Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng công cụ chuẩn bị hệ thống (Sysprep) trên máy tính chạy Windows Vista, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:


Lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trong khi cố gắng sysprep máy.

Ngoài ra, thông báo lỗi tương tự như sau được ghi vào tệp Setuperr.log:


Date
Thời gian, lỗi [0x0f0073] SYSPRP RunExternalDlls:Not chạy dll; máy tính đang ở trạng thái không hợp lệ hoặc chúng tôi không thể cập nhật trạng thái ghi dwRet = 31

Nguyên nhân

Thông báo lỗi này được thiết kế để ngăn chặn việc triển khai một ảnh bị hỏng. Khi bạn chạy công cụ Sysprep, trình được theo dõi qua mỗi giai đoạn Sysprep. SysPrep không có cách để quay lại khi nó bị lỗi.

Giải pháp

Khi bạn gặp phải lỗi này, bạn phải tái tạo hình ảnh. Bạn không thể khắc phục sự cố với hình ảnh. Khi công cụ Sysprep chạy, nó xóa tệp %windir%\system32\sysprep\panther\setupact.log. Do đó, không thể xem những gì không lần cuối cùng chạy công cụ Sysprep. Để xem những gì thất bại khi chạy công cụ Sysprep cuối, bạn phải có một bản sao của tệp %windir%\system32\sysprep\panther\setupact.log tồn tại trước khi bạn chạy Sysprep.


Lưu ý Trước khi bạn tạo một hình ảnh mới hoặc chạy lại công cụ Sysprep, chúng tôi khuyên bạn lưu nội dung của thư mục sau:

  • %Windir%\Panther

  • %Windir%\System32\Sysprep\Panther

Lưu ý Đảm bảo rằng bạn lưu nội dung của tất cả các thư mục con của hai thư mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×