Thông báo đóng băng trong vùng thông báo của Windows 8 hoặc Windows Server 2012

Triệu chứng

Trên máy Windows 8 hoặc máy tính chạy Windows Server 2012, thông báo từ khu vực thông báo có thể đóng băng di chuyển con trỏ chuột qua thông báo một cách nhất định.

Lưu ý Khi sự cố này xảy ra, cả hai tùy chọn và đóng nút thông báo bị vô hiệu hoá và thông báo không đáp ứng với chuột.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật 2836988. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói cập nhật này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: May 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×