We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Dấu hiệu

Hãy cân nhắc các trường hợp sau:

 • Có nhiều tên miền không có mối quan hệ tin cậy giữa các tên miền.

 • Máy khách miền trong mỗi miền đang chạy Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows Server 2012 R2.

 • DNS mà mỗi tên miền trỏ đến có thể giải quyết khác.

 • Người dùng trên máy tính miền 1 cố gắng thay đổi mật khẩu của người dùng Miền 2 bằng cách sử dụng định dạng thông tin xác thực UPN, UserName@DNSDomainName.com.

Trong trường hợp này, mật khẩu người dùng không thay đổi và người dùng nhận được thông báo lỗi sau:
 

Tài khoản được chỉ định không tồn tại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do các thay đổi đã được thực hiện trong cập nhật 978277.

Cách nhận bản cập nhật hoặc bản cập nhật nóng này

Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đã phát hành bản cập nhật cho Windows Server 2012 R2. Chúng tôi cũng đã phát hành bản cập nhật nóng cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này hoặc cập nhật nóng, hãy kiểm tra phần Điều kiện tiên quyết trong bài viết này.

Quan trọng Không cài đặt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này hoặc cập nhật nóng. Nếu có, các thay đổi dành riêng cho ngôn ngữ trong bản cập nhật hoặc cập nhật nóng sẽ không được áp dụng và bạn sẽ phải cài đặt lại bản cập nhật hoặc cập nhật nóng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.
 

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
 

Tải xuống Tải xuống cập nhật nóng cho gói Windows Server 2012 R2 ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách nhận tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft quét tệp này để tìm vi rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ nâng cao bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
 

Phương pháp 3: Gói Cập nhật nóng cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm sửa chữa chỉ vấn đề được mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu bản cập nhật nóng có sẵn để tải xuống thì có mục "Tải xuống bản cập nhật nóng sẵn dùng" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu có sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố bất kỳ, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ các số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Biểu mẫu "Tải xuống cập nhật nóng" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là vì bản cập nhật nóng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.
 

Thông tin chi tiết về cập nhật hoặc cập nhật nóng

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này hoặc cập nhật nóng, bạn phải cài đặt bản tổng hợp bản cập nhật tháng 4 năm 2014 cho Windows Server 2012 R2 (2919355) của Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355). Hoặc cài đặt Gói Dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này hoặc cập nhật nóng.

Thông tin về việc cập nhật hoặc thay thế cập nhật nóng

Bản cập nhật hoặc cập nhật nóng này không thay thế bất kỳ bản cập nhật hoặc cập nhật nóng nào đã phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này hoặc bản cập nhật nóng cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Thông tin tệp và ghi chú của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các hotfix quan trọng của Windows 7 và hotfix Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, các hotfix trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê bên dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix áp dụng.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản tệp như minh họa trong bảng sau đây.
   

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1.
  22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi để giải quyết các sự cố phổ biến, cực kỳ quan trọng. Các nhánh dịch vụ LDR có chứa các bản cập nhật nóng ngoài các bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) là cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:10

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:11

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:16

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

67,520

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:10

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

136,640

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:10

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.22809

1,062,400

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:47

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:22

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22653

22,528

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Secur32.dll

6.1.7601.22653

22,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

100,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

15,872

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:04

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:04

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:39

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22809

551,424

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:47

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22736

247,808

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:40

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:28

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.22809

463,872

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:56

x64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:03

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

12:13

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:26

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

95,680

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:34

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

155,072

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:34

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22809

1,463,808

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:56

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:30

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:31

x64

Secur32.dll

6.1.7601.22653

28,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:32

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

136,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:32

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:32

x64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:28

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

64,000

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:31

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:29

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:30

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

307,712

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:32

x64

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22653

355,840

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:32

x64

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1,421

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:42

Không áp dụng

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:03

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,134

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:29

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:29

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:01

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,776

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:03

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,098

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:01

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,656

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,642

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,144

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:01

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,026

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

12,288

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:01

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,064

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:03

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:00

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,828

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:40

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

5,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:00

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

5,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

04:01

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,460

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:41

Không áp dụng

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22653

276,480

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:31

x64

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:42

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:42

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22616

22,016

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

86,528

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

x64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:41

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

210,944

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.22809

729,600

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:56

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

315,904

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:08

x64

Schannel.dll

6.1.7601.22736

341,504

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

02:06

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:22

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22736

22,016

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:40

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22736

96,768

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:39

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22809

551,424

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:47

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22736

247,808

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:40

x86

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:50

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.22809

342,528

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:47

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:04

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:04

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:39

Không áp dụng

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

11:48

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:23

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

179,648

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:38

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

316,352

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:38

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22809

2,699,264

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:17

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:28

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22653

56,320

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:36

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.22653

48,640

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:36

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

275,456

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:36

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

46,080

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:36

IA-64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:33

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

03:22

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:32

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

145,408

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:35

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:34

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:34

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

553,472

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

01:36

IA-64

Credssp.dll

6.1.7601.22616

49,664

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:20

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

188,416

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:20

IA-64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:41

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

475,136

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:20

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.22809

1,527,296

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:17

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

650,240

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:20

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.22736

712,192

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:25

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:22

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22736

22,016

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:40

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22736

96,768

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:39

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22809

551,424

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

01:47

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22736

247,808

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

01:40

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:03

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:04

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:04

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

02:06

x86

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

Ngày 4 tháng 3 năm 2014

10:39

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

Ngày 9 tháng 7 năm 2013

06:39

Không áp dụng

Thông tin và ghi chú tệp Windows Server 2012 R2

Các hotfix quan Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm, mốc thời gian cụ thể (RTM,SPn) và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản tệp như minh họa trong bảng sau đây.
   

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Mốc

  Nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows Server 2012 R2

  Rtm

  Gdr

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng biệt trong mục "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) là cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Kerberos.dll

6.3.9600.17729

991,744

Ngày 14 tháng 3 năm 2015

00:40

x64

Kerberos.dll

6.3.9600.17729

806,912

Ngày 14 tháng 3 năm 2015

00:19

x86

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Package_10_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_11_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_12_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_13_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_14_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_15_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_16_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_17_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_18_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_19_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_1_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_20_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_21_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_22_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_23_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_24_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,017

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_25_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,486

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_26_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,830

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_27_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,816

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_28_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,594

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_29_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,594

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_2_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,060

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_30_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,691

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_31_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,160

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_32_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,051

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_33_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_34_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,206

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_35_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_36_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_37_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_38_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_39_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_3_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_40_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_41_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_42_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_43_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_44_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_45_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_46_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_47_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_48_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_49_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_4_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_50_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_51_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_52_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_53_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_54_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_55_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_56_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,268

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_57_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,813

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_58_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,018

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_59_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,026

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_5_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_60_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,026

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_61_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,471

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_62_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,286

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_63_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,063

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_64_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_65_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,278

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_66_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_67_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_68_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_69_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_6_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_70_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_71_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_72_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,831

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_73_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_74_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_75_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_76_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_77_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_78_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_79_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_7_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_80_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_81_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_82_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_83_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_84_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_85_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_86_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_87_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,280

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_88_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,803

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_89_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,815

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_8_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_90_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,020

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_91_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,242

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_92_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,242

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_9_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,811

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_for_kb2998097_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,049

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_for_kb2998097_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,794

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_0242ac9034e72f2ecc565e1843db1f22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b6487aecb9a73ad4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_046793ca23edeab9c5ca45a701e669ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b82c6dea3996d903.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_063a364d2ff533d44f29eaf4df9229a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_005fd30141c05b8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_0e62f5fc8a91367c25556a69d128efba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9623525a77c599ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_16f94a65d42c4bdc603093c23d408e35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b148d6013f7e4995.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

705

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_17ab0546134ef92555c0d31d316ae997_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5e33c8be51e9eaba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_1ae42a016942e476b899b03c93f07554_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_eee30376b1d40a88.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_261a5b926690ca71d651db527970282a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_d0dfe20eb104292b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_29d163e0f597d4e63969361473f4338f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_18a7e80f87b455ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_4bab3aca263a91792491b3c3efd46d85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_56885dde1f6cf56f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_500eadf2552e006047105597653d3711_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_577fa26cf6672cef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_506ab393525a3938c71785ec4e914380_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_d5ad1cb6ce5a40b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_5162c2b273f2bd5f8511a9c1656282ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7a21a73b43fd0039.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_5f6de7c0996b3e4d5c2fd606f87632d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9c3edc5c15a0e30d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_5f7f4b1c169600afe893f1f4058abd5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2483301e3a494c1a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_60ee2e17007e397f20d48d0eb83bbebc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1a6513bf6450b499.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_6c74d17ba51f5407b038e4daedde2afb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_799f8e60d591c4b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

691

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_6dd0e06aa786f9161b0b9983e85d6e69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_dd3da69ed4dda451.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_6fec9564eaae7b03ecfd8aca388aa998_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e08ede98e1c26fff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_73a07316f0a8fed0d2c796d7271742c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_632bcd7861477b60.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_7535406fd72576fc12a0cc8fb8f2285e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9afadc6eb64874dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_7640fd83eee547b70ae7bf90d358ddf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_90650df6e9e0ebe9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_7f0619261097bd0dab1482e6d37558c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_eb808c856ab97c0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_81afc63a182abbe6237fa819c6061d05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_8a87e411fdcfdcbd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_879c5ae518d73c4c77b9d9b087740653_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1b7037aefef92a1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,087

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_8c91533fa5daba0f345668e94455a46f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7fc87012b066bda2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_8dcf44ba4bace37be618fd763b6b8254_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e9e0f36d1d90aa75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,739

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_8ea983de7c557a898a012c3af9add98b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0faf92bbe800f2f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_9e8bf0b08818c272421c3a40b5ab0ea1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cbfd88ba77a3cea1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_a0573b9fc753f751c64f976de7b3c4ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_f00a98bbe0dd632a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_a320aacfff6136bf65d2d1a7cd3ac5f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e8b3bab3678bd4ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_a69e98d3744555986c0794b39ecaca63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_4f0c0fe78a11afe8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_a827dd5080f46b36ae6235436c8313aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e182ce4662c2165c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_aca52296bd8b7b06ba0ec6f3052ed24d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_4d48b83b745b7387.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_acfacc28f48cd9a2f111f369bf278cf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_afb82acd5ef588ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ba4e55f368db92797d0e9de43145a349_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_f5fcd9c7261825a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_bcabc2afc245fec4a06547a62f87df17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_fc418e0f904f8272.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_c5c9820cf00e3b7647585cf86fdd1734_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_fc707e9eca2a23f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_c8e04b2de21e97096a309375421d7833_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_bf220f00dd0044bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_c9da3b42e302254711331d9a30ccc3f0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_6c6c14862822d339.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ca057ad1181e947e4a4961883fa01063_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_600f465b7fc3e92e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ca5e25bf1cb90108279d263b44536ad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_6d823e0535161ef8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_d4b4011fc0a282bb2a283e5e0235c132_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_d5a44abed5415e77.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ddb34c29c8be2557741d46a903b4508b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_11e105163c3b2f1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ebe8ab7f8bc927fdc35e4327dc0b0493_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b03d002369e462b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ec2f26d550b58d038b8c19dbe43b4f0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2536e276da8693d7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_ee598e60f3adb05398042ea212b53f2e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5dd0c9613087e7b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_eefcc61291ddc4a69c5921e26b99d197_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_fd6541e33ec801eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_f32a4e94a98ba4fa0e9f02ad8f5821ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_db4c02635f33236e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_f436aef4adb6cb53fffaeeec3ee17370_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_28fd5d0ea580dfca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_f9941e52def7c454ecda872c51f3c464_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_075d66dcb81720ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_f9a3bb3e25623805a4a311d27f1fafaa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_96574ff52882d013.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,052

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_fc97afa0a4439c9ffab69a139330c48f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_de7ae161caf1d24a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,036

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_fdafb3c1a6003a7186bc4179a34e7ef8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9160a1c095db3f5d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ar-sa_f4a8f5ea48ebfccd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_cs-cz_45f24e0e26f42a4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_da-dk_e32c2e351d3a264e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_de-de_e057c3711f107ae8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_el-gr_88edf1040e25e376.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_en-us_8948996a0dee86ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_es-es_8913f64e0e157852.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fi-fi_282efafb032f6a7c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fr-fr_2bcb6c4d00e78eb4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_he-il_6feb13eee7568fa2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_hu-hu_733bec94e5475dd0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_it-it_15f36293d8197432.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ja-jp_b818e1a0cb34860d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ko-kr_5b82be55bda54d23.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nb-no_44153f8a95ca78df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nl-nl_42548ac896f682b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pl-pl_8890e54a7c18f068.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-br_8ae4cfee7aa2844c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-pt_8bc69f5a7a11f428.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ru-ru_d269b11e5ef38254.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_sv-se_6e649b93561c8caf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_tr-tr_1771e5da44d88ea0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-cn_e8cf03d7f51060bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-tw_eccb412df2813d2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,333

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_a8eb4fdad41e67bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

114,402

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ar-sa_c806c58c0c2d0c73.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_cs-cz_19501dafea3539f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_da-dk_b689fdd6e07b35f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_de-de_b3b59312e2518a8e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_el-gr_5c4bc0a5d166f31c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_en-us_5ca6690bd12f9653.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_es-es_5c71c5efd15687f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fi-fi_fb8cca9cc6707a22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fr-fr_ff293beec4289e5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_he-il_4348e390aa979f48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_hu-hu_4699bc36a8886d76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_it-it_e95132359b5a83d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ja-jp_8b76b1428e7595b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ko-kr_2ee08df780e65cc9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nb-no_17730f2c590b8885.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nl-nl_15b25a6a5a37925a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pl-pl_5beeb4ec3f5a000e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-br_5e429f903de393f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-pt_5f246efc3d5303ce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ru-ru_a5c780c0223491fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_sv-se_41c26b35195d9c55.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_tr-tr_eacfb57c08199e46.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-cn_bc2cd379b8517065.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-tw_c02910cfb5c24cd5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,412

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_c9e33f66efc0a442.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

541,103

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_607f1aaa68ef3e29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,765

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-credssp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_c658f68818e33457.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,701

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_3d6e102ff408434f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,611

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e977a2442820bf7e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,218

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

02:11

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7f53b1ebd9ddf29e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

25,394

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_24b71026cc960647.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,515

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:05

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows 7 và Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Amd64_0051cc319a5284408acb169499127345_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cb26a641cec6d608.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_0242a2cf0430ba3ff9a3174acbd97491_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5009aef76ac27253.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_028ff94f5d855abe11ce6b3d4b76c126_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9e1f1f06144325d7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_06256ee819817c3093cf096904c0d540_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0677c2d189ec8bab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_07291f751946dea11789300221f54ed4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_afde4350d79bd32e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_089e875c9e20de08e9ce47bc982d0e66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_048f843f0c5da421.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_08ec1923f6c275392c9822ec6d9cfa0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_f19bf19edacba836.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_0b244a3e93e3eae75285aa2a375787ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_15bd02c1beed0214.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_0fa1b48fd8c47a5317d9bd16d9664ecb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_c2717b6e7cc3cd13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,404

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Amd64_101d8df579e24f3792f9082a5e12ff0a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_916b4580e462f5e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_14fb8a018252e1521fed8114de67054c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5dd21e5155de1b76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_1552777fc563d3d678f80f4c15d8cbbc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_bbfa1b2420019111.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_17bb6410088d0deed682723b0c5d171d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_eea17d56a7500843.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_185a7bb7f849d7cbfedf1fb81e362234_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_80ce259bd49c57f3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,057

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_1cbec2a220a64e800ada98aa09230707_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_445689416d52ad1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_1d589356905ffd665d90a0e57821a2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5ce7a7b286f6b3f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_1dea33102d021e698548ef4af323d516_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1619a8d0cdbdcd47.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_1f38e1adabb5391fb7d9a775be268964_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_41b276cb0e17a88d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_224d94488181917c57656abecdf98cd9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_d017ae5ff2048429.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_22af3d686aae51640c0593b1d96ae73b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0a2e2e7f3c9689aa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_22fddd9a002a56eed25961b6fbbcef48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_71ba97e5c3202ea0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_2618d670e5525576476243a801f9065e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_6aa109c9787fa4d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_27564c479dc1eac5b3354738b464269f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_f00c6132ef56eb0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_285de144cee3658e064c45ff75f89d63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1dfd24dd152b40de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_296a0be68066146cd9cb88649e441401_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_26ed90a72d9163da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_2a0209d8b96e4cbd20d7ba3fd35d5d37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_34431ca6efef4204.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_2d2a927f582828c543e5ae184190139a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_a9dd3f16bd026f7f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_2df51ac994fcf617610be80e5abe43e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_4c7622bc85747e4b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_2f22a1df8496240688565a659cc2edf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7a84e5e8671572f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_321695395c66eda06d43d85ac5551b74_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5a0bf0fd61546984.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_34acae0b8c718445c6e0ce225701ffa2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_82a70237de64a49c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,066

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_3ad145bee1e8a968e64377ec40b0c60c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cbbc3b13884db415.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_3d08da3980c00f03bfe57e95ef11386a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cba4cd3811e64432.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_3e78f989a51bc685daffcc3c190f607f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_dd9c11bb50e417e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_3ef0e73d7f77a128ef126c4461502ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_ae444a182d48bc64.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_400f68e2fa10470af3ae5b7df1d006a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_d72eedeadda7f367.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_45a0e6b973763b950726baeac064dd1f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b45001e92d20cbb1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_46210dc8550c2d49cb9d4c3bf53c4d8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_acad4c359b4de1c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_488402e29d6d53accee364c815945772_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_dbe724daa556c8a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_49905bb30a89c67bafc7eea9c2c6ff30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cd6e4beb264228b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_4ce9094a11c5cf5ac45d607aed4ba54a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2ef76d2dbfa6326f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,056

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Amd64_4fa8dba0bfddfd7618549ab27f4154ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_45b7a537b643eaa3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_500cb036f17067a9d14aa0dcefff0957_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5b3adeadd746f2f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,441

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_506ab393525a3938c71785ec4e914380_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_31cbb83a86b7b1ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_55f8b3e596ba72a000625fc266c76712_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9f69467c51d8d22e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_56f2ff4aad7c9d8aa67eb24f127a186f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_42a1946fd40a955f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_5b818365e6991b0c382c53aaa2a4b28b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_8ce11c144e647254.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_5e96b7a15b7f59f8bd9dea3f4f696ec2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_429271d17252d604.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_60458aa5e2671f0bacc1e83472c3cd05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_668c980daa7d6261.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_607a2772cee29c81b55e076bdc9e92bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_922b0f039c5e9ba7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_62899f432cd409021ab2574c09de19f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9639240e54ff60bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_64a12fb5cc6dbdc849f851ccd75c1431_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cda54068f5247bfe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_653ad47f1752c1e37d197225d0c5c564_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_f53c41743b76e0b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,747

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_679defbfb918c83c8bc0d254b9b75c4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_54ba21e86440475d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_68a244727011adc64b995c8dd62a48e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_8f8526d063dde385.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_692077c02aab0666d1dfb2bf34589fd8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_f0ff58fe0a5d355b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_6b9a48122ea358dc43edfec953007c16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cbeae1b4dbcabed7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_6bd017c45a0a15f489842c9b1b7e098d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_900908643d32e806.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_6dbab05c9cfca8596c42ab41664bc8c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_327babd9a01e08a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_6ec91ba388252151eedd037ba56d6e3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_4d2ae827949a907b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_6f1984246bd234c75b6fe4d08399f543_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0a7f9466cc83a6e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_71499865ee7e4e2c87541d20ad9b936b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_64c7dbeb0c22e69f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_72b8ea4c77223024e72249153592bbc1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1f030fc3d2b794d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_754fcc32b45ab7a5e210b6d917808bc6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_931598cdfbd31645.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_780d8c8d150b673b46de75c75391cb84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_6551059f572a3927.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_788cf06ee5998c92e820fb9c29cd26ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b1b5e5edbfc3fc8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_799b4ad38d35a954a33206d341b8e008_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7751125ccc219e35.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_7c76eee9cb828faa5521de605f9341b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_69af666a9449e86c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_80153e9049b1e54fa9dd266801d7329a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b0155d318700eb7b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_81a6f57cdbf1001951533b884f70ce1d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_aaeb1f584206dd4a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,135

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_84bfc1855822e01c6a8dae5144127036_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5cd9e424f453c018.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_852a6d47231e945f0aa20eaa21c366a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_28a45fd41c14c51e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_85a2308e95ff2d04b3d9372148530d5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_65f3a60fbd65229b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_86449bcd50f9d82cddd8f57dffdc9db2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_fae802e6a55792f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Amd64_8883be18e99df8ecd4f4cc20e9de57b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_74ecc0ec85a2f33a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_89e2a3ab11c0563d54955eff91d84730_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_6202c808139a310a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_8ba89bd6ca3ec3ff05d220fa2dbfd1c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7b915c1040a1013f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_8e62063d14f1f8b96b095e500f67d710_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b3cebebc4fa4a979.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_8ef46019618c62187c7d241226d82cd6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_62a8fbc4a331c368.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_90dd9269c2d2be421a1a58036c3ea80d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2cade5aee4b73362.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_9309bdd1d628f638fccbde51c8986d26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1cbcdf9748ab566f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_954e453b94f27ff296f05c3c8aeb0b83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0118709f4c5c3b3c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_95878b667e28f9d128bab56ae8d2cd0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_16b93dcdd04fda1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_9936d216cc5c59c263fe712413061137_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_930c33f52d373e90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_9b483b668d34ce3d303e60356979da1c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_dce5f6addb52a3b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_9d33cadbb889d10c584121fa434ac647_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_ff4bc9aef9fa08dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_9fcb965ba8482e2ec41d6b9601713cc9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_ec4db29676cbe258.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_a4f3d20270cea33a9afa11ad8b693d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9bd2b18a8430458c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_a656433a97364ae7f67a67b1e74ab657_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_315dc5b6547a8841.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_a659806d103831975e4672d4f6f0313e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_63cf85bb00c33d3b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_a8994a4ed66b25f8642576e2518f1e48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e50e3a320b1d58ce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_a8fc494de84b4b83f0cc9260729cdb02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e8d0e464e9891524.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_a9725c68fe5a4dc33917110ecf4ad08b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_5dd18e760361ab50.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_aa8b89c891fa91dccf976de363566c27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_ff1fa4b927ece696.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_af8b987fabb852207883e552f167150b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_37e063366b17331d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_afe6919da5f8b7a1708c94ebc185bd1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_14af47c1398569c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_b031ef9017608cdfdbaa871a31374769_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_a3b16543b9f2e275.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_b15569c97bd356ab6852bc2c5d541dd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_a78c7d2d29465cf6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,826

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_b45c4b42efb8938bed9abea324e99f64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2ea57ed1c410b273.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_bb5a3c8d5deb85f309ef7b7b595b0cbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0d63637905d3961e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_bc94a82dd62ee6a961a94baf6550bb66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_056bc10b177e54a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_be65f18a5d4f46300b157ad93090df7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_cd0936f97fae4a04.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_bffffdf47b05683fde6c4fff3090549b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_77ee8823d207fc1c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_c5b5c9aa5ce27ecff2d3cbd0bed5e682_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_bd4f2db95f3ea57d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_c638eaa1a5140c00c9774ccbefdabd78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_941883910602654c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_c73487d3c09bf8ffc98522eba1ede7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_3743e76055194c34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_c9da3b42e302254711331d9a30ccc3f0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_c88ab009e080446f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_ce41cbf72ad1517c2bea8b301af1b11e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_dafb8ec188975ba7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,066

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_cecf876e43b8768334b1b7bb7f53ea41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_ea6d24a612cbf52e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_cff29599d06d3023f05441729c896cf7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e3f75f3b1d4317d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_d21e9d0f55c1d7e8c701b27123ac35d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_222dc59058790fac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_d510dee6301cc3276da185d6d9f47366_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_1a66d4931e07c471.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_d6fb6bd7578fc53282845f5d7dd1b6c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_fa209d8fd0111afb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,749

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_d762d3f969cee40b71225b0c41911c25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_578e5d88418f57dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,063

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Amd64_d77f3637dd31644d2e9723d5e72fccc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_db930815629af1d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_dd20969e6df533bcfacb02aaad4e24a7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_dbd44987dcc7c8aa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_df84270ac76c7d2ef4876dafc590a20c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_74d5858d7c1934bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_e08b3a3489be10cbf8649ad1a7f7ff41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_663f007b2e3fff9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_e3a133f7802428a382ea5f2f6382c2eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_190ba244507e097c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_ea09a92a141c006607f2201151a14cbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_a294f58a53e8444d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,441

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_ee1cafae6019dc359e871f4b65214c92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_16decd9960d9d737.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_f1990c06e7f993412b78f8954450b467_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_62d47a40e6031dcc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_f394f9f2437cbd4a54a8e520682248c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0800d21a8124e57c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_f39d75fca2dceaa145e78dc1a20c26ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_7b8abffa6c794743.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_f82ff7ed79c064fe39537e7397b91f81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9c6723c1cf1601a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,796

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_f966295e15ba60b1d89ddad665da438a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_9278d6204a1fb025.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_f9fe849972c01f50a05f5701e62cda28_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_acff3ba24ccd2df5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_fbef799eb40abc47e20734b1d58f259f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_b4a4cf0ee1df8426.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,149

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Amd64_fdd5ffb21ed816e1b92acbceb8e20c92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_e67946dcfd2a526d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,073

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ar-sa_2edf14070a82d00f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_cs-cz_80286c2ae88afd91.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_da-dk_1d624c51ded0f990.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_de-de_1a8de18de0a74e2a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_el-gr_c3240f20cfbcb6b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_en-us_c37eb786cf8559ef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_es-es_c34a146acfac4b94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fi-fi_62651917c4c63dbe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fr-fr_66018a69c27e61f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_he-il_aa21320ba8ed62e4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_hu-hu_ad720ab1a6de3112.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_it-it_502980b099b04774.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ja-jp_f24effbd8ccb594f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ko-kr_95b8dc727f3c2065.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nb-no_7e4b5da757614c21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nl-nl_7c8aa8e5588d55f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pl-pl_c2c703673dafc3aa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-br_c51aee0b3c39578e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-pt_c5fcbd773ba8c76a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ru-ru_0c9fcf3b208a5596.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_sv-se_a89ab9b017b35ff1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_tr-tr_51a803f7066f61e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-cn_230521f4b6a73401.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-tw_27015f4ab4181071.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,416

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c.. tionauthorityclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_363d16186c5828e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

36,092

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

02:18

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ar-sa_50c7916e01496e03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_cs-cz_a210e991df519b85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_da-dk_3f4ac9b8d5979784.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_de-de_3c765ef4d76dec1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_el-gr_e50c8c87c68354ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_en-us_e56734edc64bf7e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_es-es_e53291d1c672e988.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fi-fi_844d967ebb8cdbb2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fr-fr_87ea07d0b944ffea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_he-il_cc09af729fb400d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_hu-hu_cf5a88189da4cf06.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_it-it_7211fe179076e568.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ja-jp_14377d248391f743.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ko-kr_b7a159d97602be59.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nb-no_a033db0e4e27ea15.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nl-nl_9e73264c4f53f3ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pl-pl_e4af80ce3476619e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-br_e7036b7232fff582.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-pt_e7e53ade326f655e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ru-ru_2e884ca21750f38a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_sv-se_ca8337170e79fde5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_tr-tr_7390815dfd35ffd6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-cn_44ed9f5bad6dd1f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-tw_48e9dcb1aadeae65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,335

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_0509eb5e8c7bd8f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

114,406

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ar-sa_2425610fc48a7da9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_cs-cz_756eb933a292ab2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_da-dk_12a8995a98d8a72a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_de-de_0fd42e969aaefbc4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_el-gr_b86a5c2989c46452.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_en-us_b8c5048f898d0789.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_es-es_b890617389b3f92e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fi-fi_57ab66207ecdeb58.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fr-fr_5b47d7727c860f90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_he-il_9f677f1462f5107e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_hu-hu_a2b857ba60e5deac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_it-it_456fcdb953b7f50e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ja-jp_e7954cc646d306e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ko-kr_8aff297b3943cdff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nb-no_7391aab01168f9bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nl-nl_71d0f5ee12950390.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pl-pl_b80d506ff7b77144.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-br_ba613b13f6410528.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-pt_bb430a7ff5b07504.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ru-ru_01e61c43da920330.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_sv-se_9de106b8d1bb0d8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_tr-tr_46ee50ffc0770f7c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-cn_184b6efd70aee19b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-m.. ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-tw_1c47ac536e1fbe0b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,414

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2601daeaa81e1578.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

541,107

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_bc9db62e214caf5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,769

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc-webproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_43601c8d4955f678.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,009

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_cs-cz_703b5f76fe9904b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_de-de_0aa0d4d9f6b5554f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_en-us_b391aad2e5936114.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_es-es_b35d07b6e5ba52b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_fr-fr_56147db5d88c691b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_hu-hu_9d84fdfdbcec3837.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_it-it_403c73fcafbe4e99.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ja-jp_e261f309a2d96074.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ko-kr_85cbcfbe954a278a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_nl-nl_6c9d9c316e9b5d1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pl-pl_b2d9f6b353bdcacf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-br_b52de15752475eb3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_pt-pt_b60fb0c351b6ce8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_ru-ru_fcb2c28736985cbb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_sv-se_98adacfc2dc16716.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_tr-tr_41baf7431c7d6907.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-cn_13181540ccb53b26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_zh-tw_17145296ca261796.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,592

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ocspsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_3c00af06930760f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

36,596

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-credssp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_2277920bd140a58d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,705

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_998cabb3ac65b485.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,613

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_45963dc7e07e30b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,222

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

02:18

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_db724d6f923b63d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

25,398

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22809_none_80d5abaa84f3777d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,517

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

09:12

Tên tệp

Package_100_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,063

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_101_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,821

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_102_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,819

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_103_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,034

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_104_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,025

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_105_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,468

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_107_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,603

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_108_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,107

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_109_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,104

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_10_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_110_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,104

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_111_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,104

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_112_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,810

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_113_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,565

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_114_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,304

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_115_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_116_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,798

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_117_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_118_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_119_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_11_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_120_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_121_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_122_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_123_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,329

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_124_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_125_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_126_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_127_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_128_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_129_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_12_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_130_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_131_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_132_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_133_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_134_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_135_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_136_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_137_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,785

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_138_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,009

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_139_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,037

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_13_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_140_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,055

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_141_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,827

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_142_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,270

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_143_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,323

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_144_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,323

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_145_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,323

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:59

Tên tệp

Package_14_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_15_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_16_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_17_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_18_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_19_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_1_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,065

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_20_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_21_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_22_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_23_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,067

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_24_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,273

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_25_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,502

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_26_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,840

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_27_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,062

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_28_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,672

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_29_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,672

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_2_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,336

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_30_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,522

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_31_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,029

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_32_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_33_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_34_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_35_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_36_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_37_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_38_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_39_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,828

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_3_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,065

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_40_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_41_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_42_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_43_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_44_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_45_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_46_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_47_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,825

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_48_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,029

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_49_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,905

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_4_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,065

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_50_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,567

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_51_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,877

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_52_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,507

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_53_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,772

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_54_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7,393

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_55_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,772

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_56_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,772

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_57_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,772

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_58_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,772

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_59_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,772

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:58

Tên tệp

Package_5_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,065

Ngày (UTC)

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giờ (UTC)

08:57

Tên tệp

Package_60_for_kb2998097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng