Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bản Cập Nhật tích luỹ này KB2973939 xử lý danh sách các vấn đề. Bản Cập Nhật tích luỹ này chứa một hình ảnh có thể được cài đặt trên HP 4110 và HP 4120 động. Hình ảnh phiên bản là 7577.4450.

Nhận bản Cập Nhật tích luỹ KB2973939 Phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120

Bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:
Download Tải xuống gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2014

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2954033 động mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2014

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Các vấn đề mà bản cập nhật khắc phục

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố sau:

2973943 Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync điều chỉnh giờ mùa hè (DST) ở Ai Cập và Ma-Rốc
Ngoài ra, tích lũy các bản cập nhật này cũng giải quyết phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120 vấn đề được mô tả trong bài viết KB sau:

  • 2954033 động mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2014

  • 2918035 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2014

  • 2902803 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: 30 tháng 10 năm 2013

  • 2889243 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 10 năm 2013

  • 2860669 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 7 năm 2013

  • 2819320 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2013

  • 2737910 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 12 năm 2012

  • 2701670 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 6 năm 2012

  • 2672743 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 2 năm 2012

  • 2620575 điện thoại A Lync 2010 điện thoại Edition khởi động lại khi thức dậy từ chế độ nhàn rỗi điện hệ thống

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×