Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cài đặt Microsoft Visual Studio 2013 trên máy tính không có Visual Studio cài đặt phiên bản cũ hơn. Sau đó, bạn cố gắng cài đặt Lync 2013 phần mềm phát triển (SDK) trên máy tính. Trong trường hợp này, quá trình cài đặt của Lync 2013 SDK bị chặn. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Microsoft Visual Studio 2010 SP1 hoặc cao hơn không tìm thấy. Vào đây để tải xuống và cài đặt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248582

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Lync 2013 SDK không thể phát hiện các thông tin cài đặt Visual Studio 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2013 SDK 2918798 : tháng 4 năm 2014

Thông tin

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ, bạn phải đăng ký mẫu Ứng dụng WPF Lync Lync Silverlight ứng dụng mẫu trong Visual Studio 2013. Để đăng ký các mẫu, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở cửa sổ dấu nhắc lệnh Visual Studio là quản trị viên.

  2. Chạy lệnh sau trong cửa sổ:Devenv.exe /InstallVSTemplates

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×