Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, bạn thấy nhiều bản ghi tích lũy ở vị trí sau, tiêu thụ nhiều đĩa:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\NotificationBroker\Client

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Cho Exchange Server 2019, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 4 cho Exchange server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 15 cho Exchange server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×