Triệu chứng

Khi bạn cố gắng chuyển cuộc gọi tới điện thoại trong một cuộc họp hội nghị âm thanh cung cấp (ACP) trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp), chuyển cuộc gọi, nhưng dòng phương tiện vẫn hoạt động. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo sau chuyển cuộc gọi:

Không rõ người tham gia bây giờ tham gia

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì điểm cuối máy khách được kết nối với các âm thanh Video đa hội nghị đơn vị (AVMCU) trước khi chuyển cuộc gọi. Tuy nhiên, sau khi chuyển, phương tiện phiên với AVMCU không ngắt kết nối.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tháng 12, 2016 (KB3114502) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×