Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu

Hãy cân nhắc các trường hợp sau:

 • Một số thiết bị âm thanh USB Universal Host Controller Interface (UHCI) được kết nối với máy tính đang chạy Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3).

 • Bạn khởi động một ứng dụng gửi và ghi lại các dòng âm thanh cho các thiết bị âm thanh trên máy tính.

 • Ứng dụng tiếp tục chạy trên máy tính cho khoảng 49 ngày và 17 giờ.

Trong trường hợp này, các thiết bị âm thanh ngừng phát trực tuyến âm thanh.

Lưu ý Nếu bạn đặt lại thiết bị âm thanh USB, sự cố này được giải quyết tạm thời.

Giải pháp

Thông tin cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm sửa chữa chỉ vấn đề được mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu bản cập nhật nóng có sẵn để tải xuống thì có mục "Tải xuống Bản cập nhật nóng Sẵn dùng" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi yêu cầu đến Bộ phận Dịch vụ khách hàng và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu có sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố bất kỳ, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ các số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Biểu mẫu "Tải xuống Cập nhật nóng" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là vì bản cập nhật nóng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải chạy Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows XP SP3. Đặc biệt, Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 phải có bản cập nhật 2533552 cài đặt trước khi có thể áp dụng bản cập nhật nóng này.
Để biết thêm thông tin về cách nhận gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và windows Server 2008 R2 Để biết thêm thông tin về bản cập nhật 2533552, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2533552 Bản cập nhật ngăn không cho thông báo lỗi "0xC0000034" khi bạn cố gắng cài đặt Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows Embedded Standard 7 SP1 có sẵn Để biết thêm thông tin về cách nhận gói dịch vụ Windows XP, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
 

322389 Làm thế nào để có được gói dịch vụ Windows XP mới nhất
 

Thông tin sổ đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật nóng này.

Thông tin về việc thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix đã phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Thông tin tệp và ghi chú của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các hotfix quan trọng của Windows 7 và hotfix Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, các hotfix trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê bên dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản tệp như minh họa trong bảng sau đây.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760 1 . 22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) là cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Usbccgp.sys

6.1.7601.22533

76,288

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

258,560

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:22

x86

Usbd.sys

6.1.7601.22533

6,016

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

Không áp dụng

Usbehci.sys

6.1.7601.22533

43,520

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

258,560

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:22

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.22533

20,480

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbport.sys

6.1.7601.22533

284,672

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:22

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.22533

24,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbccgp.sys

6.1.7601.22533

76,288

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

258,560

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:22

x86

Usbd.sys

6.1.7601.22533

6,016

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

Không áp dụng

Usbehci.sys

6.1.7601.22533

43,520

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

258,560

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:22

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.22533

20,480

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Usbport.sys

6.1.7601.22533

284,672

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:22

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.22533

24,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:21

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Usbccgp.sys

6.1.7601.22533

99,840

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

343,040

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:41

x64

Usbd.sys

6.1.7601.22533

7,808

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.22533

53,248

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

343,040

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:41

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.22533

25,600

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbport.sys

6.1.7601.22533

325,120

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.22533

30,720

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbccgp.sys

6.1.7601.22533

99,840

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

343,040

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:41

x64

Usbd.sys

6.1.7601.22533

7,808

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.22533

53,248

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

343,040

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:41

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.22533

25,600

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbport.sys

6.1.7601.22533

325,120

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.22533

30,720

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:40

x64

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Usbccgp.sys

6.1.7601.22533

222,720

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:04

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

973,312

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:04

IA-64

Usbd.sys

6.1.7601.22533

12,032

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:03

Không áp dụng

Usbehci.sys

6.1.7601.22533

135,680

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:04

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.22533

973,312

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:04

IA-64

Usbohci.sys

6.1.7601.22533

64,000

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:04

IA-64

Usbport.sys

6.1.7601.22533

649,216

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:04

IA-64

Usbuhci.sys

6.1.7601.22533

86,016

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

01:03

IA-64

Ghi chú thông tin tệp Windows XP

 • Ngoài các tệp được liệt kê trong các bảng này, bản cập nhật nóng này cũng cài đặt tệp danh mục bảo mật liên quan (KBnumber.cat) được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows XP dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Usbehci.sys

5.1.2600.6368

30,464

Ngày 7 tháng 3 năm 2013

00:59

x86

SP3

SP3QFE

Usbport.sys

5.1.2600.6368

144,128

Ngày 7 tháng 3 năm 2013

00:59

x86

SP3

SP3QFE

Usbuhci.sys

5.1.2600.6368

20,736

Ngày 7 tháng 3 năm 2013

00:59

x86

SP3

SP3QFE

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

Ngày 5 tháng 7 năm 2010

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong mục "Áp dụng cho".

Thông tin Thêm

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
 

824684Mô tả về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,075

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

06:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_0a96466737934122.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,508

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

03:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_1edf34d48ec55755.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,066

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

03:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_cd72b4dc85e34749.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,060

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

03:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_c03cad597afe9530.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,144

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

03:18

Nền tảng

Không áp dụng


Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_66b4e1eaeff0b258.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,512

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

04:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_7afdd0584722c88b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,070

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

04:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_299150603e40b87f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,064

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

04:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_1c5b48dd335c0666.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,148

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

04:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,089

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

06:47

Nền tảng

Không áp dụng


Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_cd7458d285e15045.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,062

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

02:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22533_none_c03e514f7afc9e2c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,146

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

02:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,451

Ngày (UTC)

Ngày 07 tháng 12 năm 2013

Giờ (UTC)

06:47

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×