Thông báo "Lỗi đọc từ tệp" khi bạn cố gắng dỡ cài đặt bản Cập Nhật Rollup 8 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 2 (KB2903903)

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cài đặt Update Rollup 8 cho Microsoft Exchange Server 2010 gói dịch vụ 2 (KB2903903) từ Microsoft Update và sau đó cố gắng dỡ cài đặt bản Cập Nhật. Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi đọc tệp ổ đĩa: \Setup\ServerRoles\TransportRoles\ <Tên thư mục> \Hygiene\ASDat.MSI. Xác minh rằng tệp tồn tại và bạn có thể truy cập vào tệp đó.

Nguyên nhân

Đây là vấn đề. Có thể xảy ra trong các phiên bản ngôn ngữ Exchange Server 2010 gói dịch vụ 2:

  • Tiếng Ả Rập

  • Tiếng Trung

  • Tiếng Do Thái

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn

  • Tiếng Bồ Đào Nha

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Tây Ban Nha

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, đổi tên cặp "đại lý" tên thư mục được hiển thị trong thông báo lỗi mà bạn nhận được. "Đại lý" cặp nằm trong thư mục TransportRoles.

Ví dụ, bạn nhận được thông báo lỗi sau:


Lỗi đọc tệp C:\ex\Setup\ServerRoles\TransportRoles\エージェント\Hygiene\ASDat.MSI. Xác minh rằng tệp tồn tại và bạn có thể truy cập vào tệp đó.


Trong trường hợp này, bạn nên C:\ex\Setup\ServerRoles\TransportRoles và sau đó đổi tên thư mục "tác nhân" sau:

エージェン
Sau đó, hãy thử dỡ cài đặt bản Cập Nhật lại.

Lưu ý Bạn cũng có thể nâng cấp lên Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3. Phiên bản này không thể hiện sự cố này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×