Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một máy tính đang chạy Microsoft Exchange Server 2013.

 • Máy tính có Client Access server (CAS) vai trò và hộp thư vai trò cài đặt hoặc có chỉ có vai trò CAS cài đặt.

 • Bạn thực hiện khôi phục máy chủ bằng cách sử dụng tham số/m: recoverserver .

Trong trường hợp này, sau khi quá trình khôi phục máy chủ hoàn tất, thư mục ảo MAPI không được liệt kê bên dưới nút trang Web mặc định . Hiển thị danh sách sẽ giống với ảnh chụp màn hình sau.Ngoài ra, lệnh Get-MapiVirtualDirectory ra thông báo lỗi sau:

Chú ý: IIS:/exch1.contoso.com/W3SVC/1/ROOT/mapi không tìm thấy. Hãy đảm bảo bạn đã nhập đúng.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do việc /RecoverServer không tái tạo thư mục ảo MAPI.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, tái tạo thư mục ảo MAPI. Để thực hiện việc này, các bước sau:

 1. Chạy lệnh sau vào danh sách các thuộc tính hiện tại của thư mục ảo MAPI:

  Get-MapiVirtualDirectory –Server <CAS> -ADPropertiesOnly Chú ý các thuộc tính cụ thể:

  • InternalURL

  • ExternalURL

  • IISAuthenticationMethods

  Ví dụ: ghi các thuộc tính ouput lệnh sau.

 2. Chạy lệnh Remove-MapiVirtualDirectory để xoá thư mục ảo hiện MAPI, như sau:

  Remove-MapiVirtualDirectory -Identity "EXCH1\mapi (Default Web Site)

 3. Chạy lệnh MapiVirtualDirectory mới để tạo thư mục ảo MAPI. Ví dụ: chạy lệnh sau:

  New-MapiVirtualDirectory -Server exch1 -InternalUrl https://exch1.contoso.com -IISAuthenticationMethods Ntlm, OAuth, Negotiate

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×