Triệu chứng

Giả sử bạn đã được thiết lập cho nhóm Cuộc gọi Nhóm và được bật cho tính năng Bận khi Bận trong Microsoft Skype for Business Server 2015. Nếu người dùng khác tìm cách gọi cho bạn khi bạn đang hoạt động trong một cuộc gọi khác, bạn không nhận được thông báo cuộc gọi đến và người dùng đó nhận được tín hiệu bận. Điều này có nghĩa là thiết đặt Bận khi Bận không bị bỏ qua đối với nhóm Cuộc gọi Nhóm. Cài đặt Bận khi Bận nên được bỏ qua vì nhóm Cuộc gọi Nhóm có mức ưu tiên cao hơn.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy tháng 8 năm 2021 6.0.9319.619 cho Skype for Business Server 2015, Máychủ Front End và Máy chủ Edge.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×