Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo tính khả dụng chung của Pa-nen điều khiển quản trị hiện đại (MACP) đối với Microsoft Skype for Business Server 2019. Để biết thêm thông tin, hãy xem Skype for Business Server 2019-thông báo tính khả dụng chung của Pa-nen điều khiển quản trị hiện đại.

Để biết thêm thông tin về các kịch bản liên quan đến thiết lập cho Pa-nen điều khiển mới, hãy xem script xác thực điều khiển của Skype for Business Server 2019.

Để nhận các bản Cập Nhật được phát hành cho Skype for Business Server 2019, hãy xem các bản Cập Nhật cho Skype for Business server 2019.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×