Thông báo lỗi trong Windows Vista khi bạn cố gắng cài đặt Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader: "tính năng mà bạn đang sử dụng là tài nguyên mạng" hoặc "lỗi 1714"

Bài viết này có thể chứa một liên kết đến tiện ích Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Nếu bạn được chuyển đến bài viết này để giải quyết sự cố bằng cách sử dụng Windows Installer Cleanup utility, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất phần mềm để hỗ trợ cài đặt sản phẩm hoặc xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft để biết các bước khắc phục sự cố gỡ cài đặt sản phẩm sử dụng Windows Installer:

2438651 cách khắc phục sự cố có thể xảy ra khi bạn cài đặt, dỡ cài đặt hoặc nâng cấp chương trình trên máy tính chạy Windows

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cài đặt Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader trong Windows Vista, bạn nhận được thông báo lỗi giống như sau.

Thông báo 1

Các tính năng mà bạn đang sử dụng là tài nguyên mạng không khả dụng. Bấm OK để thử lại, hoặc nhập một đường dẫn thay đổi thư mục chứa gói cài đặt Adobe AdobeApplication.msi' trong hộp dưới đây.

Thông báo 2

Lỗi 1714. Không thể xoá phiên bản cũ của Adobe [AdobeApplication]. Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

Sự cố này xảy ra khi bạn cố gắng cài đặt một trong các sản phẩm sau:

 • Adobe Acrobat 6

 • Adobe Acrobat 7

 • Adobe Acrobat 3D

 • Adobe Acrobat 8

 • Adobe Reader

Nguyên nhân

Sự cố này có thể xảy ra nếu quá trình cài đặt hiện tại của Acrobat hoặc Reader bị hỏng.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một hoặc nhiều phương pháp sau, tuỳ theo trường hợp của bạn.

Phương pháp 1: Cài đặt phiên bản gốc của Acrobat hoặc Reader

Sử dụng tệp .msi AdobeApplicationđể cài đặt phiên bản gốc của Acrobat hoặc Reader. Ví dụ: sử dụng các tập tin Acroread.msi để cài đặt Adobe Reader 8.0, hãy theo các bước sau:

 1. Trong hộp có thông báo lỗi, bấm duyệt.

 2. Định vị và sau đó bấm đúp vào tệp Acroread.msi .

  Lưu ý Thông thường, tệp Acroread.msi nằm trong thư mục Files\ {GUID} 8.0\Setup Files\Adobe\Reader chương trình. Trong ví dụ này, trình giữ chỗ GUID biểu thị một chuỗi giống như sau:

  xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxLưu ý Bạn có thể đưa phương tiện cài đặt định vị tệp .msi AdobeApplication.

 3. Làm theo chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

 4. Nếu cần thiết, cố gắng cài đặt nâng cấp lại.

Phương pháp 2: Gỡ bỏ phiên bản cũ hơn

Dỡ cài đặt phiên bản cũ của ứng dụng, và sau đó cài đặt phiên bản mà bạn muốn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu Start button , loại Appwiz.cpl trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi sau đó bấm Appwiz.cpl trong danh sách các tệp được tìm thấy.

 2. Bấm đúp vào phiên bản của Acrobat hoặc Reader mà bạn muốn dỡ cài đặt.

 3. Bấm nếu bạn được nhắc xác nhận rằng bạn muốn dỡ cài đặt chương trình.

  Lưu ý Nếu bạn được nhắc xác nhận rằng bạn muốn chạy chương trình, bấm cho phép.

 4. Bấm để khởi động lại máy tính.

 5. Lặp lại bước 2 đến 4 cho tất cả các phiên bản của Acrobat hoặc Reader.

 6. Khởi động lại máy tính.

 7. Cài đặt phiên bản của Acrobat hoặc Reader mà bạn muốn.

Phương pháp 3: Sửa chữa cài đặt Acrobat hoặc Reader

Sửa chữa cài đặt hiện tại của Acrobat hoặc Reader. Ví dụ: nếu bạn muốn sửa chữa Adobe Reader 8.0, hãy làm theo các bước sau.

Lưu ý Bạn có thể đưa phương tiện cài đặt định vị tệp .msi AdobeApplication. Nếu bạn cài đặt bản tải xuống Acrobat hoặc Reader, bạn có thể phải tải xuống tệp cài đặt lại.

 1. Định vị và sau đó bấm đúp vào tệp Acroread.msi .

  Lưu ý Thông thường, tệp Acroread.msi nằm trong thư mục Files\ {GUID} 8.0\Setup Files\Adobe\Reader chương trình. Trong ví dụ này, trình giữ chỗ GUID biểu thị một chuỗi giống như sau:

  xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

 2. Bấm tiếp theo, bấm sửa chữa, bấm tiếp theo, và sau đó bấm cài đặt.

 3. Làm theo chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

 4. Nếu cần thiết, cố gắng cài đặt nâng cấp lại.

Phương pháp 4: Sử dụng Windows Installer CleanUp Utility

Sử dụng Windows Installer CleanUp Utility để loại bỏ các tệp và thiết đặt đăng ký làm thông tin cấu hình Windows Installer Acrobat hoặc Reader. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu Start button , loại Appwiz.cpl trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi sau đó bấm Appwiz.cpl trong danh sách các tệp được tìm thấy.

 2. Bấm đúp vào phiên bản của Acrobat hoặc Reader mà bạn muốn dỡ cài đặt.

 3. Bấm nếu bạn được nhắc xác nhận rằng bạn muốn dỡ cài đặt chương trình.

  Lưu ý Nếu bạn được nhắc xác nhận rằng bạn muốn chạy chương trình, bấm cho phép.

 4. Bấm để khởi động lại máy tính.

 5. Lặp lại bước 2 đến 4 cho mỗi phiên bản của Acrobat hoặc Reader mà bạn muốn dỡ cài đặt. Ví dụ: nếu xảy ra lỗi được mô tả trong phần "Triệu chứng" khi bạn cố gắng để nâng cấp phiên bản cũ hơn của Acrobat hoặc Reader, dỡ cài đặt phiên bản trước.

 6. Tải xuống và cài đặt Windows Installer CleanUp Utility. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống và cài đặt Windows Installer CleanUp Utility, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  290301 về Windows Installer CleanUp Utility

 7. Bấm bắt đầu Start button , nhập Msicuu2.exe trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi sau đó bấm Msicuu2.exe trong danh sách các tệp được tìm thấy.

 8. Bấm vào phiên bản của Acrobat hoặc Reader mà bạn muốn loại bỏ và sau đó bấm loại bỏ.

  Lưu ý Nếu lỗi được mô tả trong phần "Triệu chứng" xảy ra khi bạn cố gắng để nâng cấp lên phiên bản cũ hơn của Acrobat hoặc Reader phiên bản hiện tại, gỡ bỏ phiên bản cũ hơn. Nếu xảy ra lỗi khi bạn cố gắng cài đặt phiên bản hiện tại, gỡ bỏ phiên bản hiện tại.

 9. Nếu lỗi được mô tả trong phần "triệu chứng" xảy ra khi bạn cố gắng cài đặt phiên bản hiện tại của Acrobat hoặc Reader, đi tới bước 10. Nếu lỗi được mô tả trong phần "Triệu chứng" xảy ra khi bạn cố gắng nâng cấp phiên bản cũ hơn của Acrobat hoặc Reader, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt lại phiên bản trước của Acrobat hoặc Reader.

  2. Bấm bắt đầu Start button , loại Appwiz.cpl trong hộp Bắt đầu tìm kiếm rồi sau đó bấm Appwiz.cpl trong danh sách các tệp được tìm thấy.

  3. Bấm đúp vào phiên bản của Acrobat hoặc Reader mà bạn cài đặt lại trong bước một.

  4. Bấm nếu bạn được nhắc xác nhận rằng bạn muốn dỡ cài đặt chương trình.

   Lưu ý Nếu bạn được nhắc xác nhận rằng bạn muốn chạy chương trình, bấm cho phép.

 10. Cài đặt phiên bản hiện tại của Acrobat hoặc Reader, và sau đó cài đặt bất kỳ Cập Nhật nào sẵn có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×