Một số khách hàng đã gặp thông báo lỗi chạy RStudio Server (0.98.1081) với một số chức năng ScaleR cách mạng.  Lỗi giống như thế này-

Ngày 24 tháng 10 năm 2014 16:39:25 [tên người dùng rsession] lỗi phiên hadabend; Đăng nhập từ: core::Error < Không tên >:: rInit (const r::session::RInitInfo &) /root/rstudio-pro/src/cpp/session/SessionMain.cpp:1710


Bạn có thể khám phá mua chạy Revo64 và chạy các lệnh từ dòng lệnh.  Một số người dùng đã thành công bằng cách sử dụng phiên bản mới hơn của RStudio Server (0.98.1087).

Dỡ cài đặt RStudio Server:

sudo rpm -e rstudio-server


Cài đặt phiên bản mới hơn:

$ wget http://download2.rstudio.org/rstudio-server-0.98.1087-x86_64.rpm$ sudo yum install --nogpgcheck rstudio-server-0.98.1087-x86_64.rpm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×