Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn cấu hình một tin cậy của liên kết bằng cách sử dụng cổng liên kết Microsoft.

  • Bạn tạo mối quan hệ tổ chức với một tổ chức khác.

  • Tổ chức của bạn là một tổ chức hỗn hợp có chứa cả Exchange Server 2010 và Exchange Server 2003.

  • Người dùng trên máy chủ Exchange Server 2003 sẽ tìm kiếm thông tin rảnh/bận của người dùng từ xa trong tổ chức khác.

Trong trường hợp này, đánh dấu băm sẽ được hiển thị thay vì thông tin rảnh/bận.

Nguyên nhân

Khi người dùng Exchange 2003 sử dụng bất kỳ phiên bản nào của Outlook sẽ thực hiện yêu cầu sẵn sàng cho người dùng từ xa, tổ chức đích có thể trả về thông tin rảnh/bận theo định dạng của chuỗi MergedOnly và Outlook sẽ hiển thị dấu thăng (không có thông tin) cho người dùng từ xa.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Một vấn đề riêng biệt với Exchange 2003 Cross-org tra cứu đã được xác định là do tính năng tự động phát hiện không cho người dùng từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2506820 Thông tin rảnh/bận không hiển thị của người dùng từ xa có hộp thư nằm trên máy chủ Exchange Server 2003

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×