Tóm tắt

Bản cập nhật này thay thế các tùy chọn FIPS 186-2 RNG thuật toán tính năng trong Windows 7 Compact nhúng với thuật toán dựa trên AES RBG 800-90 NIST tùy chọn. Ngày phát hành bản cập nhật này là ngày 2016.

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày năm 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mincrypt_coredll.lib

326,960

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mincrypt.lib

381,222

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mincrypt_coredll.lib

314,544

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mincrypt.lib

368,870

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mincrypt_coredll.lib

359,420

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mincrypt.lib

413,650

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mincrypt_coredll.lib

330,318

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mincrypt.lib

384,198

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mincrypt_coredll.lib

317,276

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mincrypt.lib

371,228

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mincrypt_coredll.lib

370,492

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mincrypt.lib

424,368

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mincrypt_coredll.lib

304,466

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mincrypt.lib

358,414

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mincrypt_coredll.lib

287,970

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mincrypt.lib

341,998

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mincrypt_coredll.lib

318,422

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mincrypt.lib

372,356

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mincrypt_coredll.lib

309,670

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mincrypt.lib

363,450

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mincrypt_coredll.lib

298,634

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mincrypt.lib

352,486

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mincrypt_coredll.lib

339,350

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mincrypt.lib

393,126

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mincrypt_coredll.lib

327,728

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mincrypt.lib

381,958

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mincrypt_coredll.lib

315,370

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mincrypt.lib

369,668

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mincrypt_coredll.lib

360.240

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mincrypt.lib

414,438

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mincrypt_coredll.lib

329,442

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mincrypt.lib

383,322

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mincrypt_coredll.lib

316,374

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mincrypt.lib

370,326

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mincrypt_coredll.lib

369,610

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mincrypt.lib

423,486

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mincrypt_coredll.lib

330,202

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mincrypt.lib

384,082

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mincrypt_coredll.lib

317,160

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mincrypt.lib

371,112

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mincrypt_coredll.lib

370,424

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mincrypt.lib

424,300

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Dssdh.dll

158,488

18-Dec-2015

05:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rsaenh.dll

228,120

18-Dec-2015

05:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Bcrypt.dll

416,536

18-Dec-2015

05:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dssdh.dll

158,488

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rsaenh.dll

228,120

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Bcrypt.dll

416,536

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dssdh.dll

158,488

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rsaenh.dll

228,120

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Bcrypt.dll

416,536

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dssdh.dll

133,912

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dssdh.dll

133,912

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dssdh.dll

133,912

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dssdh.dll

121,624

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rsaenh.dll

166,680

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Bcrypt.dll

289,560

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dssdh.dll

121,624

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rsaenh.dll

166,680

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Bcrypt.dll

289,560

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dssdh.dll

121,624

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rsaenh.dll

166,680

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Bcrypt.dll

289,560

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dssdh.dll

117,528

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Rsaenh.dll

178,968

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Bcrypt.dll

305,944

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dssdh.dll

117,528

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Rsaenh.dll

178,968

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Bcrypt.dll

305,944

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dssdh.dll

117,528

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Rsaenh.dll

178,968

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Bcrypt.dll

305,944

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dssdh.dll

158,488

18-Dec-2015

05:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rsaenh.dll

228,120

18-Dec-2015

05:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Bcrypt.dll

416,536

18-Dec-2015

05:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dssdh.dll

158,488

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rsaenh.dll

228,120

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Bcrypt.dll

416,536

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dssdh.dll

158,488

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rsaenh.dll

228,120

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Bcrypt.dll

416,536

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dssdh.dll

129,816

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dssdh.dll

129,816

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dssdh.dll

129,816

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dssdh.dll

133,912

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dssdh.dll

133,912

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:24

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dssdh.dll

133,912

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rsaenh.dll

187,160

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Bcrypt.dll

342,808

18-Dec-2015

05:25

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×