GIỚI THIỆU

Hiện đã có Gói Dịch vụ 1 (SP1) dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Gói dịch vụ này là bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 nhằm giải quyết phản hồi của khách hàng và của đối tác. 

SP1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 là tập hợp những cập nhật và cải tiến được đề xuất cho Windows được tích hợp vào một bản cập nhật có thể cài đặt. 

Windows 7 SP1 có thể giúp cho máy tính của bạn an toàn và đáng tin cậy hơn. Windows Server 2008 R2 SP1 cung cấp một tập hợp những cải tiến toàn diện dành cho công nghệ ảo hóa cấp doanh nghiệp. Gói dịch vụ này bao gồm những khả năng ảo hóa với Bộ nhớ Động và Microsoft RemoteFX. 

Người dÙng cuối có thể tìm thấy thông tin chung về Windows 7 SP1 tại website sau của Microsoft:

Cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Thông tin Bổ sung

Cách nhận Gói Dịch vụ 1

Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Để lấy Windows 7 SP1, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Windows 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Để có Windows 2008 R2 SP1, truy cập website sau của Microsoft:

    Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Gói dịch vụ 1 (KB976932)

Cách nhận trợ giúp cho Gói Dịch vụ 1

Hỗ trợ cho Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Người dÙng cuối cÙng có thể sử dụng Microsoft Community để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Windows 7 SP1. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft:

    Cộng đồng Microsoft

Các chuyên gia CNTT có thể sử dụng diễn đàn chuyên gia CNTT Windows 7 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Windows 7 SP1. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft: 

   Diễn đàn TechNet - Windows 7 IT Pro

Lưu ý Với các hỗ trợ trực tuyến nhằm khắc phục sự cố khi cài đặt SP1, hãy truy cập trang web sau đây của Microsoft:

Khắc phục sự cố khi cài đặt gói hỗ trợ cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

TÙy chọn hỗ trợ cho Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Các chuyên gia CNTT có thể sử dụng diễn đàn chuyên gia CNTT Windows 7 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Windows Server 2008 R2 SP1. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Diễn đàn TechNet - Windows 7 IT Pro

Cách lấy thông tin về các hotfix và các cập nhật bảo mật đã bao gồm trong Gói Dịch vụ 1

Để xem danh sách hotfix và các cập nhật bảo mật đi kèm trong SP1, truy cập Website sau của Microsoft:

Các hotfix và các bản cập nhật bảo mật trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1

Lưu ýHiện tại, danh sách hotfix và các bản cập nhật bảo mật chỉ có bằng tiếng Anh. 

Thêm thông tin về Gói Dịch vụ 1

Người dùng cuối có thể tìm thấy thông tin về những gì được tích hợp trong Windows 7 SP1 tại website sau của Microsoft:

Có gì được tích hợp trong Windows 7 SP1 Các chuyên gia CNTT và người dùng cao cấp có thể tìm thấy thêm thông tin, chẳng hạn như chú thích phát hành và hướng dẫn triển khai SP1, tại website sau của Microsoft TechNet:

Trang về Windows 7 SP1 trên TechNet

Trang Windows Server 2008 R2 SP1 trên TechNet Lưu ý Sau khi bạn áp dụng Gói Dịch vụ 1 thì cài đặt khởi động của Dịch vụ Máy khách DHCP thay đổi từ vô hiệu sang tự động. Để tránh xảy ra điều này, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft 2684965. Để biết thêm thông tin về KB 2684965, nhấp vào các bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2684965 Thuộc tính Loại Khởi động trong dịch vụ Máy khách DHCP được thay đổi thành Tự động trong Windows 7 hoặc trong Windows Server 2008 R2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×