Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 cùng với touchpad chính xác.

  • Bạn đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên.

  • Bật hoặc tắt touchpad.

  • Bạn đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản khác.

Trong trường hợp này, bạn nhận thấy rằng các thiết lập touchpad trong Thay đổi cài đặt máy tính không thay đổi. Tuy nhiên, touchpad được bật hoặc tắt theo cách quản trị viên đặt nó.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2984006. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2984006 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×