Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Đầu ra lệnh Xuất CsArchivingData Hiển thị không đúng phông văn bản nếu thư được gửi tới Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 hoặc Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) là định dạng HTML.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Chú ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×