Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Những cải tiến đang được thực hiện để cho phép thời Nhật mới trong Visio khi có sẵn:

  • Visio ứng dụng sẽ hỗ trợ mới đại Nhật định dạng ngày.

  • Năm đầu tiên của mỗi đại Nhật sẽ được ghi dưới dạng nguyên.

    Thay đổi này thêm hỗ trợ định dạng ngày nguyên cho Visio ứng dụng lập trình giao diện (API). Để biết thêm thông tin, hãy xem nguyên hoặc Ichinen.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×