Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật tích lũy này khắc phục sự cố trong Skype for Business Server 2019, cấu phần cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 7.0.2046.244.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy này

Bản Cập Nhật tích lũy này sửa các sự cố sau đây:

  • KB 4537395SQL Server đại diện LcsLog dọn công việc không bị lỗi trong một số kịch bản trong Skype for Business Server 2019

  • KB 4538703tăng giới hạn ký tự đối với URI thông báo trong Pa-nen điều khiển của Skype for Business Server 2019 và PowerShell

Phiên bản toàn cầu của bản Cập Nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Ngày tháng và thời gian cho những tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày tháng được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Archdb.sql

Not applicable

211.262

13-Sep-2020

04:39

Not applicable

Archjobs.sql

Not applicable

5.283

17-Nov-2019

23:32

Not applicable

Cdrjobs.sql

Not applicable

8.787

17-Nov-2019

23:32

Not applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

7.0.2046.244

273.272

13-Sep-2020

04:43

x86

Dbcommon.sql

Not applicable

36.067

17-Nov-2019

23:32

Not applicable

Dbrtc.sql

Not applicable

2.338.273

17-Nov-2019

23:32

Not applicable

File_default.tmx

Not applicable

13.784.000

13-Sep-2020

05:17

Not applicable

File_default.xml

Not applicable

1.053.568

13-Sep-2020

05:17

Not applicable

File_deploy.exe

7.0.2046.151

788.552

17-Nov-2019

23:59

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

7.0.2046.123

5.349.240

28-Jun-2019

17:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

7.0.2046.123

2.534.776

28-Jun-2019

17:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.restapi.common.dll

7.0.2046.151

176.504

17-Nov-2019

23:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.sipepsnet.dll

7.0.2046.244

2.870.136

13-Sep-2020

04:43

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

7.0.2046.244

817.016

13-Sep-2020

04:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

7.0.2046.244

424.824

13-Sep-2020

04:52

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.core.dll

7.0.2046.244

3.317.624

13-Sep-2020

04:47

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

7.0.2046.123

157.560

28-Jun-2019

17:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

7.0.2046.151

3.055.688

17-Nov-2019

23:39

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

7.0.2046.244

7.337.344

13-Sep-2020

04:55

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

7.0.2046.244

2.843.520

13-Sep-2020

04:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

7.0.2046.151

412.536

17-Nov-2019

23:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

7.0.2046.123

336.456

28-Jun-2019

17:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

7.0.2046.151

1.564.024

17-Nov-2019

23:39

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

7.0.2046.123

5.334.392

28-Jun-2019

17:43

x86

File_gac_platformservice.common.dll

7.0.2046.151

334.432

17-Nov-2019

23:40

x86

File_gac_servertransportadaptor.dll

7.0.2046.123

185.720

28-Jun-2019

17:36

x64

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

798.627

28-Jun-2019

17:28

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

7.0.2046.123

157.560

28-Jun-2019

17:38

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

7.0.2046.123

375.160

28-Jun-2019

17:55

x86

File_ocslogger.com

Not applicable

15.360

28-Jun-2019

17:49

Not applicable

File_ocstrace.dll

7.0.2046.123

800.120

28-Jun-2019

17:50

x64

File_ocstracer.exe

7.0.2046.123

884.088

28-Jun-2019

17:51

x64

File_pwdexpirycheck.dll

7.0.2046.123

845.384

28-Jun-2019

17:48

x64

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

807.951

28-Jun-2019

17:28

Not applicable

File_rgsconfig_static.sql

Not applicable

113.782

17-Nov-2019

21:50

Not applicable

File_rtcsres.dll.de_de

7.0.2046.244

1.878.920

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.en_us

7.0.2046.244

1.625.480

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.es_es

7.0.2046.244

1.874.312

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

7.0.2046.244

1.918.840

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.it_it

7.0.2046.244

1.854.344

13-Sep-2020

04:59

Not applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

7.0.2046.244

1.096.072

13-Sep-2020

04:59

Not applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

7.0.2046.244

1.061.768

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

7.0.2046.244

1.797.512

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

7.0.2046.244

1.754.496

13-Sep-2020

05:00

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

7.0.2046.244

847.240

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

7.0.2046.244

849.280

13-Sep-2020

04:58

Not applicable

File_serviceconsumerperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

17:47

x64

File_tpn.rtf

Not applicable

83.243

28-Jun-2019

15:14

Not applicable

File_wrtcesproxy.dll

7.0.2046.123

34.168

28-Jun-2019

17:48

x64

File_xdseventres.dll.en_us

7.0.2046.123

88.136

28-Jun-2019

17:48

Not applicable

Qoejobs.sql

Not applicable

8.472

17-Nov-2019

23:32

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×