Triệu chứng

Trong Microsoft Skype for Business Server 2019 hoặc Skype for Business Server 2015, người dùng máy khách Skype for Business vẫn nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ ngay cả khi cuộc gọi được các hệ thống điện thoại khác trả lời (ví dụ như hệ thống điện thoại Alcatel).

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

  • Bản cập nhật tích lũy tháng 9 năm 2020 7.0.2046.244 cho Skype for Business Server 2019, Front End Server và Edge Server.

  • Bản cập nhật tích lũy tháng 8 năm 2021 6.0.9319.619 cho Skype for Business Server 2015, Front End Server và Edge Server.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×