Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đã cài đặt Microsoft .NET Framework 4.6 trên máy tính của bạn. Khi bạn khởi động một ứng dụng quản lý, ứng dụng lỗi. Trước khi bạn cài đặt .NET Framework 4.6 trên máy tính, ứng dụng quản lý khởi động đúng cách.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này và cách khắc phục sự cố, hãy xem .NET Framework 4.6 - RyuJIT khắc phục sự cố.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về các vấn đề trong .NET Framework 4.6, xem sự cố cho .NET Framework 4.6 đã biết.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thay đổi phiên bản của sản phẩm và các hiệu ứng trong .NET Framework 4.6, xem Tương thích ứng dụng trong .NET Framework 4.6.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×