Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đặt cửa sổ chủ đề màu đen tương phản cao hoặc màu trắng tương phản cao trên máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 10 hay Windows 8.1.

  • Bạn đặt độ phân giải màn hình là 1024 x 768.

  • Bạn tạo một cuộc họp bằng cách chọn menu Đáp ứng ngay bây giờ và sau đó chọn mở danh sách người dự>Tham gia hoạt động trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp).

  • Bạn di con trỏ chuột vào một trong các tuỳ chọn tác vụ trong cửa sổ Hoạt động tham gia , và sau đó di chuyển con trỏ chuột đi.

Trong trường hợp này, chú thích tùy chọn hành động chuột bay lượn qua vẫn hiển thị trong cửa sổ.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tháng 9, 2016 (KB3114732) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×