Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Store trên Xbox One yêu cầu mật khẩu của bạn mỗi khi bạn mua hàng. Để đơn giản hóa việc mua hàng và bỏ qua bước mật khẩu: 

  1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn.

  2. Chọn Cài đặt  > Tài khoản > Đăng nhập, bảo mật & mật mã. Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu để bảo vệ tài khoản của mình.

  3. Chọn Thay đổi tùy chọn đăng nhập & bảo mật của tôi.

  4. Cuộn sang phải rồi chọn Tùy chỉnh.

  5. Cuộn sang phải rồi chọn Yêu cầu mật mã của tôi để mua hàng, rồi chọn Không yêu cầu mật mã.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×