Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong cài đặt nhiều máy chủ trong đó Trung tâm quản trị chạy trên tất cả các máy chủ Microsoft SharePoint Server 2013, bạn nhận được thông báo lỗi sau trong trình phân tích sự cố trang Trung tâm quản trị SharePoint:

Thiếu phụ thuộc phía máy chủ.

Sau đây là danh sách các bảng báo cáo Web Part được tham chiếu:

  • SearchApplicationShortcutsList

  • SearchTopologyOverview

  • SearchApplicationSystemStatus

Thông tin

Sự cố này có thể được bỏ qua là chỉ các phần Web đã đề cập tham khảo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×