Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Thương lượng an ninh tầng Transport (TLS) sẽ xảy ra trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Exchange Server 2016. Điều này khiến cho việc đăng nhập ID sự kiện lỗi 30 bên dưới CIAPI2 trong trình xem sự kiện và làm mất một chi phí TLS không cần thiết. Sau khi áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể bật UseAscReqNoToken bằng cách chỉnh sửa "msexchangefrontenttransport. exe. config" .

Nguyên nhân

Trong phiên bản Trung tâm dữ liệu Windows Server, có một tùy chọn không yêu cầu thẻ trong khi đàm phán an ninh TLS. Nó được điều khiển bởi một chuyến bay không được kích hoạt trong phiên bản chuẩn của Windows Server.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải bản cập nhật này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 11 cho exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2016.

Để bật UseAscReqNoToken, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Xác định vị trí tệp cấu hình Msexchangefrontend Transport. exe. Yù Theo mặc định, tệp này có thể được tìm thấy ở vị trí sau đây:

    %ExchangeInstallPath%Bin\MSExchangeFrontendTransport.exe.config

  2. Thêm dòng sau đây bên dưới <appSettings>: … <appSettings> // Add the following line. <add key="SmtpReceiveUseAscReqNoTokenDuringTlsNegotiation" value="true" /> // End of the added line. …

  3. Lưu các thay đổi, rồi khởi động lại dịch vụ giao thông trước khi kết thúc trên máy chủ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×