Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra trong điều kiện chủng tộc, trong đó thiết bị di động của Microsoft Exchange ActiveSync có thể đồng bộ hóa email với thư mục hộp thư đến trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013.Lưu ý Sự cố này không ảnh hưởng đến các thư mục khác trong hộp thư. Khi thiết bị gửi lệnh <đồng bộ hóa> mà không có lệnh thay đổi <> tương ứng, thì yếu tố SyncState sẽ không còn cho phép email được tải xuống.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra trong các điều kiện sau đây:

  • Thiết bị di động ActiveSync tùy thuộc vào cách ly.

  • Thông điệp email cho phép/chặn/khối/kiểm dịch (ABQ) thường được gửi đến hộp thư sẽ bị xóa trước khi thiết bị đồng bộ hóa chúng.

  • Thiết bị sẽ gửi lệnh <thay đổi> trên mọi yêu cầu đồng bộ hóa.

Trong trường hợp này, lệnh thay đổi> <được cho phép khi thiết bị đang trong cách ly, nhưng nó cho phép nhiều hơn các email xấu hơn sẽ được tải xuống.

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy lệnh ghép ngắn The Remove-MobileDevice Affecteddeviceidtham số để loại bỏ thiết bị từ Exchange Server 2013 để có thể đặt lại phần tử syncstate và thiết bị có thể chuyển đổi. Điều này sẽ giải quyết lệnh < thay đổi> vĩnh viễn.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cumulative Update 11 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×