Tóm tắt

Một thư mục Lưu trữ đã được tự động thêm vào hộp thư Office 365 của bạn. Vào cuối tháng 12/2016, Office 365 được cập nhật để tự động tạo thư mục Lưu trữ trong bất kỳ truy cập nào vào hộp thư Exchange, kể cả truy cập lần đầu tiên hoặc các lần sau đó.

 

Sự cố đã biết

Trùng lặp thư mục Lưu trữ 1

Bạn có thể có một thư mục trùng lặp Lưu trữ 1 ngoài thư mục Lưu trữ. Nếu email mới lưu trữ đang được chuyển đến thư mụcLưu trữ 1, bạn hãy làm theo các bước sau trong Outlook và Outlook trên Web:

 1. Đặt cấu hình tài khoản email của bạn để sử dụng Chế độ Trực tuyến.

  • Nhấp vào Tập tin, Cài đặt Tài khoản, Cài đặt Tài khoản... .

  • Trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản, nhấp vào tài khoản email của bạn trên tab Email và sau đó nhấp vào Thay đổi.

  • Nhấp để bỏ tích chọn trong ô Sử dụng Chế độ Catched Exchange, nhấp vào Tiếp theo và sau đó nhấp Hoàn tất.

 2. Đóng và khởi động lại Outlook.

 3. Sau khi Outlook khởi động lại, hãy chuyển tất cả nội dung vào thư mục hiện đang là thư mục lưu trữ mặc định. Trong trường hợp này, đó là thư mục Lưu trữ 1.

 4. Xóa thư mục không mặc định có tên Lưu trữ.

 5. Đóng Outlook.

 6. Đăng nhập vào hộp thư Exchange Online của bạn qua Outlook trên Web (http://portal.office.com).

 7. Trong cổng thông tin Office 365, nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt và trong phần Cài đặt ứng dụng của bạn, nhấp vào tuỳ chọnThư.

  • Hãy ghi nhớ vị trí của liên kết cài đặt Thư tại menu này vì sau đó bạn sẽ cần quay lại đây với một ngôn ngữ khác

 8. Nhấp vào Cài đặt chung và sau đó nhấp Vùng và múi giờ. Thay đổi Ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh.

  • Chọn một ngôn ngữ nào đó dễ dịch trong trường hợp bạn không thể tìm được cách trở về các cài đặt này.

 9. Một khi bạn nhấp vào Lưu để lưu thay đổi ngôn ngữ mới, khi trở về email bạn sẽ nhận thấy tất cả các thư mục đều sử dụng ngôn ngữ mới.

  • Nếu bạn chọn Español (Mexico), lưu ý tên thư mục Lưu trữ 1 đã được đổi thành Archivo.

 10. Bây giờ, nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt và điều hướng đến tùy chọn liên kết Thư trong Cài đặt ứng dụng của bạn một lần nữa.

  • Thay đổi Cài đặt chung , Khu vực và múi giờ, Ngôn ngữ về lại Tiếng Anh (Hoa Kỳ).

 11. Khởi động Outlook và cài đặt lại tài khoản email của bạn để sử dụng Chế độ Cached Exchange.

Thư mục Lưu trữ nằm ở vị trí không mong đợi

Bạn có thể tìm thấy thư mụcLưu trữ của bạn ở một vị trí không mong đợi, chẳng hạn như tại một thư mục con trong Các mục đã Xoá. Để di chuyển thư mục Lưu trữ về vị trí mặc định, bạn hãy làm theo các bước sau trong Outlook trên web:

 1. Đặt cấu hình tài khoản email của bạn để sử dụng Chế độ Trực tuyến.

  • Nhấp vào Tập tin, Cài đặt Tài khoản, Cài đặt Tài khoản... .

  • Trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản, nhấp vào tài khoản email của bạn trên thẻ Email và sau đó nhấp Thay đổi.

  • Nhấp để bỏ dấu tích chọn trong ô Sử dụng Chế độ Catched Exchange, nhấp Tiếp theo và sau đó nhấp Hoàn tất.

 2. Thoát rồi khởi động lại Outlook.

 3. Sau khi Outlook khởi động lại, sao lưu nội dung của thư mục hiện là thư mục lưu trữ mặc định. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một thư mục mới và chuyển email từ thư mục Lưu trữ vào thư mục mới hoặc bằng cách xuất nội dung thư mục Lưu trữ vào một tập tin dữ liệu Outlook (.pst).

 4. Đóng Outlook.

 5. Đăng nhập vào hộp thư Exchange Online của bạn qua Outlook trên web (http://portal.office.com).

 6. Nhấp vào ô Thư

 7. Điều hướng đến thư mục Lưu trữ ở vị trí không mong đợi đó.

 8. Xóa thư mục Lưu trữ .
  Quan trọng Làm quen với các bước 9-11 bởi bạn phải thực hiện những bước đó ngay lập tức sau bước này.

 9. Trong cổng thông tin Office 365, nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt và trong Cài đặt ứng dụng của bạn, nhấp vào tuỳ chọn Thư.

  • Hãy ghi nhớ vị trí của liên kết cài đặt Thư vì sau đó bạn sẽ cần quay lại đây khi giao diện người dùng hiển thị một ngôn ngữ khác

 10. Nhấp vào Cài đặt chung và sau đó nhấp Vùng và múi giờ. Thay đổi Ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh.

  • Chọn một ngôn ngữ nào đó dễ dịch trong trường hợp bạn không thể tìm được cách trở về các cài đặt này.

 11. Một khi bạn nhấp vào Lưu để lưu thay đổi ngôn ngữ mới, khi trở về email bạn sẽ nhận thấy tất cả các thư mục đều sử dụng ngôn ngữ mới.

  • Nếu bạn chọn Español (Mexico), hãy lưu ý rằng thư mục mới Archivo đã được tạo như là một thư mục ở cấp độ cao nhất.

 12. Bây giờ, nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt và điều hướng đến tùy chọn liên kết Thư trong Cài đặt ứng dụng của bạn một lần nữa

  • Thay đổi Cài đặt chung, Khu vực và múi giờ, Ngôn ngữ về lại Tiếng Anh(Hoa Kỳ). Thư mục ở cấp độ cao nhất này được đổi tên thành Lưu trữ.

 13. Khởi động Outlook và cài đặt lại tài khoản email của bạn để sử dụng Chế độ Cached Exchange.

 

Thông tin Bổ sung

Tính năng One Click Archive đã có sẵn trên phiên bản web của Outlook trong Office 365 từ hơn một năm trước khi giao diện người dùng của Outlook 2016 được cập nhật để hiển thị nút Lưu trữ. Nếu một thư mục Lưu trữ không tồn tại, việc nhấp vào nút Lưu trữ trong Outlook 2016 sẽ nhắc bạn tạo thư mục lưu trữ mới hoặc chọn một thư mục hiện có làm thư mục đích cho tính năng One Click Archive. Tuy nhiên, với sự thay đổi được ghi trong tài liệu này, thư mục đó đã được tạo mà không có thông báo nhắc hoặc bất kỳ tương tác nào khác với người dùng.

Để biết thêm thông tin về tính năng One-Click Archive trong Outlook trên web, xem phần Các tính năng mới của Outlook trên web.

Để biết thêm thông tin về tính năng One-Click Archive trong Outlook 2016, hãy xem Lưu trữ trong Outlook 2016 cho Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×