Thông báo lỗi khi bạn sử dụng công cụ Sysprep trên máy tính chạy Windows Vista: "một lỗi nghiêm trọng xảy ra trong khi cố gắng sysprep máy"

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng công cụ chuẩn bị hệ thống (Sysprep) trên máy tính chạy Windows Vista, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:


Lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trong khi cố gắng sysprep máy.

Ngoài ra, thông báo lỗi tương tự như sau được ghi vào tệp Setuperr.log:


Date
Thời gian, lỗi [0x0f0073] SYSPRP RunExternalDlls:Not chạy dll; máy tính đang ở trạng thái không hợp lệ hoặc chúng tôi không thể cập nhật trạng thái ghi dwRet = 31

Nguyên nhân

Thông báo lỗi này được thiết kế để ngăn chặn việc triển khai một ảnh bị hỏng. Khi bạn chạy công cụ Sysprep, trình được theo dõi qua mỗi giai đoạn Sysprep. SysPrep không có cách để quay lại khi nó bị lỗi.

Giải pháp

Khi bạn gặp phải lỗi này, bạn phải tái tạo hình ảnh. Bạn không thể khắc phục sự cố với hình ảnh. Khi công cụ Sysprep chạy, nó xóa tệp %windir%\system32\sysprep\panther\setupact.log. Do đó, không thể xem những gì không lần cuối cùng chạy công cụ Sysprep. Để xem những gì thất bại khi chạy công cụ Sysprep cuối, bạn phải có một bản sao của tệp %windir%\system32\sysprep\panther\setupact.log tồn tại trước khi bạn chạy Sysprep.


Lưu ý Trước khi bạn tạo một hình ảnh mới hoặc chạy lại công cụ Sysprep, chúng tôi khuyên bạn lưu nội dung của thư mục sau:

  • %Windir%\Panther

  • %Windir%\System32\Sysprep\Panther

Lưu ý Đảm bảo rằng bạn lưu nội dung của tất cả các thư mục con của hai thư mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×