Triệu chứng

Trong phiên bản Outlook trên web tiếng Hàn, nếu bạn mở thư email có chứa nhiều người nhận trong trình duyệt web được đặt cấu hình để xem dưới 100 phần trăm, một số tên người nhận được hiển thị không chính xác là "+số 개 더" thay vì "외 number 명" như dự kiến.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

Cập nhật tích lũy 11 cho Exchange Server 2019 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2019

Cập nhật tích lũy 22 cho Exchange Server 2016 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×