Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Skype for Business Server 2015, máy chủ hội thảo. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.277.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy

Bản Cập Nhật tích lũy khắc phục sự cố sau đây:

Bản Cập Nhật tích lũy này cũng khắc phục các vấn đề trước đây được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

Cách cài đặt bản Cập Nhật

Để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy này, hãy làm theo các bước được mô tả trong các bản Cập Nhật cho Skype for Business Server 2015 (KB3061064).Lưu ý Trình cài đặt bản Cập Nhật máy chủ tích lũy áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho vai trò máy chủ phù hợp trong một thao tác.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích lũy trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích lũy này sẽ thay thế tất cả bản Cập Nhật đã phát hành trước đó cho Skype for Business Server 2015.

Cập nhật thông tin cài đặt gói

Để áp dụng bản Cập Nhật tích lũy này, bạn phải làm theo các bước được mô tả trong các bản Cập Nhật cho Skype for Business Server 2015 (KB3061064) trên các máy tính đang chạy các vai trò máy chủ sau đây:

  • Skype for Business Server 2015-máy chủ phiên bản chuẩn

  • Skype for Business Server 2015-Phiên bản doanh nghiệp-Front end Server và back end Server

Loại bỏ thông tin

Để dỡ cài đặt gói Cập Nhật tích lũy này, hãy dùng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. Đôi khi, khi bạn tìm cách dỡ cài đặt bản Cập Nhật tích lũy này, bạn sẽ được nhắc nhập CD nguồn. Trong trường hợp này, hãy chèn CD nguồn hoặc cung cấp đường dẫn trong đó có thể tìm thấy các tệp nguồn.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của bản Cập Nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_appshapi.dll

6.0.8886.22

3.177.256

11-May-2015

02:14

x64

File_appshcom.dll

6.0.8886.22

359.720

11-May-2015

02:14

x64

File_asmcuimpmp.dll

6.0.9319.277

1.277.632

22-Dec-2016

15:31

x86

File_asmcuperfupdate.dll

6.0.9319.259

57.552

14-Jun-2016

06:19

x64

File_asmcusvc.exe

6.0.9319.277

238.264

22-Dec-2016

15:31

x86

File_asmcu_mediaperf.dll

6.0.8953.234

61.072

22-Dec-2016

13:43

x64

File_asmcu_mpproxy.dll

6.0.9319.259

960.688

14-Jun-2016

06:26

x86

File_asmcu_mpservicehostlib.dll

6.0.9319.259

299.736

14-Jun-2016

06:26

x86

File_asmcu_mpserviceimp.dll

6.0.9319.259

1.412.296

14-Jun-2016

06:26

x86

File_asmcu_rtmcodecs.dll

6.0.8953.234

3.836.560

22-Dec-2016

13:43

x64

File_avmcuimp.dll

6.0.9319.277

1.381.560

22-Dec-2016

15:31

x86

File_avmcusvc.exe

6.0.9319.277

232.120

22-Dec-2016

15:30

x86

File_avmcu_interop.appshcom.dll

6.0.8886.22

90.408

11-May-2015

02:14

x86

File_avmcu_interop.rdpqoemetrics.dll

6.0.8886.22

22.824

11-May-2015

02:14

x86

File_avmcu_mediaperf.dll

6.0.8953.234

61.072

22-Dec-2016

13:43

x64

File_avmcu_rtmcodecs.dll

6.0.8953.234

3.836.560

22-Dec-2016

13:43

x64

File_interop.appshcom.dll

6.0.8886.22

90.408

11-May-2015

02:14

x86

File_interop.rdpqoemetrics.dll

6.0.8886.22

22.824

11-May-2015

02:14

x86

File_mpproxy.dll

6.0.9319.259

960.688

14-Jun-2016

06:26

x86

File_mpservicehostlib.dll

6.0.9319.259

299.736

14-Jun-2016

06:26

x86

File_mpserviceimp.dll

6.0.9319.259

1.412.296

14-Jun-2016

06:26

x86

File_rdpqoemetrics.dll

6.0.8886.22

44.328

11-May-2015

02:14

x64

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. Tải bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho Skype for Business Server 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×