Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn triển khai kết hợp máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2016, 2013 và 2010. Bạn chạy lệnh sau đây trong các Exchange Server 2010 vỏ quản lý (EMS) bỏ máy chủ này là điểm cuối proxy:

Set-ClientAccessServer -Identity <server_name> -IsOutofService $True 

Lưu ý Bạn có thể restart dịch vụ MSExchangeADTopology và Internet Information Services(IIS) ứng dụng vùng trong Exchange Server 2016 để đảm bảo rằng thay đổi có hiệu lực ngay lập tức. Để xác định xemthay đổi này đã có hiệu lực, cố gắng truy cập một hộp thư được lưu trữ trong Exchange Server 2010 bằng cách đăng nhập vào OWA. Nếu lần thử đăng nhập không thành công, điều này có nghĩa là thay đổi đã có hiệu lực.

Sau đó, bạn trở lại giá trị IsOutofServicesai bằng cách chạy lệnh sau đây trên Exchange Server 2010 Client Access server (CAS):

Set-ClientAccessServer -Identity <server_name> -IsOutofService $False

Trong trường hợp này, bạn muốn đăng nhập vào hộp thư của bạn từ OWA mà không có bất kỳ vấn đề. Tuy nhiên, bạn không thể đăng nhập vào OWA. Ngoài ra, nếu bạn cố gắng đăng nhập vào OWA từ các môi trường Exchange Server 2016 cho hộp thư có tồn tại trên Exchange Server 2010, những nỗ lực có thể tiếp tục được thành công một ngày trở lên.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do giá trị IsOutofService không được Cập Nhật trong thời gian của dịch vụ IIS và Microsoft Exchange Active Directory chủ các Exchange Server 2016 và môi trường 2013.

Giải pháp

Exchange Server 2016

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Exchange Server 2013

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 21 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, khởi động lại dịch vụ Microsoft Exchange tô pô Active Directory và IIS trong các Exchange Server 2016 và môi trường 2013.

Khởi động lại dịch vụ Microsoft Exchange tô pô Active Directory, chạy lệnh ghép ngắn PowerShell:

Restart-Service -Name MSExchangeADTopology -Force

Khởi động lại IIS, bấm bắt đầu, bấm chạy, gõ IISReset và sau đó bấm OK.

Một cửa sổ dấu nhắc lệnh mở và hiển thị trạng thái của lệnh IISReset. Bạn nên đọc vị tại dấu nhắc lệnh để đảm bảo rằng IIS dừng và sau đó khởi động lại.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×