Tháng 4 năm 2014 chống phần mềm độc hại nền tảng Cập Nhật cho Windows Defender trong Windows 8 và Windows 8.1

Nền tảng chống phần mềm độc hại này Cập Nhật cho bản cập nhật Windows Defender Windows Defender dịch vụ, trình điều khiển và UIs. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Microsoft thường xuyên phát hành bản Cập Nhật nền tảng chống phần mềm độc hại để đảm bảo tính thống nhất trong bảo vệ, hiệu suất, mạnh mẽ và khả năng sử dụng một phần mềm độc hại cảnh liên tục thay đổi.Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản Cập Nhật nền tảng chống phần mềm độc hại này bao gồm các cải tiến sau:

  • Cứng cải tiến cho nền tảng chống phần mềm độc hại

  • Ả năng quản lý cải tiến cho nền tảng chống phần mềm độc hại

Cách tải xuống bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×