Thư mục công việc có sẵn trên Windows 7 khách

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu các tính năng thư mục hoạt động trên Windows 7. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin Cập Nhậtvấn đề đã biết cho phiên bản này. Để cài đặt tính năng này, bạn phải có cài đặt trên máy tính.

Giới thiệu

Thư mục công việc là nơi lưu trữ tập tin công việc của bạn để bạn có thể mở chúng từ máy tính và thiết bị, ngay cả khi bạn đang gián tuyến.
Thư mục làm việc cho Windows 7 cho phép bạn sử dụng máy tính Windows 7 để truy cập thư mục công việc của bạn nếu các điều kiện sau là đúng:

  • Tổ chức của bạn có thư mục công việc và đã đặt cho tài khoản miền của bạn.

  • Bạn có một máy tính Windows 7 được tham gia vào miền của tổ chức.

Thông tin cập nhật


Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×