Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho tất cả các vùng.

Triệu chứng

Khi bạn chọn đã sử dụng truy vấn trong danh sách thả xuống chọn truy vấn trong hộp thoại chính lập kế hoạch trong Microsoft Dynamics AX 2012, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi trong tệp

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Khách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải làm theo các bước sau:

  1. Xem xét các thay đổi được ghi lại trong tệp .xpo.

  2. Áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2012 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

60,280

07-Nov-2011

10:16

x86

Axupdate.exe

Không áp dụng

60,264

07-Nov-2011

10:16

x86

Axupgar.ald

Không áp dụng

347,484

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupgcs.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgda.ald

Không áp dụng

276,226

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupgde-at.ald

Không áp dụng

302,673

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupgde-ch.ald

Không áp dụng

302,594

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupgde.ald

Không áp dụng

302,673

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupgen-au.ald

Không áp dụng

270,641

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgen-ca.ald

Không áp dụng

270,927

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgen-gb.ald

Không áp dụng

270,308

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgen-ie.ald

Không áp dụng

270,337

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgen-in.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgen-my.ald

Không áp dụng

270,694

24-Feb-2012

01:17

Không áp dụng

Axupgen-nz.ald

Không áp dụng

270,644

24-Feb-2012

01:18

Không áp dụng

Axupgen-sg.ald

Không áp dụng

270,740

24-Feb-2012

01:18

Không áp dụng

Axupgen-us.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

00:36

Không áp dụng

Axupgen-za.ald

Không áp dụng

270,327

24-Feb-2012

01:18

Không áp dụng

Axupges-mx.ald

Không áp dụng

302,614

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupges.ald

Không áp dụng

301,450

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupget.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:18

Không áp dụng

Axupgfi.ald

Không áp dụng

281,441

06-Mar-2012

17:10

Không áp dụng

Axupgfr-be.ald

Không áp dụng

307,850

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgfr-ca.ald

Không áp dụng

308,954

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgfr-ch.ald

Không áp dụng

307,850

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgfr.ald

Không áp dụng

307,850

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupghe.ald

Không áp dụng

404,590

11-Apr-2012

13:03

Không áp dụng

Axupghu.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:18

Không áp dụng

Axupgis.ald

Không áp dụng

281,145

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgit-ch.ald

Không áp dụng

294,092

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgit.ald

Không áp dụng

294,092

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgja.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:18

Không áp dụng

Axupglt.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:22

Không áp dụng

Axupglv.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:23

Không áp dụng

Axupgnb-no.ald

Không áp dụng

273,376

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgnl-be.ald

Không áp dụng

286,885

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgnl.ald

Không áp dụng

287,030

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgpl.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:23

Không áp dụng

Axupgpt-br.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:23

Không áp dụng

Axupgru.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:23

Không áp dụng

Axupgsv.ald

Không áp dụng

277,502

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgth.ald

Không áp dụng

499,159

06-Mar-2012

17:11

Không áp dụng

Axupgtr.ald

Không áp dụng

270,647

24-Feb-2012

01:23

Không áp dụng

Axupgzh-hans.ald

Không áp dụng

345,227

24-Feb-2012

01:23

Không áp dụng

Performance_updatestatistics.sql

Không áp dụng

740

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Pi_upgradeax4.xpo

Không áp dụng

10,099,391

11-Apr-2012

15:50

Không áp dụng

Pi_upgradeax5.xpo

Không áp dụng

10,297,220

11-Apr-2012

15:50

Không áp dụng

Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo

Không áp dụng

1.570 người

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo

Không áp dụng

55,970

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo

Không áp dụng

109,854

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo

Không áp dụng

2,013,282

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo

Không áp dụng

794,412

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo

Không áp dụng

7.183 người

24-Feb-2012

01:03

Không áp dụng

Upgradeax4.xpo

Không áp dụng

10,018,568

11-Apr-2012

15:50

Không áp dụng

Upgradeax5.xpo

Không áp dụng

10,203,627

11-Apr-2012

15:50

Không áp dụng

Dynamicsax2012-kb2700643-foundation.axmodel

6.0.1108.430

16.808 người

11-Apr-2012

18:46

Không áp dụng

Dynamicsax2012-kb2700643-syplabels.axmodel

6.0.1108.430

833,448

11-Apr-2012

18:46

Không áp dụng

Axsetupsp.exe

6.0.947.853

1,361,768

16-Jan-2012

06:02

x86

Axutillib.dll

6.0.947.0

817,512

11-Jul-2011

04:03

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35.752 người

09-Jun-2011

23:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

07-Nov-2011

10:16

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

07-Nov-2011

10:16

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×