Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả về Trình quản lý Phần đính kèm trong Windows. Bài viết này đề cập đến các phương thức định cấu hình Trình quản lý Phần đính kèm và cách giải quyết hai sự cố với Trình quản lý Phần đính kèm.

Giới thiệu

Trình quản lý Phần đính kèm được cung cấp trong Microsoft Windows để bảo vệ máy tính của bạn trước những phần đính kèm không an toàn mà bạn có thể nhận được trong email và những tệp không an toàn mà bạn có thể lưu từ Internet.

Nếu Trình quản lý Phần đính kèm xác định tệp đính kèm có thể không an toàn, Trình quản lý Phần đính kèm sẽ ngăn bạn mở tệp hoặc sẽ cảnh báo bạn trước khi mở tệp. Để biết thêm thông tin về Trình quản lý Phần đính kèm, hãy chuyển đến phần "Thông tin khác".

Cách giải quyết khi bạn không thể tải xuống một tệp hoặc một chương trình

Nhiều người gặp sự cố khi họ cố gắng tải xuống một tệp hoặc một chương trình từ Internet. Điều này có thể do một số lý do. Dưới đây, chúng tôi cung cấp hai giải pháp tổng quát để bạn sử dụng nếu bạn gặp lỗi cho biết tải xuống của bạn bị chặn hoặc nếu bạn gặp thông báo "quét vi-rút không thành công" hoặc "phát hiện vi-rút".

Bạn không thể tải xuống bất kỳ tệp nào nếu tùy chọn "Tải tệp xuống" bị vô hiệu hóa trong cài đặt bảo mật Internet. Làm theo các bước sau để kiểm tra thiết đặt bảo mật Internet:

 1. Mở cửa sổ Thuộc tính Internet.
  Windows 7

  1. Bấm vào Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, sau đó mở thư mục Các tiện ích.

  2. Bấm Chạy.

  3. Nhập inetcpl.cpl, rồi bấm OK.

  Windows 8 hoặc 10

  1. Từ màn hình Bắt đầu, gõ inetcpl.cpl, sau đó nhấn Enter.

 2. Trong cửa sổ Thuộc tính Internet, bấm vào tab Bảo mật, bấm vào vùng Internet (biểu tượng quả cầu), sau đó bấm vào nút Cấp độ tùy chỉnh.

 3. Trong cửa sổ Thiết đặt Bảo mật, cuộn xuống đến Tải xuống > Tải tệp xuống.

 4. Bấm để chọn Bật.

 5. Cuộn qua danh sách xuống đến Khác > Khởi chạy các ứng dụng và tệp không an toàn.

 6. Bấm để chọn Nhắc (khuyến cáo).

 7. Bấm OK.

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Quét vi-rút không thành công" hoặc "Phát hiện vi-rút" khi bạn cố gắng mở hoặc lưu một tệp hoặc một chương trình từ Internet. Trong hầu hết các trường hợp, điều đó không phải do hệ điều hành Windows mà do phần mềm chống vi-rút. Nếu bạn chắc chắn rằng nguồn mà bạn đang cố gắng mở là an toàn và đáng tin cậy, hãy thử các cách giải quyết sau để tạm thời tắt chức năng quét vi-rút, rồi bật chức năng quét vi-rút ngay sau khi bạn hoàn tất tải xuống chương trình hoặc tệp. Bạn cần phải rất thận trọng khi sử dụng cách này. Nếu không, bạn có thể bị vi-rút tấn công.

 1. Khởi động Registry Editor.
  Windows 7

  1. Bấm vào Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, sau đó mở thư mục Các tiện ích.

  2. Bấm Chạy.

  3. Nhập regedit.exe, rồi bấm OK.

  Windows 8 hoặc 10

  1. Từ màn hình Bắt đầu, gõ regedit.exe, sau đó nhấn Enter.

 2. Định vị các khóa đăng ký phụ sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Nếu bạn không thấy khóa phụ Phần đính kèm, hãy tạo bằng cách bấm chuột phải vào Chính sách, chọnMới, bấmKhóa, rồi nhập Phần đính kèm làm tên khóa.
  Sổ đăng Trình soạn thảo - Khóa phụ Phần đính kèm

 3. Bấm chuột phải vào Phần đính kèm, chọn Mới, sau đó bấm vào Giá trị DWORD (32 bit).

 4. Gõ ScanWithAntiVirus làm tên giá trị, sau đó nhấn Enter.

 5. Bấm chuột phải vào giá trị DWORD ScanWithAntiVirus mới, sau đó bấm vào Sửa đổi.

 6. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1, rồi bấm OK.
  Sổ đăng Trình soạn thảo - Giá trị ScanWithAntiVirus DWORD

 7. Thoát Registry Editor.

 8. Đăng xuất và đăng nhập vào Windows để thay đổi này có hiệu lực.

 9. Mở hoặc lưu chương trình hoặc tệp mà bạn không thể mở hoặc lưu trước đó.

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi giá trị của khóa phụ ScanWithAntiVirus thành 3 để bật chức năng quét vi-rút ngay sau khi bạn mở hoặc lưu chương trình hoặc tệp.

Định cấu hình Trình quản lý Phần đính kèm

Có một số tính năng của Trình quản lý Phần đính kèm cần được định cấu hình bằng Chính sách Nhóm hoặc sổ đăng ký cục bộ.

Cài đặt chính sách này cho phép bạn quản lý mức nguy hiểm mặc định cho các loại tệp. Để tùy chỉnh đầy đủ mức nguy hiểm cho phần đính kèm tệp, bạn cũng có thể phải cấu hình logic đáng tin cậy cho phần đính kèm tệp:

 • Rủi ro Cao
  Nếu tệp đính kèm có trong danh sách các loại tệp có rủi ro cao và nằm trong vùng bị hạn chế, Windows sẽ chặn người dùng truy nhập vào tệp. Nếu tệp bắt nguồn từ vùng Internet, Windows sẽ nhắc người dùng trước khi truy cập tệp.

 • Rủi ro Vừa phải
  Nếu tệp đính kèm có trong danh sách các loại tệp Rủi ro Vừa phải, Windows sẽ không nhắc người dùng trước khi truy nhập tệp, bất kể thông tin vùng của tệp.

 • Rủi ro Thấp
  Nếu tệp đính kèm có trong danh sách các loại tệp rủi ro thấp, Windows sẽ không nhắc người dùng trước khi truy nhập tệp, bất kể thông tin vùng của tệp.

Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, bạn có thể chỉ định mức nguy hiểm mặc định cho các loại tệp. Nếu bạn tắt thiết đặt chính sách này, Windows sẽ đặt mức nguy hiểm mặc định thành trung bình. Nếu bạn không cấu hình thiết đặt chính sách này, Windows sẽ đặt mức nguy hiểm mặc định thành trung bình.

Chính sách Nhóm

Khóa đăng ký phụ

Mục Đăng ký

Giá trị của mục

Cấu hình Người dùng\Khuôn mẫu Quản trị\Cấu phần Windows\Trình quản lý Phần đính kèm

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

DefaultFileTypeRisk

Cao (6150)
Hoặc
Vừa phải (6151)
Hoặc

Thấp (6152)

Chú ý Giá trị mặc định của sổ đăng ký DefaultFileTypeRisk là Moderate (6151).

Cài đặt chính sách này cho phép bạn kiểm soát xem Windows có đánh dấu các tệp đính kèm chứa thông tin về vùng xuất xứ hay không. Các vùng hoặc nguồn gốc này là Internet, mạng nội bộ và cục bộ. Thiết đặt chính sách này cần hệ thống tệp NTFS hoạt động đúng và sẽ thất bại mà không có thông báo trên hệ thống sử dụng FAT32. Với việc không giữ thông tin vùng, Windows không thể thực hiện đánh giá nguy hiểm thích hợp. Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, Windows không đánh dấu phần đính kèm tệp bằng cách sử dụng thông tin vùng của chúng. Nếu bạn tắt thiết đặt chính sách này, Windows sẽ đánh dấu phần đính kèm tệp bằng cách sử dụng thông tin vùng của chúng. Nếu bạn không cấu hình thiết đặt chính sách này, Windows sẽ đánh dấu phần đính kèm tệp bằng cách sử dụng thông tin vùng của chúng.

Chính sách Nhóm

Khóa đăng ký phụ

Mục Đăng ký

Giá trị của mục

Cấu hình Người dùng\Khuôn mẫu Quản trị\Cấu phần Windows\Trình quản lý Phần đính kèm

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

SaveZoneInformation


Bật (1)
Hoặc

Tắt (2)

Chú ý Giá trị mặc định của mục nhập sổ đăng ký DefaultFileTypeRisk là Off (2).

Ẩn cơ chế loại bỏ thông tin vùng

Thiết đặt chính
sách này cho phép bạn quản lý việc người dùng có thể loại bỏ thông tin vùng khỏi tệp đính kèm đã lưu theo cách thủ công hay không bằng cách bấm vào Bỏ chặn trên tab Thuộc tính của tệp hoặc bằng cách bấm để chọn hộp kiểm trong hộp thoại Cảnh báo Bảo mật. Xóa thông tin vùng sẽ cho phép người dùng mở phần đính kèm tệp có thể nguy hiểm mà Windows đã chặn không cho người dùng mở. Nếu bạn bật cài đặt chính sách này, thì Windows sẽ ẩn hộp kiểm và nút Bỏ chặn. Nếu bạn tắt cài đặt chính sách này, thì Windows sẽ hiển thị hộp kiểm và nút Bỏ chặn. Nếu bạn không định cấu hình cài đặt chính sách này, thì Windows sẽ hiển thị hộp kiểm và nút Bỏ chặn.

Chính sách Nhóm

Khóa đăng ký phụ

Mục Đăng ký

Giá trị của mục

Cấu hình Người dùng\Khuôn mẫu Quản trị\Cấu phần Windows\Trình quản lý Phần đính kèm

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HideZoneInfoOnProperties


Tắt (0)
Hoặc

Bật (1)

Chú ý Giá trị mặc định của mục nhập sổ đăng ký DefaultFileTypeRisk là Off (0).

Các cài đặt chính sách này cho phép bạn định cấu hình các danh sách loại tệp nguy hiểm thấp, trung bình và cao. Danh sách Cao được ưu tiên hơn các danh sách nguy hiểm Trung bình và Thấp. Ngoài ra, một phần mở rộng được liệt kê trong nhiều danh sách bao gồm. Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, bạn có thể tạo danh sách tùy chỉnh gồm các loại tệp nguy hiểm cao, nguy hiểm trung bình và nguy hiểm thấp. Nếu bạn tắt thiết đặt chính sách này, Windows sẽ sử dụng danh sách các loại tệp tích hợp sẵn của mình. Nếu bạn không cấu hình thiết đặt chính sách này, Windows sẽ sử dụng danh sách các loại tệp tích hợp sẵn của mình.

Chính sách Nhóm

Khóa đăng ký phụ

Mục Đăng ký

Giá trị của mục

Cấu hình Người dùng\Khuôn mẫu Quản trị\Cấu phần Windows\Trình quản lý Phần đính kèm

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

HighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes

Cài đặt chính sách này cho phép bạn định cấu hình logic mà Windows sử dụng để xác định mức độ nguy hiểm cho tệp đính kèm. Ưu tiên trình xử lý tệp sẽ hướng dẫn Windows sử dụng dữ liệu của trình xử lý tệp hơn là dữ liệu loại tệp. Ví dụ: việc ưu tiên sẽ hướng dẫn Windows tin tưởng Notepad.exe chứ không tin tưởng các tệp .txt. Ưu tiên loại tệp sẽ hướng dẫn Windows sử dụng dữ liệu loại tệp hơn là dữ liệu trình xử lý tệp. Ví dụ: tin tưởng các tệp .txt, bất kể trình xử lý tệp. Sử dụng cả trình xử lý tệp và dữ liệu tệp là tùy chọn hạn chế nhất. Windows sẽ chọn khuyến nghị hạn chế hơn. Điều này khiến người dùng thấy nhiều dấu nhắc tin tưởng hơn so với việc chọn các tùy chọn khác. Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, bạn có thể chọn thứ tự mà Windows sẽ xử lý dữ liệu đánh giá nguy hiểm. Nếu bạn tắt chính sách này, Windows sẽ sử dụng logic đáng tin cậy, ưu tiên trình xử lý tệp hơn loại tệp.

Chính sách Nhóm

Khóa đăng ký phụ

Mục Đăng ký

Giá trị của mục

Cấu hình Người dùng\Khuôn mẫu Quản trị\Cấu phần Windows\Trình quản lý Phần đính kèm

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

UseTrustedHandlers


Loại Tệp (1)
Hoặc
Núm điều khiển (2)
Hoặc
Cả hai (3)

Chú ý Giá trị mặc định của mục nhập sổ đăng ký DefaultFileTypeRisk là Handler (2).

Cài đặt chính sách này cho phép bạn quản lý hoạt động thông báo cho chương trình chống vi-rút được đăng ký. Nếu nhiều chương trình được đăng ký, tất cả các chương trình sẽ được thông báo. Nếu chương trình chống virus đã đăng ký đã thực hiện kiểm tra truy cập hoặc quét các tập tin khi họ đến máy chủ e-mail của máy tính, cuộc gọi bổ sung sẽ là dư thừa. Nếu bạn bật chính sách này, Windows sẽ yêu cầu chương trình chống vi-rút đã đăng ký quét tệp khi người dùng mở phần đính kèm tệp. Nếu chương trình chống vi-rút bị lỗi, phần đính kèm sẽ bị chặn mở. Nếu bạn tắt chính sách này, Windows sẽ không gọi chương trình chống vi-rút đã đăng ký khi phần đính kèm tệp được mở. Nếu bạn không cấu hình chính sách này, Windows sẽ không gọi chương trình chống vi-rút đã đăng ký khi phần đính kèm tệp được mở.

Chính sách Nhóm

Khóa đăng ký phụ

Mục Đăng ký

Giá trị của mục

Cấu hình Người dùng\Khuôn mẫu Quản trị\Cấu phần Windows\Trình quản lý Phần đính kèm


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

ScanWithAntiVirus


Tắt (1)
hoặc Tùy chọn (2) hoặc

Bật (3)

Lưu ý Giá trị mặc định của mục đăng ký DefaultFileTypeRisk là Tắt (1). Khi giá trị được đặt thành Tùy chọn (2), tất cả các trình quét sẽ được gọi ngay cả khi một trình quét báo cáo phát hiện.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

182569 Mục nhập sổ đăng ký vùng bảo mật Internet Explorer cho người dùng nâng cao
 

Thông tin Bổ sung

Phần sau xác định việc bạn được ngăn mở tệp hay được khuyến cáo trước khi mở tệp:

 • Loại chương trình mà bạn đang sử dụng.

 • Loại tệp mà bạn đang tải xuống hoặc đang cố gắng mở.

 • Thiết đặt bảo mật của vùng nội dung Web mà bạn đang tải xuống tệp từ đó.

  Lưu ý Bạn có thể đặt cấu hình vùng nội dung Web trong Microsoft Internet Explorer trên tab Bảo mật. Để xem các vùng nội dung Web, hãy bấm vào Công cụ, bấm vào Tùy chọn Internet, sau đó bấm vào tab Bảo mật. Sau đây là bốn vùng nội dung Web:

  • Internet

  • Mạng cục bộ

  • Trang web đáng tin cậy

  • Trang web bị hạn chế

Trình quản lý Phần đính kèm sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) IAttachmentExecute để tìm loại tệp, tìm liên kết tệp và để xác định hành động phù hợp nhất.

Microsoft Outlook Express và Microsoft Internet Explorer sử dụng Trình quản lý Tệp đính kèm để xử lý tệp đính kèm email và tải xuống Internet.

Trình quản lý Phần đính kèm phân loại các tệp mà bạn nhận được hoặc bạn tải xuống dựa trên loại tệp và phần mở rộng tên tệp. Trình quản lý Phần đính kèm phân loại các loại tệp là nguy hiểm cao, nguy hiểm trung bình và nguy hiểm thấp. Khi bạn lưu tệp vào đĩa cứng từ chương trình sử dụng Trình quản lý Phần đính kèm, thông tin vùng nội dung Web cho tệp cũng được lưu với tệp. Ví dụ: nếu bạn lưu tệp nén (.zip) được đính kèm với thư email vào đĩa cứng của bạn, thông tin vùng nội dung Web cũng được lưu khi bạn lưu tệp nén. Khi bạn cố gắng trích xuất nội dung từ tệp nén hoặc nếu bạn cố gắng chạy một tệp, bạn sẽ không thể. Thông tin vùng nội dung Web chỉ được lưu cùng với tệp khi đĩa cứng sử dụng hệ thống tệp NTFS.

Bạn có thể mở tệp bị chặn từ một nguồn đã biết nếu bạn muốn. Để mở một tệp bị chặn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào tệp bị chặn, rồi bấm Thuộc
  tính.

 2. Trong tab Chung , bấm vào
  Bỏ chặn.

Khi bạn cố gắng tải xuống hoặc mở một tệp từ trang web nằm trong vùng nội dung Web bị hạn chế, bạn có thể nhận được thông báo cho biết tệp đã bị chặn.

Khi bạn tìm cách mở các loại tệp có rủi ro cao từ các site thuộc vùng nội dung Web Internet, bạn có thể nhận được thông báo cảnh báo, nhưng bạn có thể mở những loại tệp này.

Các kiểu tệp mà Trình quản lý Phần đính kèm nhãn có rủi ro cao bao gồm:

 • .Ade

 • .Adp

 • .App

 • .Asp

 • .Bas

 • .bat

 • .Cer

 • .Chm

 • .Cmd

 • .Com

 • .cpl

 • .Crt

 • .csh

 • .exe

 • .fxp

 • .Hlp

 • .hta

 • .Inf

 • .In

 • .Isp

 • .its

 • .js

 • .Jse

 • .ksh

 • .Lnk

 • .Điên

 • .Maf

 • .Đăng

 • .Mam

 • .maq

 • .Mar

 • .Mas

 • .Mat

 • .Mau

 • .mav

 • .Maw

 • .Mda

 • .Mdb

 • .Mde

 • .Mdt

 • .Mdw

 • .Mdz

 • .Msc

 • .msi

 • .Msp

 • .Mst

 • .Ops

 • .Pcd

 • .pif

 • .prf

 • .Prg

 • .Pst

 • .Reg

 • .scf

 • .Scr

 • .Sct

 • .shb

 • .Shs

 • .Tmp

 • .Url

 • .Bb

 • .Vbe

 • .Vbs

 • .vsmacros

 • .Vss

 • .Vst

 • .vsw

 • .Ws

 • .wsc

 • .wsf

 • .wsh

Loại tệp mà Trình quản lý Phần đính kèm không gắn nhãn là nguy hiểm cao hay thấp sẽ tự động được gắn nhãn là nguy hiểm trung bình.

Khi bạn mở tệp có rủi ro trung bình từ vùng nội dung Web Internet hoặc từ vùng nội dung web site bị hạn chế, bạn sẽ có thể mở những loại tệp mà không có thông báo cảnh báo.

Trình quản lý Phần đính kèm chỉ gắn nhãn các loại tệp sau là nguy hiểm thấp khi bạn mở chúng bằng Notepad. Nếu bạn liên kết chương trình khác với loại tệp này, loại tệp không còn được xem là nguy hiểm thấp nữa.

 • .Đăng nhập

 • .Text

 • .txt

Trình quản lý Phần đính kèm chỉ gắn nhãn các loại tệp sau là nguy hiểm thấp khi bạn mở tệp bằng Microsoft Windows Picture và Fax Viewer:

 • .bmp

 • .Dib

 • .Emf

 • .gif

 • .Ico

 • .jfif

 • .jpg

 • .jpe

 • .Jpeg

 • .png

 • .Tif

 • .Tiff

 • .Wmf

Chú ý Thao tác liên kết một loại tệp với Notepad hoặc với Windows Picture and Fax Viewer sẽ không thêm loại tệp đó vào danh sách loại tệp nguy hiểm thấp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×