Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hotfix này đã được thay thế bằng hotfix sau đây:

Thay đổi giờ mùa hè cho Mexico, Mông Cổ và i-ran trong Windows

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản sửa lỗi cập nhật cài đặt giờ mùa hè (DST) Chile và Mexico. Trước khi cài đặt hotfix này, hãy kiểm tra phần điều kiện tiên quyết trong bài viết này.

Giới thiệu

Chile

Chile thông báo thay đổi DST vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Cho 2015 và sẽ chuyển tiếp, Chile sẽ vẫn ở DST. (Không có thay đổi DST sẽ được quan sát.) Do đó, UTC bù cho Chile sẽ được Cập Nhật UTC-3:00 và tên hiển thị của múi giờ "chuẩn Nam Châu á Thái Bình Dương" sẽ được Cập Nhật để "(UTC-3:00) Santiago."

Mexico

Bang Quintana Roo, Mexico di chuyển từ UTC-6:00 UTC-5:00. "Đông giờ chuẩn (Mexico)" sẽ được tạo ra và múi giờ mới này sẽ có một tên hiển thị "(UTC-5:00) Chetumal". Múi giờ này sẽ tuân theo quy tắc DST sau:

 • Cập Nhật: chủ nhật đầu tiên của tháng tại 02:00 (đồng hồ di chuyển về phía trước một giờ)

 • Ngày kết thúc: chủ nhật cuối cùng của tháng lúc 02:00 (đồng hồ di chuyển sau một giờ)

́ múi giờ

Tên hiển thị

Bắt đầu DST

Kết thúc DST

Giờ chuẩn đông (Mexico)

(UTC-5:00) Chetumal

Chủ Nhật đầu tiên của tháng tại 02:00:00.000

Chủ nhật cuối cùng của tháng tại 02:00:00.000

Thông tin về cập nhật nóng

Hotfix này áp dụng cho hệ điều hành sau:

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows RT 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows 8

 • Windows RT

 • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • Windows 7 SP1

 • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

 • Windows Vista SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP Embedded

Làm thế nào để lấy hotfix này

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải sau Cập Nhật Cập Nhật hoặc dịch vụ gói cài đặt cho hệ thống được chỉ định. Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng hotfix cho hệ thống không được liệt kê ở đây.

Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2

Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355)

Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Windows Vista hoặc Windows Server 2008

Gói dịch vụ 2 dành cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008

Windows Server 2003

Gói dịch vụ 2 dành cho Windows Server 2003

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chú

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) sẽ được cài đặt cho từng môi trường chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

04:17

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

11:45

x64

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

04:17

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

03:16

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012 và ghi chú

Quan trọng Windows 8 và hotfix cho Windows Server 2012 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8/Windows Server 2012" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0,20xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) sẽ được cài đặt cho từng môi trường chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.2.9200.16479

2.048 người

13-Dec-2012

03:59

x86

Tzres.dll

6.2.9200.20583

2.048 người

13-Dec-2012

04:03

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.2.9200.16479

2.048 người

13-Dec-2012

04:00

x64

Tzres.dll

6.2.9200.20583

2.048 người

13-Dec-2012

04:04

x64

Tzres.dll

6.2.9200.16479

2.048 người

13-Dec-2012

03:59

x86

Tzres.dll

6.2.9200.20583

2.048 người

13-Dec-2012

04:03

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.2.9200.16454

2.048 người

09-Nov-2012

03:11

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và ghi chú

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) sẽ được cài đặt cho từng môi trường chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.1.7601.18763

2.048 người

14-Feb-2015

04:24

x86

Tzupd.exe

6.1.7601.18763

40,448

14-Feb-2015

04:25

x86

Tzres.dll

6.1.7601.22970

2.048 người

14-Feb-2015

04:43

x86

Tzupd.exe

6.1.7601.22970

40,448

14-Feb-2015

04:45

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.1.7601.18763

2.048 người

14-Feb-2015

04:41

x64

Tzupd.exe

6.1.7601.18763

49,664

14-Feb-2015

04:42

x64

Tzres.dll

6.1.7601.22970

2.048 người

14-Feb-2015

05:05

x64

Tzupd.exe

6.1.7601.22970

49,664

14-Feb-2015

05:08

x64

Tzres.dll

6.1.7601.18763

2.048 người

14-Feb-2015

04:24

x86

Tzres.dll

6.1.7601.22970

2.048 người

14-Feb-2015

04:43

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.1.7601.18763

2.048 người

14-Feb-2015

03:41

IA-64

Tzupd.exe

6.1.7601.18763

78,848

14-Feb-2015

03:42

IA-64

Tzres.dll

6.1.7601.22970

2.048 người

14-Feb-2015

03:35

IA-64

Tzupd.exe

6.1.7601.22970

78,848

14-Feb-2015

03:36

IA-64

Tzres.dll

6.1.7601.18763

2.048 người

14-Feb-2015

04:24

x86

Tzres.dll

6.1.7601.22970

2.048 người

14-Feb-2015

04:43

x86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008 và ghi chú

Quan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista/Windows Server 2008" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) sẽ được cài đặt cho từng môi trường chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.0.6002.19326

2.048 người

23-Feb-2015

02:34

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.19326

19.456

23-Feb-2015

02:34

x86

Tzres.dll

6.0.6002.23635

2.048 người

23-Feb-2015

01:18

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.23635

19.456

23-Feb-2015

01:18

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.0.6002.19325

2.048 người

21-Feb-2015

00:32

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.19325

20,992

21-Feb-2015

00:32

x64

Tzres.dll

6.0.6002.23635

2.048 người

23-Feb-2015

01:36

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.23635

20,992

23-Feb-2015

01:36

x64

Tzres.dll

6.0.6002.19325

2.048 người

21-Feb-2015

00:22

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.19325

19.456

21-Feb-2015

00:22

x86

Tzres.dll

6.0.6002.23635

2.048 người

23-Feb-2015

01:18

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.23635

19.456

23-Feb-2015

01:18

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzres.dll

6.0.6002.19326

2.048 người

23-Feb-2015

01:21

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.19326

37,888

23-Feb-2015

01:21

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.23635

2.048 người

23-Feb-2015

01:20

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.23635

37,888

23-Feb-2015

01:20

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.19326

2.048 người

23-Feb-2015

02:34

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.19326

19.456

23-Feb-2015

02:34

x86

Tzres.dll

6.0.6002.23635

2.048 người

23-Feb-2015

01:18

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.23635

19.456

23-Feb-2015

01:18

x86

Thông tin tệp Windows Server 2003 và lưu ý

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) sẽ được cài đặt cho từng môi trường chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzchange.dll

5.2.3790.5555

17,408

14-Feb-2015

02:05

x86

Tzchange.exe

5.2.3790.5555

46,080

14-Feb-2015

00:54

x86

Tzchange.dll

5.2.3790.5555

17,408

14-Feb-2015

02:05

x86

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

16-May-2014

03:14

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzchange.dll

5.2.3790.5555

22,016

14-Feb-2015

02:14

x64

Tzchange.exe

5.2.3790.5555

60,928

14-Feb-2015

02:12

x64

Wtzchange.exe

5.2.3790.5555

46,080

14-Feb-2015

02:12

x86

Tzchange.dll

5.2.3790.5555

22,016

14-Feb-2015

02:14

x64

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

14-Feb-2015

02:14

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Tzchange.dll

5.2.3790.5555

37,888

14-Feb-2015

02:14

IA-64

Tzchange.exe

5.2.3790.5555

91,648

14-Feb-2015

02:10

IA-64

Wtzchange.exe

5.2.3790.5555

46,080

14-Feb-2015

02:10

x86

Tzchange.dll

5.2.3790.5555

37,888

14-Feb-2015

02:14

IA-64

Updspapi.dll

6.3.4.1

655,152

14-Feb-2015

02:14

IA-64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×