
Download Tải xuống gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2014

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2973942 tháng 4 năm 2014 tích lũy Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX700 LG-Nortel IP Phone 8540 (KB2973942)

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Các vấn đề mà bản cập nhật khắc phục

Bản Cập Nhật tích luỹ này giải quyết các vấn đề sau:

 • 2988196 tính năng khóa không ngăn cản người dùng thực hiện cuộc gọi trên điện thoại Phiên bản điện thoại Lync

 • 2988195 đến cuộc gọi từ PSTN số bị ngắt kết nối khi bạn đặt cuộc gọi giữ điện thoại Phiên bản điện thoại Lync

 • 2988193 Cập Nhật cho phép người dùng không được kích hoạt cho UC hoặc EV đăng nhập vào điện thoại Phiên bản điện thoại Lync

 • 2988192 nhận được thông báo không chính xác khi bạn gọi tới người dùng có dòng đang bận trên phiên bản tiếng Nhật của phiên bản điện thoại Lync điện thoại

Ngoài ra, bản Cập Nhật tích luỹ cũng giải quyết các phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 vấn đề được mô tả trong bài viết KB sau:

 • 2973942 tháng 4 năm 2014 tích lũy Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX700 LG-Nortel IP Phone 8540 (KB2973942)

 • 2954035 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: ngày tháng 4 năm 2014

 • 2918036 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 4 năm 2014

 • 2889244 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 10 năm 2013

 • 2860672 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 7 năm 2013

 • 2819325 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 4 năm 2013

 • 2737912 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 12 năm 2012

 • 2724545 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX700 và 8540 điện thoại LG-Nortel IP động: tháng 6 năm 2012

 • 2636066 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540: tháng 11 năm 2011

 • Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 2577593 : tháng 7 năm 2011

 • 2529974 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540: tháng 4 năm 2011

 • 2493722 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540: tháng 1 năm 2011

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×