Hotfix này thêm cài đặt đăng ký ScanInterval Windows Embedded Compact 2013 cấu hình thời gian quét ổ Wi-Fi. Sau khi bạn áp dụng hotfix này, một "quét khoảng = 0" cài đặt sẽ vô hiệu hoá quét đó kiểm tra mạng Wi-Fi ưa thích hơn.


Lưu ý Con Khoảng thời gian quét được thêm vào trong đường dẫn đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wlansvc

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wlansvc.dll

217,088

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.map

324,785

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.rel

69,735

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.dll

643,072

27-Nov-2014

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.map

897,368

27-Nov-2014

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.rel

280,565

27-Nov-2014

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.dll

540,672

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.map

890,619

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.rel

317,598

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.dll

192,512

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.map

490,288

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.rel

34,848

27-Nov-2014

11:36

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.dll

606,208

27-Nov-2014

11:35

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.map

1,501,804

27-Nov-2014

11:35

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.rel

139,161

27-Nov-2014

11:35

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.dll

483,328

27-Nov-2014

11:37

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.map

1,333,949

27-Nov-2014

11:37

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.rel

140,843

27-Nov-2014

11:37

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×